Документ 937/97, поточна редакція — Прийняття від 02.09.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо впровадження в Україні
єдиної системи проведення авіаційних
робіт з пошуку і рятування

З метою вдосконалення організації захисту населення від
наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення збереження життя і
здоров'я людей у разі їх виникнення п о с т а н о в л я ю:
1. Покласти на Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи функції з організації та забезпечення
проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.
2. Кабінету Міністрів України: вирішити питання щодо створення у структурі Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Головного центру
координації авіаційних робіт з пошуку і рятування;
затвердити у тримісячний строк Положення про Головний центр
координації авіаційних робіт з пошуку і рятування;
визначити джерела додаткового фінансування в 1997 році
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у
зв'язку із створенням у його структурі Головного центру
координації авіаційних робіт з пошуку і рятування;
передбачити, починаючи з 1998 року, у проектах Державного
бюджету України кошти на утримання і розвиток Головного центру
координації авіаційних робіт з пошуку і рятування, а також на
проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;
вжити заходів щодо створення страхового фонду безпеки
авіації, передбаченого статтею 106 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ).
3. Міністерству закордонних справ України сприяти
Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в
укладенні ним міжнародних договорів міжвідомчого характеру,
пов'язаних з організацією і виконанням авіаційних робіт з пошуку і
рятування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 вересня 1997 року
N 937/97вгору