Документ 971_005, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 04.11.2010, підстава - 2673-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 21.12.2010, підстава - v-245321-11. Подивитися в історії? )

               Договір 
між Україною та Європейським інвестиційним банком
про співробітництво та діяльність Постійного
представництва ЄІБ в Україні

{ Договір ратифіковано Законом
N 2673-VI ( 2673-17 ) від 04.11.2010 }

Дата підписання: 15.06.2010 Дата ратифікації Україною: 04.11.2010 Дата набрання чинності для України: 21.12.2010

Беручи до уваги те, що Європейський інвестиційний банк
(далі - ЄІБ, або Банк), є міжнародною фінансовою інституцією
Європейського Союзу, яку створено відповідно до Римського договору
про заснування Європейського Співтовариства 1957 року ( 994_017 )
та Протоколу про Європейський інвестиційний банк ( 994_680 ), до
яких час від часу можуть уноситися зміни;
беручи до уваги те, що Рамковою угодою ( 994_585 ), датованою
14 червня 2005 року, між Україною та Банком уже сформульовано
положення, що регулюють діяльність Банку в Україні;
беручи до уваги те, що ЄІБ здійснює фінансування
інвестиційних проектів в Україні з 2007 року;
бажаючи далі зміцнювати й розвивати відносини та
співробітництво між Україною та ЄІБ;
беручи до уваги те, що Банк також передбачає, з метою
сприяння його діяльності в Україні, можливість створення на
території України одного чи більше постійних представництв Банку
(далі - Постійне представництво);
беручи до уваги те, що ЄІБ зобов'язується гарантувати, що
його кредити використовуються для цілей, для яких їх призначено, і
що його операції не пов'язані із забороненою діяльністю,
відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, та що із цією метою
ЄІБ схвалив масштабну політику стосовно недопущення та стримування
корупції, шахрайства, порушення податкового законодавства,
ухилення від сплати податків, несприятливої системи оподаткування,
зговору, примусу, відмивання коштів і фінансування тероризму у
своїй діяльності;
бажаючи визначити умови надання привілеїв та імунітетів
посадовим особам та іншим працівникам ЄІБ, які не мають
українського громадянства, зокрема тих, яких призначено виконувати
завдання в Україні,
Україна та Банк домовилися про таке:
Стаття 1. Уживання термінів
Для цілей цього Договору:
a) "Архіви Постійного представництва" означає всі записи,
листування, документи й інші матеріали, у тому числі рукописи,
фотографії, відеоматеріали та фільми, звукозаписи, комп'ютерні
програми та письмові матеріали, відеоплівки та диски, а також
диски або плівки, що містять дані Банку, які зберігаються Банком
або від імені Банку в Постійному представництві;
b) "Угода про Банк" означає Рамкову угоду між Україною та ЄІБ
( 994_585 ) від 14 червня 2005 року, до якої час від часу можуть
уноситися зміни;
c) "Особи, що знаходяться на утриманні" означає осіб, що
знаходяться на утриманні Посадових осіб та інших працівників
Постійного представництва, і включає їхніх подружжів, дітей,
батьків та інших членів сім'ї, які не проживають в Україні
постійно та не є громадянами України, що належать до їхніх
домогосподарств і залежать в основному від такого персоналу Банку
стосовно їхньої фінансової підтримки;
d) "Кошти ТД" означає кошти, що використовуються з метою
надання та (або) фінансування Міжнародної Технічної допомоги (як
її визначено нижче) особам в Україні на підставі угод про
співробітництво, що укладаються Банком з будь-якими державними або
приватними організаціями;
e) "Керівник Постійного представництва" означає головну
Посадову особу Постійного представництва, яку Банк призначив
Керівником Постійного представництва та про яку були поінформовані
Органи влади України;
f) "Заступник Керівника Постійного представництва" означає
Посадову особу, яку Банк призначив Заступником Керівника
Постійного представництва та про яку були поінформовані Органи
влади України;
g) "Члени обслуговуючого персоналу їхніх домогосподарств"
означає осіб, які не є громадянами України та які зайняті як
домашній обслуговуючий персонал Посадових осіб та інших
працівників Постійного представництва;
h) "Посадові особи та інші працівники Банку" означає весь
персонал Банку, у тому числі членів Ради директорів, Керівного
