Про впорядкування цін і тарифів
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.1993978
Документ 978-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.10.1994, підстава - 733-94-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 1993 р. N 978
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )
Про впорядкування цін і тарифів
( зі змінами, внесеними відповідно до Постанови КМ
N 411 ( 411-94-п ) від 15.06.94 )

З метою запобігання різкому зростанню цін і покриття
підприємствам витрат, пов'язаних з подорожчанням енергоносіїв, що
надходять до України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Міністерствам, відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям згідно з наданими повноваженнями посилити режим
контролю за встановленням і застосуванням цін підприємствами і
організаціями шляхом більш повного охоплення продукції, товарів і
послуг, на які передбачено державне регулювання цін і тарифів,
запровадження попереднього декларування зміни цін і тарифів на
основні види продукції, товарів і послуг та періодичного
проведення перевірок дотримання державної дисципліни цін.
2. Установити, що підвищення суб'єктами підприємницької
діяльності державних фіксованих та регульованих цін і тарифів
внаслідок безпідставного завищення витрат, не передбачених
Основними положеннями про склад витрат виробництва (обігу) і
формування фінансових результатів на підприємствах і в
організаціях України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 1993 р. N 764 ( 764-93-п ), є порушенням
державної дисципліни цін і до них застосовуються санкції,
передбачені чинним законодавством про ціноутворення.
3. Установити граничні розміри підвищення цін і тарифів на
товари народного споживання та послуги, що надаються населенню,
згідно з додатком.
4. Установити з 6 грудня 1993 р. граничний коефіцієнт
підвищення тарифів на основні послуги зв'язку для потреб народного
господарства (за переліком, установленим Міністерством зв'язку і
погодженим з Міністерством економіки) у середньому 3 відповідно до
тарифів, що діяли у листопаді 1993 року.

5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23
грудня 1992 року N 715 ( 715-92-п ) "Про регулювання цін" (ЗП
України 1993 р., N 1-2, ст.26) такі зміни і доповнення:
у додатку N 2 "Повноваження органів державної виконавчої
влади щодо встановлення цін і тарифів на окремі види продукції,
товарів і послуг " у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 1993 р. N 403 ( 403-93-п ):
пункт 1 доповнити абзацем такого змісту:
"оптові ціни на газ та газопродукцію для виробників і
постачальників за поданням Держкомнафтогазу";
пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
"на міждержавні перевезення пасажирів і багажу залізничним
транспортом, а також на перевезення пасажирів і багажу в межах
України фірмовими та швидкими поїздами";
пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"граничний рівень торговельних і постачально-збутових
надбавок (націнок) на вітчизняні та імпортні лікарські засоби і
вироби медичного призначення, що реалізуються торговельними
підприємствами, які не входять до складу об'єднання "Фармація";
доповнити додаток пунктом 17 такого змісту:
"17. Міністерство фінансів за погодженням з Міністерством
економіки та Національним банком затверджує ціни на дорогоцінні
метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповується
у населення ".
Перелік продукції, товарів і послуг, на які може
запроваджуватися державне регулювання цін і тарифів Міністерством
економіки (додаток N 1 до Тимчасового положення про державне
регулювання цін і тарифів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 1992 р. N 715 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1993 р. N 403 (після
абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:
"транспорту і зв'язку".
В абзаці двадцятому Переліку продукції, товарів і послуг, за
якими підприємства-виготівники здійснюють декларування зміни цін і
тарифів (додаток N 2 до Тимчасового положення про державне
регулювання цін і тарифів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 1992 р. N 715 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1993 р. N 403) слова
"Молоко та вся молочна продукція" замінити словами :
"Молоко та вся молочна продукція, крім молока і вершків
згущених з добавками та без них".
6. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N
469 "Про обмеження торговельних і постачальницько-збутових
надбавок (націнок)";
пункти 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 1993 р. N 676 ( 676-93-п ) "Про внесення змін до
регулювання цін і тарифів";
пункт 2 додатку N 2 "Повноваження органів державної
виконавчої влади щодо встановлення цін і тарифів на окремі види
продукції, товарів і послуг" до постанови Кабінету Міністрів від
23 грудня 1992 р. N 715 ( 715-92-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1993 р. N 403).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1993 р. N 978

Граничні розміри
підвищення цін і тарифів на товари народного
споживання та послуги, що надаються населенню

Граничні роздрібні Дата введення
ціни і тарифи, крб. в дію роздрібних
цін, тарифів
(1993 рік)
Вугілля і вугільні брикети, 48000 6 грудня
тонна
Паливо пічне побутове,
тонна 150000 -"-
Гас освітлювальний, літр 1000 -"-
Газ сітьовий (у разі
відсутності газових
лічильників):
для побутових потреб (крім
опалення індивідуальних
будинків), куб. метр 90 -"-
для опалення індивідуальних
будинків, куб. метр 38 -"-
Газ сітьовий (за наявності
газових лічильників) для
побутових потреб та опалення 49 -"-
індивідуальних будинків,
куб. метр
Газ скраплений:
у балонах, кілограм 670 -"-
з резервуарів колективного
користування, кілограм 400 -"-

