Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Висновок, Форма типового документа, Форма від 12.07.2006974
Документ 974-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.06.2015, підстава - 379-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2006 р. N 974
Київ
Про затвердження Порядку реєстрації
об'єктів державної експертизи землевпорядної
документації та типової форми її висновку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012
N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються, Порядок реєстрації об'єктів
державної експертизи землевпорядної документації та типову форму
її висновку.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
ПОРЯДОК
реєстрації об'єктів державної експертизи
землевпорядної документації
{ У тексті Порядку слово "Держкомзем" у всіх відмінках
замінено словом "Держземагентство" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п )
від 10.10.2012 }
{ У тексті Порядку слово "Держземагентство" у всіх відмінках
замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

1. Реєстрація об'єктів державної експертизи землевпорядної
документації здійснюється Держгеокадастром, Рескомземом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими
головними управліннями земельних ресурсів.
2. Реєстрації підлягають підготовлені та узгоджені в
установленому законодавством порядку оригінали документації із
землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації
державного земельного кадастру (далі - об'єкти експертизи).
3. Об'єкти експертизи реєструються протягом одного дня на
підставі заяви (клопотання) її замовника у спеціальному журналі.
Зразки заяви (клопотання) та журналу затверджуються
Держгеокадастром.
4. У реєстрації об'єкта експертизи може бути відмовлено у
разі:
невідповідності його вимогам законодавчих та інших
нормативно-правових актів, цього Порядку;
виявлення недостовірних даних.
Про відмову в реєстрації об'єкта експертизи Держгеокадастр,
Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласне, Київське та
Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів
повідомляє замовника протягом трьох днів у письмовій формі із
зазначенням її причини.
5. У разі коли проводиться повторна або додаткова експертиза,
реєстрація об'єктів здійснюється відповідно до цього Порядку.
У журналі обліку об'єктів експертизи зазначаються дата та
номер висновку первинної експертизи, найменування органу, який її
провів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
Типова форма
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(керівник спеціально
уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері ____________________________
державної експертизи ____________________________
землевпорядної документації) _____________ ____________
(дата) (підпис)
М.П.
ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації
від ___ _________ 200 __ р. N______

1. Замовник державної експертизи ____________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити,
місцезнаходження; номер телефону)
2. Вид землевпорядної документації, що підлягає державній
експертизі __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Розробник землевпорядної документації ____________________
(прізвище, ім'я та
по батькові фізичної __________________________________________________________________
особи, паспортні дані - серія, номер, ким і коли
виданий; найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію, місцезнаходження; дані про
ліцензію на виконання відповідних робіт; номер телефону)
4. Дата виготовлення землевпорядної документації ____________
5. Дата і номер реєстрації __________________________________
6. Державна експертиза проведена в __________________________
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, прізвище та ініціали, __________________________________________________________________
посада експерта)
7. Форма проведення державної експертизи ____________________
(обов'язкова,
вибіркова,
добровільна)
8. Вид державної експертизи _________________________________
(первинна, повторна, додаткова)
9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження,
перевірка, аналіз та оцінка землевпорядної документації) _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи
__________________________________________________________________
(відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових
актів) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Строк проведення державної експертизи ___________________
13. Строк дії висновку ______________________________________
__________________________________________________________________
14. Експерти: ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис) ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис) ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)вгору