комітету, Комітету з аудиту Банку та експертів, які виконують
завдання Банку, за винятком працівників Банку, праця яких
оплачується за погодинними ставками;
i) "Посадові особи та інші працівники Постійного
представництва" означає весь персонал Банку, призначений Банком до
Постійного представництва, у тому числі Керівника Постійного
представництва й Заступника Керівника Постійного представництва, а
також експертів, які виконують завдання Банку або Постійного
представництва, за винятком працівників Банку, праця яких
оплачується за погодинними ставками;
j) "Приміщення Постійного представництва" означає будинки й
частини будинків та прилеглі до них земельні ділянки, які
використовуються для офіційних цілей Постійного представництва, у
тому числі житлові приміщення Керівника Постійного представництва;
k) "Майно та активи Постійного представництва" означає все
майно та активи Банку в Постійному представництві;
l) "Постійне представництво" означає постійне представництво,
яке Банк може створити на території України, у тому числі будь-які
додаткові представництва, що можуть бути створені Банком на
зазначеній території в подальшому, а також
m) "Технічна допомога" включає, без обмежень, усі види
консультаційних послуг, які надаються Банком або консультантами
(вітчизняними або міжнародними) та які фінансуються Банком за
рахунок технічної допомоги, обладнання та матеріали (місцеві або
імпортовані), навчання, семінари, робочі семінари, конференції та
аналогічні види діяльності й будь-які інші форми допомоги, які
погоджуються Україною, Урядом України чи відповідним уповноваженим
органом України та ЄІБ для включення як технічної допомоги для
України, у разі наявності в Банку Коштів ТД.
n) "Орган влади України" означає орган влади, якому надається
будь-яка інформація стосовно цього Договору відповідно до розділу
15.06 цього Договору.
Стаття 2. Імунітети Банку та Постійного представництва
Розділ 2.01. Банк і Посадові особи та інші працівники Банку
користуються на території України привілеями та імунітетами,
викладеними в статті 8 Угоди про Банк ( 994_585 ).
Розділ 2.02. Майно та активи Постійного представництва
незалежно від того, де вони розташовані та ким вони зберігаються,
мають імунітет від обшуку, реквізиції, конфіскації, експропріації
чи будь-якої іншої форми вилучення внаслідок виконавчих або
судових дій, за винятком випадків винесення остаточного судового
рішення проти Банку в результаті виникнення випадків, передбачених
розділом 2.04.
Розділ 2.03. Архіви Постійного представництва незалежно від
того, де вони розташовані та ким зберігаються, є недоторканими.
Розділ 2.04. У рамках своєї офіційної діяльності Банк
користується імунітетом від юрисдикції на території України, за
винятком випадків, до яких такий імунітет не застосовується:
a) настільки, наскільки Банк прямо відмовляється від такого
імунітету в конкретній справі або в письмовому вигляді;
b) стосовно цивільних позовів, що випливають зі здійснення
ним своїх повноважень із запозичення грошей, гарантування
зобов'язань і купівлі, продажу або гарантії продажу будь-яких
цінних паперів;
c) стосовно цивільного позову третьої сторони з відшкодування
збитків унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої
Посадовою особою чи іншим працівником Банку, який діяв від імені
Банку;
d) стосовно цивільного позову про відшкодування шкоди,
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної
особи;
e) стосовно виконання рішення арбітражу, винесеного проти
Банку в результаті прямого позову Банку або від імені Банку до
арбітражу; або
f) стосовно будь-якого зустрічного позову, прямо пов'язаного
із судовим провадженням, ініційованим Банком.
Стаття 3. Постійне представництво
Розділ 3.01. Україна погоджується з тим, що ЄІБ може створити
Постійне представництво в Україні для подальшого сприяння
діяльності Банку в Україні.
Розділ 3.02. ЄІБ повідомить Уряду України адресу Приміщень
Постійного представництва ЄІБ.
Розділ 3.03. Постійне представництво очолюватимуть Керівник
Постійного представництва й (або) Заступник Керівника Постійного
представництва та матимуть як персонал Посадових осіб та інших
працівників Банку й Посадових осіб та інших працівників Постійного
представництва.
