Документ 947-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2013 р. № 947
Київ

Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання

Відповідно до частини третьої статті 89 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2013 р. № 947

ПОРЯДОК
надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання

1. Цей Порядок встановлює механізм надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання.

2. Постраждалими визнаються особи, житлові будинки (квартири) яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків.

3. Органи місцевого самоврядування складають і затверджують списки постраждалих та видають довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, за наявності паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.

4. Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади.

Зазначена грошова допомога є одноразовою.

5. Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади такі документи:

заяву;

довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації;

копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

копію картки платника податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідний орган доходів та зборів і має відмітку у паспорті).

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в п’ятиденний строк з дня подання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, а також за результатами обстеження житлових будинків (квартир), пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, приймають рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це постраждалим.

У разі надання постраждалим недостовірної інформації про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої матеріальної шкоди Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти рішення про відмову в наданні грошової допомоги.

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.

7. Розмір грошової допомоги постраждалим становить від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Під час визначення розміру грошової допомоги враховується розмір завданої матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомог.

8. Грошова допомога надається постраждалим, які є власниками (співвласниками), наймачами житлового будинку (квартири), в місячний строк з дня прийняття рішення про її надання. Грошова допомога співвласникам надається пропорційно площі житлового будинку (квартири), що належить кожному з них.

9. Виплата грошової допомоги здійснюється через Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” або шляхом перерахування коштів на банківській рахунок постраждалого.

10. Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

11. Після отримання грошової допомоги постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України.вгору