Деякі питання надання адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010915
Документ 915-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.05.2013, підстава - 309-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2010 р. N 915
Київ
Деякі питання надання адміністративних послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1274 ( 1274-2011-п ) від 05.12.2011
N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва провести разом з Міністерством економіки,
Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Головним
контрольно-ревізійним управлінням, Головним управлінням державної
служби, Антимонопольним комітетом, Службою безпеки України та
Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України аналіз переліків,
порядків та умов надання адміністративних послуг, які надаються
центральними органами виконавчої влади та підприємствами,
установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, та
за його результатами підготувати і подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо вдосконалення порядків та умов надання
таких послуг, а також оптимізації їх переліків.
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подавати Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва відповідні матеріали для проведення аналізу.
Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України
про проведений аналіз.
3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку подати у
місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект
щодо внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс
України" у частині покладення на зазначену Комісію повноважень
державного підприємства "Український державний центр радіочастот"
з надання адміністративних послуг.
4. Міністерству транспорту та зв'язку до 1 січня 2011 р.
вирішити питання щодо покладення на бюджетну установу повноважень
державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних
перевезень" з надання адміністративних послуг.
5. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики у місячний строк:
вжити заходів до забезпечення ведення безпосередньо
національним органом України із сертифікації Реєстру державної
системи сертифікації;
підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроект, у якому передбачити повноваження Кабінету Міністрів
України з визначення процедури розрахунку вартості платних послуг,
пов'язаних з проведенням обов'язкової сертифікації.
6. Міністерству внутрішніх справ вжити заходів до
забезпечення надання адміністративних послуг з питань
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб і видачі
підрозділами Державної автомобільної інспекції за принципом
"єдиного вікна" реєстраційних документів та документів дозвільного
характеру.
7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно
внесення до нормативно-правових актів змін, що випливають з цієї
постанови, та привести власні акти у відповідність із цією
постановою.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 959
( 959-2009-р ) "Деякі питання надання державних, у тому числі
адміністративних послуг (щодо інвентаризації послуг)".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2010 р. N 915
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1274
( 1274-2011-п ) від 05.12.2011 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р.
N 724 ( 724-2009-п ) "Деякі питання надання державних платних
(адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного
характеру" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 53, ст. 1839,
N 72, ст. 2482):
1) у постанові ( 724-2009-п ):
у назві постанови ( 724-2009-п ) слова "державних платних
(адміністративних)" замінити словом "адміністративних";
абзаци третій і четвертий пункту 1, пункти 1-1 - 4 виключити;
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики для стимулювання вітчизняного виробництва
забезпечити оприлюднення на власному офіційному веб-сайті чинних
технічних регламентів і переліку чинних національних стандартів та
їх постійне оновлення.";
2) додаток до постанови ( 724-2009-п ) виключити.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 309
( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }вгору