Документ 931-V, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 5 Закону
України "Про податок на додану вартість"
щодо оздоровлення дітей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 26, ст.358 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт 5.1.9 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., NN 17-19, ст. 267)
після слів "санаторно-курортне лікування" доповнити словом
"оздоровлення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 квітня 2007 року
N 931-Vвгору