Розділ 3.04. Постійне представництво матиме право
використовувати прапор й емблему Банку та Європейського Союзу на
своїх Приміщеннях, у тому числі житловому приміщенні Керівника
Постійного представництва, і транспортних засобах Керівника
Постійного представництва.
Стаття 4. Недоторканість Приміщень
Постійного представництва
Розділ 4.01. Приміщення Постійного представництва є
недоторканими і знаходитимуться під контролем та в розпорядженні
Банку.
Розділ 4.02. Жодна посадова особа органів державної влади
України або особа, що виконує будь-які державні посадові
обов'язки, адміністративні, судові, військові або правоохоронні,
не заходитиме до Приміщення Постійного представництва інакше ніж
за згодою Банку та на умовах, затверджених Банком. Така згода може
вважатися наданою у випадку пожежі. Обставини й порядок доступу
таких представників органів влади до Приміщень Постійного
представництва у зв'язку з недопущенням пожеж повинні бути
погоджені між Урядом України чи відповідним уповноваженим органом
України та Банком.
Розділ 4.03. Без шкоди для умов цього Договору Банк
запобігатиме тому, щоб Приміщення Постійного представництва були
притулком для осіб, що ухиляються від арешту або виконання інших
процесуальних дій відповідно до законодавства України.
Розділ 4.04. Банк має право розробити правила та положення,
чинні на території Приміщень Постійного представництва для
здійснення своєї діяльності та виконання своїх функцій.
Стаття 5. Захист Постійного представництва
Постійному представництву надаватиметься такий самий захист,
який надається дипломатичним місіям в Україні. Україна вживатиме
всіх відповідних заходів для захисту Приміщень Постійного
представництва від будь-якого насильницького проникнення або
пошкодження та для запобігання будь-якому порушенню спокою
Постійного представництва або шкоді для його гідності. На прохання
Керівника Постійного представництва Україна надаватиме достатню
кількість працівників правоохоронних органів для відновлення
правопорядку в Приміщенні Постійного представництва.
Стаття 6. Послуги
Розділ 6.01. Україна робитиме все можливе для забезпечення
Постійного представництва всіма необхідними комунальними
зручностями та послугами, у тому числі, проте без обмеження цим,
електроенергією, водопостачанням, каналізацією, постачанням газу,
водовідведенням, збором відходів та протипожежним захистом, і такі
комунальні зручності та послуги матимуть не нижчу якість, ніж ті,
які надаються будь-якій іншій міжнародній організації або
дипломатичній місії, та надаватимуться Постійному представництву
на обґрунтованих умовах на підставі відповідних договорів, що
укладаються між Банком та постачальником таких послуг. У разі
будь-якого припинення або загрози припинення будь-якої з таких
зручностей або послуг Україна розглядатиме потреби Постійного
представництва як такі, що за важливістю прирівнюються до потреб
дипломатичних місій, що діють на території України, і вживатиме
таких необхідних заходів, які необхідні для забезпечення того, щоб
діяльність та операції Банку не зазнали шкоди.
Розділ 6.02. У випадках, коли електроенергія, газ, вода або
інші комунальні послуги забезпечуються місцевими органами влади,
Банк одержує ці послуги за тарифами, які є не менш сприятливими,
ніж тарифи, за якими одержують ці послуги міжнародні організації
або дипломатичні місії в Україні.
Розділ 6.03. Україна сприятиме Банку в одержанні послуг,
необхідних для підтримання Приміщень Постійного представництва в
стані, придатному для ефективного здійснення функцій Постійного
представництва. Видатки, пов'язані з такими послугами, несе Банк.
Стаття 7. Звільнення Банку від оподаткування
Розділ 7.01. Банк, його активи, майно, доходи і його
діяльність та угоди, передбачені Угодою про Банк ( 994_585 ) та
цим Договором, звільняються від оподаткування прямими податками.
Розділ 7.02. Податок на додану вартість, що сплачується в
разі купівлі товарів та послуг, необхідних для здійснення
офіційної діяльності Банку в Україні, компенсуватиметься
відповідно до процедур, передбачених законодавством України. Якщо
відповідно до законодавства України дозволяється звільнення від
податку на додану вартість, Банку надаватиметься таке звільнення
за місцем джерела цього податку. У будь-якому разі ставлення до
Банку стосовно реалізації цього звільнення від податку на додану
вартість буде не менш сприятливим, ніж ставлення до інших подібних
міжнародних організацій.
