Документ 968-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.06.2016, підстава - 363-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. № 968
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 08.06.2016}

Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, що додається.

2. Установити, що проекти планів заходів на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні готуються та оприлюднюються органами виконавчої влади на офіційних веб-сайтах протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212, керуватися затвердженим цією постановою Порядком.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 968

ПОРЯДОК
планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. Цей Порядок визначає організацію планування та проведення моніторингу реалізації центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим (далі - органи виконавчої влади) Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 (далі - Стратегія), та щорічних планів заходів щодо реалізації Стратегії, затверджених Президентом України.

2. Метою цього Порядку є:

забезпечення досягнення стратегічних пріоритетів державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

своєчасне виконання на належному рівні органами виконавчої влади завдань, визначених Стратегією;

забезпечення моніторингу стану реалізації Стратегії;

залучення громадськості до планування, реалізації та моніторингу державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

3. Органи виконавчої влади:

щороку до 15 листопада розробляють та оприлюднюють на офіційних веб-сайтах проект річного плану заходів щодо реалізації Стратегії на наступний рік (далі - річний план);

під час розроблення проекту річного плану керуються Стратегією та щорічним планом заходів щодо реалізації Стратегії, затвердженим Президентом України;

проводять публічне громадське обговорення проекту річного плану, розглядають пропозиції та зауваження, що надійшли в ході такого обговорення, під час прийняття остаточного рішення щодо затвердження річного плану відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945).

4. Затверджений річний план разом із звітом за результатами публічного громадського обговорення його проекту оприлюднюється органами виконавчої влади щороку до 1 лютого на офіційних веб-сайтах, а гіпертекстове посилання на нього розміщується на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

5. Моніторинг реалізації Стратегії проводиться органами виконавчої влади щороку із залученням інститутів громадянського суспільства.

6. Предметом моніторингу є діяльність органу виконавчої влади з реалізації Стратегії за такими показниками:

відповідність фактично здійснених заходів з реалізації Стратегії запланованим заходам;

визначення ступеня досягнення фактичних результативних показників виконання відповідних цільових програм запланованим (у разі включення до річного плану заходів з виконання відповідних цільових програм).

7. Під час моніторингу проводиться аналіз:

діяльності органу виконавчої влади щодо здійснення заходів з реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

пропозицій і зауважень громадськості щодо реалізації Стратегії, які надійшли до органу виконавчої влади та/або оприлюднені у засобах масової інформації.

8. За результатами моніторингу органи виконавчої влади складають проект річного звіту про результати своєї діяльності з реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - річний звіт) та забезпечують його публічне громадське обговорення відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945).

9. Річний звіт органу виконавчої влади повинен містити інформацію про:

фактично здійснені заходи щодо виконання річного плану та їх відповідність завданням, визначеним Стратегією;

ступінь досягнення фактичних результативних показників виконання відповідних цільових програм запланованим (у разі включення до річного плану заходів з виконання відповідних цільових програм);

причини нездійснення окремих передбачених заходів та недосягнення запланованих результативних показників.

10. Річний звіт разом із звітом за результатами публічного громадського обговорення його проекту оприлюднюється органами виконавчої влади щороку до 1 березня на офіційних веб-сайтах, а гіпертекстове посилання на нього розміщується на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

11. Організація планування та моніторингу реалізації Стратегії покладається в органах виконавчої влади на структурний підрозділ, відповідальний за взаємодію з громадськістю.вгору