Питання національного інформаційного центру академічної мобільності
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011924
Документ 924-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2011 р. N 924
Київ
Питання національного інформаційного
центру академічної мобільності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту щодо покладення на державне підприємство
"Інформаційно-іміджевий центр", що належить до сфери управління
Міністерства, функцій національного інформаційного центру
академічної мобільності з метою виконання таких основних завдань:
забезпечення вільного доступу громадян, заінтересованих
органів та держав - учасниць Конвенції про визнання кваліфікацій з
вищої освіти в Європейському регіоні ( 994_308 ) (далі -
Конвенція) до інформації про особливості інтеграції національної
системи освіти до європейського освітнього простору;
надання громадянам і заінтересованим органам інформації та
роз'яснень з питань академічної мобільності і визнання документів
про освіту;
проведення перевірки автентичності документів про освіту,
виданих навчальними закладами України та інших держав;
організація експертизи із встановлення еквівалентності
кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, що
видані навчальними закладами іноземних держав;
проведення конференцій, семінарів з питань академічної
мобільності, застосування положень Конвенції ( 994_308 ) під час
розв'язання актуальних проблем розвитку та інтеграції систем
освіти європейських держав;
участь у підготовці проектів дво- та/або багатосторонніх
міжурядових угод з питань визнання кваліфікацій;
здійснення заходів щодо пропагування освітніх послуг, які
надаються українськими навчальними закладами, на зовнішньому
ринку, зокрема спрямованих на залучення громадян іноземних держав
до здобуття вищої освіти в Україні;
участь у виконанні міжнародних програм академічного обміну
учнями, студентами та аспірантами;
організаційне забезпечення навчання, стажування або
підвищення кваліфікації громадян України у навчальних закладах
інших держав;
забезпечення ефективної діяльності в рамках функціонування
міжнародної мережі європейських національних інформаційних центрів
з академічного визнання та мобільності і національних
інформаційних центрів з академічного визнання (далі - інформаційна
мережа):
- надання за принципом "єдиного вікна" інформації про
національне законодавство у сфері освіти, зокрема структуру
системи освіти, порядок присвоєння кваліфікацій, акредитаційний
статус українських навчальних закладів, ліцензування освітніх
послуг, видачу документів про освіту та підтвердження їх
автентичності;
- здійснення оперативного обміну даними в рамках
інформаційної мережі для забезпечення ефективного функціонування
механізму визнання документів про освіту, виданих в Україні та
інших державах - учасницях Конвенції;
- участь в інформаційних і дослідницьких програмах, семінарах
та інших заходах в рамках функціонування інформаційної мережі,
впровадження новітніх стандартів академічної мобільності, що
розробляються державами - учасницями Конвенції.
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту:
разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі подати
до 1 грудня 2011 р. пропозиції щодо внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 550
( 550-2011-п ) "Деякі питання надання Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної
власності платних адміністративних послуг", передбачивши включення
до розміру плати за надання Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту платної адміністративної послуги з визнання і
встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих
навчальними закладами іноземних держав, вартості перевірки
автентичності, а також організації проведення експертизи із
встановлення еквівалентності кваліфікацій;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору