Документ 925-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.04.2019, підстава - 302-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. № 925
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 201 від 29.03.2017
№ 266 від 11.04.2018
№ 302 від 10.04.2019}

{У назві і тексті Постанови слова “державної форми власності” виключено згідно з Постановою КМ № 201 від 29.03.2017}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 925

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

{Назва Порядку та умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 29.03.2017}

1. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі - субвенція).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 29.03.2017}

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет, згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування професійно-технічними навчальними закладами, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”, “Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник”, “Монтажник систем утеплення будівель”, “Верстатник деревообробних верстатів”, “Слюсар-ремонтник. Слюсар-інструментальник. Слюсар з механоскладальних робіт. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування”.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 266 від 11.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 302 від 10.04.2019}

Перелік сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти, затверджується МОН та розміщується на його офіційному сайті.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 201 від 29.03.2017}

У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання обладнання, матеріалів та устаткування професійно-технічними навчальними закладами, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників, видатки розвитку, визначені розподілом субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 302 від 10.04.2019}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 29.03.2017}

4. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в Державному бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

6. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

7. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінфін і МОН про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа МОН інформацію про використання субвенції.

10. МОН до 20 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.

11. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору