Документ 943-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.09.2009, підстава - 970-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 2007 р. N 943
Київ
Деякі питання утворення органів
(відділів) ведення та регіональних
органів (відділів) адміністрування
Державного реєстру виборців
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 996 ( 996-2007-п ) від 01.08.2007
N 970 ( 970-2009-п ) від 03.09.2009 }

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що чисельність працівників органу (відділу)
ведення Державного реєстру виборців (далі - орган ведення)
визначається з урахуванням кількості виборців, включених на 26
березня 2006 р. до списків виборців на виборчих дільницях, що були
утворені в межах території, на яку поширюються повноваження цього
органу: до 25000 виборців - 3 штатні одиниці, від 25001 до 50000 -
4, від 50001 до 100000 - 5, від 100001 до 150000 - 6, від 150001
до 200000 - 7, від 200001 до 250000 - 8, від 250001 до 300000 - 9,
понад 300000 - 10 штатних одиниць. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 ( 970-2009-п ) від
03.09.2009 }
Утворення нових, коригування чисельності існуючих органів
ведення здійснюється з урахуванням кількості виборців, виборча
адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються
повноваження цього органу.
Чисельність працівників регіонального органу (відділу)
адміністрування Державного реєстру виборців (далі - орган
адміністрування) визначається з урахуванням кількості органів
ведення, на які поширюються повноваження цього органу
адміністрування: до 36 органів ведення - 4 штатні одиниці, від 37
до 48 - до 5, від 49 до 60 - до 6, понад 60 - до 7 штатних
одиниць. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 970 ( 970-2009-п ) від 03.09.2009 }
{ Пункт 2 втратив чинність у частині внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328
( 328-2005-п ) на підставі Постанови КМ N 996 ( 996-2007-п ) від
01.08.2007 } 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) "Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2007 р., N 10,
ст. 363) і від 11 травня 2005 р. N 328 ( 328-2005-п ) "Про
структуру місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 19, ст. 999, N 36, ст. 2180; 2006 р., N 22,
ст. 1619) зміни, що додаються.
3. Міністерству закордонних справ, обласним, Київській та
Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та
Севастополі держадміністраціям забезпечити утворення органів
ведення та органів адміністрування відповідно до пункту 1 цієї
постанови.
4. Рекомендувати міським міст обласного (республіканського в
Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу та
районним у містах обласного (республіканського в Автономній
Республіці Крим) значення з районним поділом радам утворити у
строки, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ), органи ведення відповідно до пункту і цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 943
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) і
від 11 травня 2005 р. N 328 ( 328-2005-п )

1. Доповнити абзац перший пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п )
після слів "виконавчої влади" словами ", за винятком відділів
адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш
як 3 одиниці".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 996
( 996-2007-п ) від 01.08.2007 }вгору