Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 26.08.2009901
Документ 901-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.03.2016, підстава - 205-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 серпня 2009 р. N 901
Київ
Про додаткові заходи
щодо врегулювання земельних відносин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1064 ( 1064-2009-п ) від 30.09.2009
N 1112 ( 1112-2009-п ) від 21.10.2009
N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010
N 666 ( 666-2010-п ) від 28.07.2010
N 1032 ( 1032-2010-п ) від 10.11.2010
N 1068 ( 1068-2010-п ) від 22.11.2010
N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011
N 1182 ( 1182-2012-п ) від 19.12.2012
N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015
N 3 ( 3-2016-п ) від 13.01.2016
N 205 ( 205-2016-п ) від 21.03.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1112
( 1112-2009-п ) від 21.10.2009 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2010-п ) від 22.11.2010 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 901
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому підпункту 16 пункту 9 Положення про
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 листопада 2006 р. N 1524 ( 1524-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 44, ст. 2949; 2007 р., N 26, ст. 1056, N 91,
ст. 3333; 2008 р., N 16, ст. 416), слова ", Держкомлісгоспу та
Держкомзему" замінити словами "та Держкомлісгоспу".
2. У пункті 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної
внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. N 963 ( 963-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 55, ст. 2221), слова "та її територіальними органами" замінити
словами "Держкомзему та її територіальними підрозділами", а слова
"особам, - територіальними органами Державної інспекції з контролю
за використанням і охороною земель" - словами "особам, -
територіальними підрозділами Державної інспекції з контролю за
використанням і охороною земель Держкомзему".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409
( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 666
( 666-2010-п ) від 28.07.2010 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 205
( 205-2016-п ) від 21.03.2016 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1182
( 1182-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 42
( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 3
( 3-2016-п ) від 13.01.2016 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 901
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р.
N 1958 ( 1958-2002-п ) "Про утворення Державної інспекції з
контролю за використанням і охороною земель" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 52, ст. 2378).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2003 р. N 1829 ( 1829-2003-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 48, ст. 2514).
3. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 грудня 2005 р. N 1197 ( 1197-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 50, ст. 3126).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р.
N 927 ( 927-2008-п ) "Про внесення змін до Положення про Державну
інспекцію з контролю за використанням і охороною земель"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 81, ст. 2733).вгору