Документ 947-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2018, підстава - 673-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 947
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 673 ( 673-2018-п ) від 29.08.2018 - застосовується
з 1 вересня 2018 року }
Про внесення змін до Порядку
надання цільових пільгових державних кредитів
для здобуття вищої освіти

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку надання цільових пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 916
( 916-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1203;
2009 р., N 81, ст. 2741), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 947
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку
надання цільових пільгових державних кредитів
для здобуття вищої освіти ( 916-2003-п )

1. В абзаці першому пункту 7 слова ", і подає Мінфіну дані
для внесення змін у встановленому порядку до розпису Державного
бюджету України" виключити.
2. Абзац другий пункту 9 замінити абзацами такого змісту:
"Розпорядники бюджетних коштів забезпечують цільове та
ефективне використання коштів, передбачених у відповідному бюджеті
для надання кредитів.
Зазначені кошти використовуються з урахуванням необхідності
виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в
органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту відповідної
бюджетної програми.".
3. Пункти 16 і 17 викласти у такій редакції:
"16. Розпорядники бюджетних коштів надсилають МОНмолодьспорту
за підсумками дев'яти місяців та року до 15 числа місяця, що
настає за звітним періодом, інформацію про використання коштів,
передбачених у відповідному бюджеті для надання кредитів, з метою
її узагальнення і подання до 30 числа Мінфіну.
17. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Казначейства та операції, пов'язані з використанням коштів,
передбачених у відповідному бюджеті для надання кредитів,
здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.
Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання зазначених коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.".
4. У тексті Порядку ( 916-2003-п ) слово "МОН" замінити
словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку.вгору