Про присвоєння науковим працівникам почесних звань Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30.03.19909018-XI
Документ 9018-XI, поточна редакція — Прийняття від 30.03.1990

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння науковим працівникам почесних
звань Української РСР
( Відомостті Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 15, ст. 241 )

За заслуги в розвитку науки та підготовці кадрів присвоїти
почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
Боброву Володимиру Олексійовичу - директору Київського
науково-дослідного інституту кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска, доктору медичних наук, професору.
Заславському Юлію Зіновійовичу - завідуючому кафедрою
Макіївського інженерно-будівельного інституту, доктору технічних
наук, професору, Донецька область.
Павловій Лілії Петрівні - завідуючій лабораторією Київського
науково-дослідного інституту урології та нефрології, доктору
медичних наук, професору.
Тихонову Олександру Івановичу - завідуючому кафедрою
Харківського фармацевтичного інституту, доктору фармацевтичних
наук, професору.
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
Пазусі Миколі Дмитровичу - директору Українського
науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування,
м. Київ.
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
Федорчаку Петру Степановичу - проректору Івано-Франківського
державного педагогічного інституту імені В.С. Стефаника, доктору
історичних наук, професору.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 березня 1990 року
N 9018-XIвгору