Розділ 7.03. Будь-яка компенсація (або звільнення), описана в
попередньому розділі, також застосовуватиметься до будь-якого
іншого непрямого податку, який буде введено в майбутньому, що
входитиме до ціни товарів, робіт або послуг, сплачуваної Банком в
Україні.
Розділ 7.04. Речі, що ввозяться Банком в Україну й необхідні
для здійснення його офіційної діяльності, звільнятимуться від
будь-яких мит і податків на імпорт і від усіх заборон та обмежень
імпорту. Речі, що ввозяться Банком в Україну для користування
Постійним представництвом, повинні ввозитися на ім'я Банку.
Аналогічно речі, що вивозяться Банком з України й необхідні для
здійснення його офіційної діяльності, звільнятимуться від
будь-яких мит і податків на експорт і від усіх заборон та обмежень
експорту. Речі, на які є посилання в цьому розділі, повинні
використовуватися Банком суто для здійснення його офіційної
діяльності без права відчуження на території України.
Розділ 7.05. Послуги, які надаються Банком в Україні,
звільняються від податку на додану вартість.
Стаття 8. Звільнення Технічної допомоги
від оподаткування
Розділ 8.01. Усі імпортовані та вітчизняні обладнання,
матеріали, роботи й послуги, у тому числі консультаційні послуги,
які використовуються для надання Технічної допомоги чи у зв'язку з
фінансуванням за рахунок Коштів ТД, звільняються від будь-яких
податків і зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною
або на території України.
Розділ 8.02. За умови дотримання положень попереднього
розділу, усі платежі Банку його підрядникам за контрактами надання
Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків чи
будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються
Україною або на території України.
Розділ 8.03. Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної
допомоги, та вартість усіх Коштів ТД звільняються від податку на
прибуток підприємств, що стягується Україною або на території
України, та не становитимуть чи вважатимуться такими, що
становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід
організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої
Технічної допомоги або Коштів ТД.
Стаття 9. Свобода зібрань та обговорення
Розділ 9.01. Банк матиме право проводити зібрання, у тому
числі будь-які міжнародні конференції або інші збори, що
організовуються Банком, та засідання будь-яких комісій, комітетів
або підгруп таких зібрань у межах Постійного представництва та в
інших місцях на території України.
Розділ 9.02. На зустрічах, що проводяться Банком, Україна
гарантуватиме, що не будуть створюватись ніякі перешкоди для
повної свободи обговорення.
Стаття 10. Транспорт і зв'язок
Розділ 10.01. Ставлення до Банку стосовно його офіційних
повідомлень і зв'язку в Україні (поштових відправлень, телеграм,
повідомлень телексом, радіограм, повідомлень факсимільним
зв'язком, телефоном та іншими засобами зв'язку) та прес-релізи
стосовно інформації для преси та радіо буде не менш сприятливим,
ніж ставлення, що застосовується Урядом України до будь-яких інших
міжнародних організацій або дипломатичних місій в Україні.
Розділ 10.02. Усі офіційні повідомлення на адресу Постійного
представництва та від Постійного представництва, що здійснені
будь-якими засобами зв'язку та передані в будь-якій формі,
матимуть імунітет від цензури й будь-якої іншої форми перехоплення
та втручання.
Розділ 10.03. Банк матиме право використовувати в Україні
коди, надсилати й одержувати кореспонденцію та інші повідомлення
кур'єром або в запечатаних пакетах, які повинні мати такі самі
імунітети й привілеї, які мають дипломатичні кур'єри та
кореспонденція. Установлення та використання Постійним
представництвом безпроводового передавача повинні здійснюватися
лише за згодою Уряду України або відповідного уповноваженого
органу.
Розділ 10.04. Банк може, за згодою Уряду України або
відповідного уповноваженого органу, установлювати й
використовувати в Україні двопунктові телекомунікаційні засоби та
інші комунікаційні та передавальні засоби, які можуть бути
необхідні для сприяння зв'язку з Постійним представництвом як
із-за меж України, так і в її межах.
