Документ 955-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 564-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2007 р. N 955
Київ
Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників центрів з фізичної культури
і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008
N 766 ( 766-2011-п ) від 20.07.2011
N 820 ( 820-2016-п ) від 16.11.2016
N 564 ( 564-2018-п ) від 11.07.2018
N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }

{ У назві та тексті Постанови слово "інваліди" в усіх відмінках
замінено словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що посадові оклади працівників центрів з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
(далі - центри) визначаються згідно з додатком 1, розділами VI,
XXIV додатка 2, додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766
( 766-2011-п ) від 20.07.2011; в редакції Постанови КМ N 820
( 820-2016-п ) від 16.11.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 564 ( 564-2018-п ) від 11.07.2018 }
2. Надати право керівникам центрів у межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисах:
1) установлювати:
керівникам підрозділів, фахівцям, службовцям і робітникам
конкретні розміри посадових окладів згідно з додатком 1, розділом
XXIV додатка 2, додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699); { Абзац другий підпункту 1
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 820
( 820-2016-п ) від 16.11.2016 }
заступникам керівників центрів, заступникам керівників
структурних підрозділів, головним бухгалтерам посадові оклади на
5-15 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений додатком 1, розділом XXIV додатка 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699); { Абзац
третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 820 ( 820-2016-п ) від 16.11.2016 }
працівникам центрів, які безпосередньо працюють з особами з
інвалідністю, посадові оклади, підвищені на 20 відсотків.
Конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються посадові
оклади, затверджується керівником центру; { Дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 поширено на
керівників, їх заступників та працівників Національного комітету
спорту інвалідів, підприємства "Західний реабілітаційно-спортивний
центр" Національного комітету спорту інвалідів та підприємства
об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
"Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр
Національного комітету спорту інвалідів", спеціалізованих
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю
паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл осіб з інвалідністю (крім тренерів-викладачів),
тренерів штатної команди національних збірних команд України з
видів спорту осіб з інвалідністю згідно з Постановою КМ N 564
( 564-2018-п ) від 11.07.2018 }
працівникам надбавки:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а тим, які
безпосередньо працюють з особами з інвалідністю, з урахуванням
підвищення за роботу з особами з інвалідністю:
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок в одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
підвищення за роботу з особами з інвалідністю.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;
- за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу;
- за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" -
10 відсотків посадового окладу.
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником центру;
- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25
відсотків посадового окладу.
Надбавка не встановлюється працівникам, щодо яких вимогами
для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що
підтверджено відповідним документом;
для працівників Українського центру з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", регіональних та місцевих
центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
"Інваспорт" застосовується надбавка за знання та використання в
роботі жестової мови у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з
урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю.
Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється
надбавка, затверджується керівником установи (закладу,
організації); { Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 564 ( 564-2018-п ) від 11.07.2018 }
працівникам доплати:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
- за суміщення професій (посад);
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам центрів,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів центрів, їх
заступникам;
у розмірі до 40 відсотків посадового окладу за роботу в
нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за
кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
за науковий ступінь:
- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
- кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків
посадового окладу.
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником центру.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня,
повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим
законодавством;
за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового окладу;
водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність: II клас - 10 відсотків, I клас - 25
відсотків посадового окладу за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
посадового окладу за відпрацьований час;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання;
3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а
також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах
коштів на оплату праці.
Преміювання керівників центрів, їх заступників, встановлення
їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

4. Групи за оплатою праці працівників регіональних центрів з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
установлюються відповідно до показників, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614
( 614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп
за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30,
ст. 1798, N 52, ст. 3308). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766
( 766-2011-п ) від 20.07.2011 }
5. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і
Міністерством фінансів привести у відповідність з цією постановою
власні нормативно-правові акти стосовно умов оплати праці
працівників центрів.
6. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 820
( 820-2016-п ) від 16.11.2016 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 820
( 820-2016-п ) від 16.11.2016 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 820
( 820-2016-п ) від 16.11.2016 }вгору