Документ 950_017, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.02.2009, підстава - 1001-VI

            Додатковий протокол 
до Меморандуму про взаєморозуміння
між Урядом України і Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО) щодо заснування Центру інформації
та документації НАТО в Україні
{ Протокол ратифіковано Законом
N 1001-VI ( 1001-17 ) від 18.02.2009 }

Уряд України,
представлений
Його Високоповажністю паном Володимиром Огризком,
Міністром закордонних справ України
та
Організація Північноатлантичного договору (НАТО),
представлена
Його Високоповажністю паном Яапом де Хооп Схеффером,
Генеральним секретарем НАТО
Виходячи з Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України
і НАТО щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в
Україні ( 950_019 ), вчиненого в Києві 7 травня 1997 р., далі -
"Меморандум"; Усвідомлюючи, що Стаття VI Меморандуму обумовлює, що
"юридичний статус Центру, його імунітети і привілеї, як також
імунітети і привілеї співробітників Центру буде визначено окремим
документом, який розглядатиметься як частина цього Меморандуму";
Беручи до уваги лист Міністра закордонних справ України до
Генерального секретаря НАТО від 7 травня 1997 р. стосовно
імплементації положень Меморандуму;
Вважаючи доцільним подальше формальне закріплення положень,
що регламентують юридичний статус Центру і його співробітників на
території України;
Домовилися про таке:
Стаття I
Центр інформації та документації НАТО, як визначено в
Меморандумі, користується всіма привілеями, імунітетами і
сприянням в такій мірі, в якій вони звичайно надаються
дипломатичним місіям, акредитованим в Україні, відповідно до
Віденської конвенції про дипломатичні зносини ( 995_048 ) від
18 квітня 1961 р.
Співробітники Центру, як визначено в Меморандумі, і члени їх
родин користуються всіма привілеями, імунітетами і сприянням в
такій мірі, в якій вони звичайно надаються співробітникам
дипломатичних місій і членам їх родин, акредитованим в Україні,
відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини
( 995_048 ) від 18 квітня 1961 р.
Стаття II
Цей Протокол становить невід'ємну частину Меморандуму
( 950_019 ) і керується усіма його положеннями.
Стаття III
Цей Протокол набуває чинності з дати нотифікації Урядом
України про завершення всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття цим Протоколом чинності.
Вчинено в м. Бухарест 4 квітня 2008 року в двох примірниках
українською, англійською і французькою мовами, причому всі три
тексти є автентичними.
За Уряд України За Організацію
Північноатлантичного договору
(НАТО)
(пілдпис) (підпис)
Володимир Огризко Яап де Хооп Схеффервгору