Стаття 11. Проїзд і проживання
Розділ 11.01. Україна вживатиме всіх необхідних заходів для
сприяння в'їздові в Україну, проживанню в Україні та від'їзду з
України та свободі пересування в Україні, для таких осіб, які
в'їжджають до України з офіційною метою:
i) Членів Ради керуючих Банку, виконувачів їхніх обов'язків
та інших членів їхніх офіційних делегацій;
ii) Посадових осіб та інших працівників Банку;
iii) Посадових осіб та інших працівників Постійного
представництва;
iv) інших осіб, які офіційно запрошені Банком у зв'язку з
операціями та офіційною діяльністю Банку в Україні. Банк або
Постійне представництво повинні повідомити відповідним Органам
влади України імена таких осіб.
Особи, про яких ідеться в цьому розділі, матимуть таку саму
свободу пересування в межах України, за умови дотримання її
законодавства та нормативних документів стосовно доступу до місць,
доступ до яких потребує спеціальних дозволів, та користуватимуться
таким самим режимом стосовно транспортних засобів, який надається
посадовим особам зіставного рангу дипломатичних місій.
Розділ 11.02. Україна звільнятиме від будь-яких обмежень
стосовно іноземних громадян або умов їхнього перебування осіб,
зазначених у розділі 11.01, які повинні бути звільнені від
еміграційних та імміграційних обмежень, та від реєстраційних
процедур для іноземних громадян для цілей еміграційного та
імміграційного контролю. Банк співробітничатиме з Україною з метою
запобігання нанесенню будь-якої шкоди національній безпеці
України.
Розділ 11.03. Уряд України вживатиме необхідних заходів
стосовно надання віз для будь-яких осіб, перелічених у
розділі 11.01, без зволікання та без сплати будь-яких зборів.
Посадовим особам та іншим працівникам Постійного представництва та
Особам, що знаходяться на утриманні, надаватимуться багаторазові
українські візи на період їхнього офіційного перебування в
Україні.
Розділ 11.04. Україна визнає як дійсні подорожні документами
і подорожні документи, видані Державами - членами ЄС відповідно до
зразка ЄС, і подорожні документи Європейського Союзу, видані ЄІБ
своїм посадовим особам та іншим працівникам відповідно до
Протоколу про привілеї та імунітети Європейського Союзу
( 994_623 ), який є додатком до Римського договору ( 994_017 ) зі
змінами, що вносяться час від часу.
Розділ 11.05. На запит Банку можуть бути проведені
консультації між Україною та Банком стосовно способів спрощення
в'їзду до України осіб, які прибувають із-за кордону та відвідують
Постійне представництво й не користуються привілеями,
передбаченими цією статтею.
Стаття 12. Звільнення діяльності Банку від обмежень
Закупівлі за будь-якими контрактами на постачання товарів,
виконання робіт та (або) надання послуг для потреб проектів у
державному та (або) комунальному секторах за рахунок фінансування
Банком цілком або частково здійснюватимуться відповідно до
політики та правил ЄІБ стосовно закупівель зі змінами, що можуть
уноситись час від часу, якщо Сторони письмово не домовляться про
інше. Крім того, послуги та кредити ЄІБ у державному та
комунальному секторах не можуть бути предметом тендера.
Стаття 13. Привілеї та імунітети
Посадових осіб та інших працівників Банку
й Посадових осіб та інших працівників Постійного
представництва, Осіб, що знаходяться на утриманні,
та Членів обслуговуючого персоналу
їхніх домогосподарств
Розділ 13.01. На додаток до привілеїв та імунітетів, що
надаються Посадовим особам та іншим працівникам Банку й Посадовим
особам та іншим працівникам Постійного представництва відповідно
до статті 8 Угоди про Банк ( 994_585 ), Посадові особи та інші
працівники Банку й Посадові особи та інші працівники Постійного
представництва матимуть такі привілеї та імунітети в Україні:
i) пільги стосовно валютних обмежень на умовах, не менш
сприятливих, ніж ті, якими користуються посадові особи зіставного
рангу дипломатичних місій, за винятком працівників, які є
громадянами України;
ii) такі самі можливості для евакуації під час міжнародних
криз разом з Особами, що знаходяться на утриманні, та Членами
обслуговуючого персоналу їхніх домогосподарств, які надаються
дипломатичним агентам, за винятком працівників, які є громадянами
України, а також
iii) право ввезення без сплати мит і податків, за винятком
платежів за зберігання, здійснення митних процедур за межами
митних органів або в позаробочий час, установлений для надання
митних послуг, їхніх особистих речей, у тому числі предметів
початкового облаштування та автомобілів, крім речей, увезення та
(або) вивезення яких заборонене або обмежене чинним законодавством
України. Положення цього пункту не поширюється на працівників, які
є громадянами України або постійно проживають в Україні.
