Документ 948-2016-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2019, підстава - 350-2019-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 грудня 2016 р. № 948-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 350-р від 22.05.2019}

Деякі питання реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації у 2017-2020 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя у Закарпатській, Львівській, Одеській та Харківській областях.

2. Затвердити план заходів з реалізації у 2017-2020 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, що додається.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Національній академії наук (за згодою), Національній академії медичних наук (за згодою), Закарпатській, Львівській, Одеській і Харківській обласним державним адміністраціям подавати щороку до 15 листопада Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та інформування до 25 січня Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 948-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2017-2020 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

Зміст завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Забезпечення формування системи ефективної міжвідомчої координації дій щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) забезпечення визначення за участю Закарпатської, Львівської, Одеської та Харківської областей з переліку закладів та організацій, які мають досвід впровадження послуг раннього втручання, що надаються дітям, методичних центрів щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” та покладення на одного з них функції головного координатора із впровадження відповідної послуги

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мін’юст
Закарпатська,
Львівська,
Одеська та Харківська облдержадміністрації

у тримісячний строк з дати затвердження цього плану заходів

2) визначення національних і регіональних координаторів з питань створення, функціонування та розвитку в Україні єдиної системи надання послуг раннього втручання, їх завдань та повноважень для надання консультативної допомоги щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” в Закарпатській, Львівській, Одеській та Харківській областях

-“-

-“-

3) забезпечення організації міжвідомчої координації та моніторингу здійснення заходів з питань створення, функціонування та розвитку в Україні єдиної системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя на національному та регіональному рівнях

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
із залученням провідних вітчизняних вчених, міжнародних експертів та представників інститутів громадянського суспільства

у тримісячний строк з дати затвердження цього плану заходів

4) затвердження:

-“-

-“-

тимчасового типового порядку міжвідомчої взаємодії закладів (установ) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування з метою надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життятимчасового положення про центр (відділення, кабінет) раннього втручання, форми документів для закладів (установ), які надають послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життятимчасового порядку раннього виявлення (скринінгу) у дітей відставання та порушення розвитку та надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життяметодичних рекомендацій впровадження практики надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життяіндикаторів (критеріїв) та чітких цілей, які мають бути досягнуті за результатами впровадження пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя5) визначення та затвердження складу регіональних консультативних рад щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

Закарпатська,
Львівська,
Одеська та
Харківська облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
провідні вітчизняні вчені, міжнародні експерти та представники інститутів громадянського суспільства

у місячний строк з дати затвердження цього плану заходів

6) затвердження планів щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя в умовах закладів (установ) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, передбачивши у них:

Закарпатська,
Львівська,
Одеська та
Харківська облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
провідні вітчизняні вчені, міжнародні експерти та представники інститутів громадянського суспільства

у місячний строк з дати затвердження цього плану заходів

- розроблення і затвердження тимчасового порядку міжвідомчої взаємодії закладів (установ) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування з метою надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя- визначення переліку установ (закладів) та організацій, задіяних у реалізації зазначеного пілотного проекту, із включенням до нього:у 2016 році - 33 відсотки закладів охорони здоров’я, навчальних закладів та закладів соціального захисту;у 2017 році - 66 відсотків зазначених закладів;у 2019 році - 100 відсотків зазначених закладів- визначення заходів щодо раннього виявлення (скринінгу) у дітей відставання та порушення розвитку та надання їм послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя- проведення тренінгів міждисциплінарних команд раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, які будуть задіяні в реалізації зазначеного пілотного проекту, їх навчання та підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями та професіями2.

Визначення порядку взаємодії між надавачем та користувачем послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) аналіз національного законодавства з питань охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення та фінансів з метою розроблення та затвердження тимчасових документів, передбачених підпунктом 4 пункту 1 цього плану, та визначення положень, які потребують змін для впровадження послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, а також затвердження наказів міністерств з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
провідні вітчизняні вчені, міжнародні експерти та представники інститутів громадянського суспільства

2017-2018 роки

2) вивчення міжнародного досвіду впровадження практики надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя і залучення недержавних організацій як надавачів послуг

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Національна академія медичних наук (за згодою)
Закарпатська,
Львівська,
Одеська та
Харківська облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) провідні вітчизняні вчені, міжнародні експерти та представники інститутів громадянського суспільства

2017-2020 роки

3) за результатами реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя розроблення та затвердження:
загальних засад надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, а також створення відповідної міжвідомчої системи
порядку взаємодії закладів (установ) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, розподілу функцій і повноважень, визначення сфер відповідальності суб’єктів надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
Закарпатська,
Львівська,
Одеська та
Харківська облдержадміністрації

2017-2020 роки

положення про центр (відділення, кабінет) надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, форми документів для закладів (установ), які надають зазначені послугипорядку раннього виявлення (скринінгу) у дітей відставання та порушення розвитку та надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життяметодики щодо впровадження практики послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя з урахуванням міжнародного та національного досвідуштатних нормативів та кваліфікаційних характеристик спеціалістів (фахівців) для надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життястандартів надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя і критеріїв якості їх наданнявартості та джерел фінансування системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя3.

Підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) розроблення (удосконалення) та затвердження програм (курсів) для навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук (за згодою)
із залученням провідних вітчизняних вчених, міжнародних експертів та представників інститутів громадянського суспільства

2017-2019 роки

2) підготовка тренінгових матеріалів і забезпечення проведення тренінгів для навчання та підвищення кваліфікації для спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук (за згодою)
із залученням провідних вітчизняних вчених, міжнародних експертів та представників інститутів громадянського суспільства

після визначення переліку установ (закладів) та залежно від потреби

3) забезпечення підготовки на національному та регіональному рівнях тренерів для підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук (за згодою)
із залученням провідних вітчизняних вчених, міжнародних експертів та представників інститутів громадянського суспільства

2017-2019 роки

4) забезпечення організації та проведення засідань, круглих столів, нарад, конференцій щодо розвитку системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук (за згодою)
Закарпатська,
Львівська,
Одеська та
Харківська облдержадміністрації

щороку

4.

Поліпшення інформаційного забезпечення сімей з новонародженими та дітьми раннього віку, громадянського суспільства, а також спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) забезпечення інформування громадськості щодо запланованих заходів та розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ інформаційного ресурсу з питань раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук (за згодою)

постійно

2) проведення інформаційної кампанії з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності необхідності раннього виявлення (скринінгу) у новонароджених та дітей раннього віку відставання та порушення розвитку, а також знань щодо раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук (за згодою)
Закарпатська,
Львівська,
Одеська та
Харківська облдержадміністрації

-“-
вгору