Документ 943-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2012, підстава - 150-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 943
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1995 р. N 1074
і від 17 липня 2003 р. N 1110
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня
1995 р. N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців та осіб
без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148;
Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40,
ст. 1798; 2003 р., N 31, ст. 1617, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30,
ст. 2015; 2005 р., N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16, ст. 1203, N 27,
ст. 1951; 2007 р., N 52, ст. 2117; 2008 р., N 31, ст. 971;
2009 р., N 33, ст. 1159, N 59, ст. 2073, N 61, ст. 2157, ст. 2171;
2010 р., N 41, ст. 1344, N 45, ст. 1467, N 51, ст. 1696; 2011 р.,
N 39, ст. 1605) і від 17 липня 2003 р. N 1110 ( 1110-2003-п ) "Про
затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1549, N 37,
ст. 1981; 2004 р., N 2, ст. 37; 2005 р., N 39, ст. 2460) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 943
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1995 р. N 1074 ( 1074-95-п )
і від 17 липня 2003 р. N 1110 ( 1110-2003-п )

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

2. У Типовому положенні про пункт тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1110 ( 1110-2003-п ):
1) у пункті 1 слова ", які незаконно перебувають в Україні
(далі - іноземці) і підлягають адміністративному видворенню за її
межі у примусовому порядку" замінити словами "(далі - іноземці),
які затримані за незаконне перебування на території України і
підлягають видворенню за її межі у примусовому порядку на підставі
постанови адміністративного суду";
2) перше речення абзацу першого пункту 3 викласти в такій
редакції: "Поміщення іноземців до пункту перебування здійснюється
за рішенням адміністративного суду на період, необхідний для
підготовки їх адміністративного видворення за межі України, але не
більш як на 12 місяців.";
3) в абзаці першому пункту 8 слова і цифру "направлення
будь-якого органу із зазначених у пункті 3 цього Типового
положення" замінити словами "рішення адміністративного суду";
4) у першому реченні абзацу першого пункту 15 слова "за
направленням" замінити словами "за ініціативою".вгору