Розділ 13.02. За винятком працівників, які є громадянами
України, Посадові особи та інші працівники Постійного
представництва, Особи, що знаходяться на утриманні, та Члени
обслуговуючого персоналу їхніх домогосподарств звільнятимуться від
військового обов'язку в Україні.
Розділ 13.03. Особам, що знаходяться на утриманні,
надаватиметься можливість працевлаштування в Україні, і Україна
забезпечуватиме надання їм без зволікання будь-яких дозволів або
документів, які можуть бути необхідні для цієї мети.
Розділ 13.04. На додаток до імунітетів, звільнень та
привілеїв, передбачених у попередніх розділах, Керівнику
Постійного представництва й Заступнику Керівника Постійного
представництва та Особам, що знаходяться на утриманні зазначених
вище посадових осіб, надаватимуться привілеї, імунітети,
звільнення та можливості, які надаються дипломатичним агентам
відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини
1961 року ( 995_048 ), настільки, наскільки такі привілеї,
імунітети, звільнення та можливості не зменшують привілеїв та
імунітетів, що надаються їм відповідно до Угоди про Банк
( 994_585 ).
Розділ 13.05. Особам, які не є Посадовими особами та іншими
працівниками Банку і які запрошені Банком до Постійного
представництва в офіційних справах, надаватимуться імунітети,
звільнення та привілеї, передбачені цією статтею, без змін, за
винятком пункту "iii" розділу 13.01 та розділу 13.03 цієї статті.
Розділ 13.06. Банк повідомить відповідним Органам влади
України імена Посадових осіб та інших працівників Банку, які
призначені виконувати завдання в Україні, і Посадових осіб та
інших працівників Постійного представництва та будь-яких інших
осіб, до яких застосовуватимуться положення цієї статті й
статті 11, щоб дати можливість Україні надати таким особам
імунітети, звільнення та привілеї відповідно до цього Договору.
Зокрема, Постійне представництво повинно повідомити відповідним
Органам влади України імена та посади Посадових осіб та інших
працівників Постійного представництва та будь-яких інших осіб, до
яких застосовуватимуться положення цієї статті й статті 11, а
також дати їхнього прибуття й остаточного від'їзду або припинення
виконання ними своїх функцій у Постійному представництві.
Розділ 13.07. Україна забезпечить надання Керівнику
Постійного представництва та Заступнику Керівника Постійного
представництва та їхнім подружжям дипломатичних карток, а
Посадовим особам та іншим працівникам Постійного представництва,
які є іноземними громадянами, - службових карток.
Розділ 13.08. Привілеї, імунітети, звільнення та можливості,
що надаються відповідно до цього Договору, надаються в інтересах
Банку, а не для особистої вигоди конкретних осіб. Банк має право
та обов'язок скасування імунітету, наданого будь-якій особі, якщо,
на його думку, такий імунітет зашкодить здійсненню правосуддя й
таке скасування не зашкодить цілям, для яких такі імунітети було
встановлено.
Розділ 13.09. Без шкоди для привілеїв та імунітетів Банку
Посадові особи та інші працівники Постійного представництва
дотримуватимуться законодавства України та утримуватимуться від
діяльності, не сумісної з виконанням мети й функцій Банку. Банк
уживатиме всіх заходів для недопущення зловживань привілеями,
імунітетами, звільненнями та можливостями, що надаються відповідно
до Угоди про Банк ( 994_585 ) та цього Договору, і для цієї мети
встановлюватиме такі правила та процедури, які він уважатиме
необхідними та доцільними. Якщо Україна вважатиме, що мало місце
зловживання, то повинні бути проведені консультації між Україною
та Банком з метою з'ясування, чи сталося таке зловживання, та,
якщо таке зловживання сталося, ужиття заходів для недопущення
повторення цього.
Розділ 13.10. Заробітна плата й винагороди, які
виплачуватимуться ЄІБ Посадовим особам та іншим працівникам Банку,
на яких покладено виконання завдань в Україні, та Посадовим особам
та іншим працівникам Постійного представництва, звільняються від
податків та обов'язків соціального захисту, якщо вони не є
громадянами України.
Розділ 13.11. Стосовно офіційних дій, здійснюваних для
реалізації її функцій, особа Посадових осіб та інших працівників
Банку, на яких покладено виконання обов'язків в Україні, і
Посадових осіб та інших працівників Постійного представництва є
недоторканною. У зв'язку із цим за умови, що вона не є
громадянином України:
вона не підлягає будь-якій формі арешту чи затримання;
вона користується імунітетом від кримінальної юрисдикції;
вона не зобов'язана давати показання як свідок.
Стаття 14. Вирішення спорів
Спори, пов'язані з тлумаченням та (або) застосуванням цього
Договору, вирішуватимуться Сторонами шляхом проведення відповідних
консультацій.
Стаття 15. Прикінцеві положення, набрання чинності
й припинення дії
Розділ 15.01. Цей Договір набирає чинності з дати отримання
Банком повідомлення від України про виконання всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним
чинності.
Розділ 15.02. Україна вживатиме всіх необхідних заходів для
сприяння впровадженню положень цього Договору й видаватиме такі
свідоцтва, які можуть бути необхідними для підтвердження статусу
Банку та Постійного представництва в Україні, а також привілеїв та
імунітетів, що надаються Посадовим особам та іншим працівникам
Постійного представництва.
Розділ 15.03. Україна та Банк можуть укласти такі додаткові
угоди, які необхідні у зв'язку з реалізацією цього Договору.
Розділ 15.04. До цього Договору можуть бути внесені зміни за
взаємною письмовою згодою Сторін, оформлені відповідним письмовим
документом, і такі зміни набирають чинності після отримання Банком
письмового повідомлення України про виконання всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними
чинності.
Розділ 15.05. Україна та ЄІБ домовляються, що будь-яка
інформація стосовно цього Договору надсилатиметься в письмовій
формі на такі адреси:
Для України:
Міністерство економіки України, 01008, вул. М.Грушевського,
12/2, м. Київ
Для ЄІБ:
Генеральний секретар ЄІБ, б-р К.Аденауера, 100, L-2950
Люксембург
Розділ 15.06. Україна та Банк призначають Міністерство
економіки відповідним уповноваженим органом України та Постійне
представництво Банку в Києві координувати діяльність з
ініціювання, підготовки та реалізації програм і проектів Банку в
державному секторі, а також для цілей підпункту "ii" статті 1 й
статті 11 Угоди про Банк ( 994_585 ).
Розділ 15.07. Дію цього Договору може бути припинено:
i) у разі якщо Банк припиняє свої операції в Україні після
повідомлення принаймні за три місяці заздалегідь, або
ii) у разі якщо Україна більше не отримує фінансування або
Технічної допомоги від Банку та після повідомлення принаймні за
три місяці заздалегідь, або
iii) за згодою сторін.
Розділ 15.08. Припинення дії Договору не впливатиме на
виконання сторонами проектів і програм Банку в Україні, не
завершених на момент його припинення, якщо сторони не домовляться
письмово про інше.
Розділ 15.09. Цей Договір не відкидає жодних прав (у тому
числі привілеїв, імунітетів і звільнень), що надаються Банку
Угодою про Банк ( 994_585 ).
На посвідчення чого, ті, що підписалися нижче, належним чином
на це вповноважені, підписали цей Договір, оформлений у двох (2)
автентичних примірниках як українською, так й англійською мовами.
У разі суперечностей між текстами, текст англійською мовою матиме
переважну силу.
Люксембург, 15 червня 2010
(підпис) (підпис)
Підписано за Україну Підписано за Європейський
та від її імені інвестиційний банк
та від його іменівгору