Граничний Ціна, крб. кВт. год Дата
рівень ———————————————————— введення споживання у межах понад в дію
на абонента граничного граничний роздрібних
за місяць, рівня рівень цін,
кВт. год споживання тарифів
(1993 р.)
Електрична енергія, що
відпускається на кому-
нально-побутові потреби
населення (за 1 кВт.
год), яке проживає:
у сільських 75 50 180 1 грудня
населених
пунктах
у міських 75 90 180 -"-
населених
пунктах (крім
будинків,
обладнаних
стаціонарними
електроплитами і
електроопалювальними
установками)
у міських 190 60 180 -"-
населених
пунктах (у
будинках,
обладнаних
стаціонарними
електроплитами і
електроопалювальними
установками)
садові ділянки, 10 90 180 -"-
садово-будівельні
кооперативи, садові
товариства
гаражно-будівельні 2 90 180 -"-
кооперативи, гаражі
для особистих
автомобілів

Граничні розміри Дата введення в
плати та коефіці- дію роздрібних
єнти до діючих у цін, тарифів
листопаді 1993 р. (1993 рік)
цін і тарифів

Комунально-побутові послуги:
послуги водопроводу і каналі- 1,7 1 грудня
зації
теплова енергія для гарячого 1,7 -"-
водопостачання
теплова енергія для централь-
ного опалення 1,7 *) -"-
Для м. Києва:
теплова енергія для гарячого
водопостачання 3,1 -"-
теплова енергія для централь-
ного опалення 3,5 -"-
Квартирна плата 70 крб. за 1 кв. метр -"-
загальної площі *) Послуги пасажирського транс-
порту:
перевезення пасажирів і бага-
жу залізничним транспортом
(крім приміських перевезень,
а також перевезення пасажирів
і багажу фірмовими та швидкими
поїздами) у межах України 3 6 грудня
автобусом, трамваєм, тролейбусом 100 крб. за одну поїздку -"-
метро 150 крб. за одну поїздку -"-
Послуги зв'язку (за переліком,
установленим Мінзв'язку за
погодженням з Мінекономіки) у середньому 2 -"-

--------------------------- *
За норму загальної площі 21 кв. метр на наймача і кожного
члена сім'ї та додатково за 10 кв. метрів на сім'ю, а також при
оплаті однокімнатної квартири. За надлишки загальної площі та їх
опалення (крім однокімнатних квартир) стягується подвійний тариф.
( Зі змінами, внесеними відповідно до Постанови КМ N 411
( 411-94-п ) від 15.06.94 )
Граничний коефіцієнт Дата введення
від мінімальної за- в дію роздрібних
робітної плати цін, тарифів
(1993 рік) Місячна плата за проживан-
ня в студентських гуртожит-
ках, включаючи користування
постільними речами:
для студентів, абітурієн-
тів і слухачів підготовчих
відділень вищих навчальних
закладів 0,04 1 грудня
для студентів і абітурієнтів
технікумів 0,03 -"-
для аспірантів, докторантів,
які приїздять за відряджен -
нями вищих навчальних закла-
дів для складання іспитів 0,1 -"-
------------------ Примітка. Викладачі та працівники навчально -виховних
закладів, які перебувають у відрядженнях, аспіранти, докторанти,
клінічні ординатори, інтерни, слухачі системи підвищення
кваліфікації за користування жилою площею та комунальні послуги
сплачують за ставками квартирної плати, встановленої для будинків
державного житлового фонду. Для зазначених категорій проживаючих
питання оплати ліжко-місця, якщо вони займають не окрему кімнату,
а також користування постільними речами вирішується адміністрацією
закладу за погодженням з профспілковою організацією, але її розмір
не може бути нижчим від плати, встановленої для студентів вищих
навчальних закладів. Міносвіти, МОЗ, інші міністерства, відомства,
що мають навчально-виховні заклади, диференціюють вартість
проживання в гуртожитках у межах граничної плати.

Граничні розміри рентабель-
ності (у відсотках до собі-
вартості)
Хліб і хлібобулочні вироби з борошна
пшеничного першого і другого сортів
та житнього, хліб і булочні вироби
із суміші борошна пшеничного першо-
го і вищого сортів (з кількості борошна
пшеничного вищого сорту не більше 50
відсотків), хліб і булочні вироби
для діабетиків 15

Борошно пшеничне та житнє *) 10
Дитяче харчування* *) 25
Лікарські засоби і вироби медичного призначення (за переліком, що визна- чається МОЗ за погодженням з Мінеко- номіки) **) 20
Тарифи на розповсюдження періодичних видань 10
—————————————————— *)Торговельні надбавки на хліб і булочні вироби з борошна
пшеничного першого і другого сортів та житнього, хліб і булочні
вироби із суміші борошна пшеничного першого і вищого сортів (з
кількістю борошна вищого сорту не більше 50 відсотків/, хліб і
булочні вироби для діабетиків та дитяче харчування встановлюються
Мінекономіки, а на борошно пшеничне та житнє - Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями для всіх торговельних підприємств
незалежно від форм власності.
У межах встановленого рівня рентабельності виробництва і
торговельної надбавки Рада Міністрів Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації мають
право зменшувати їх розмір за окремими видами (найменуваннями)
цієї продукції з урахуванням місцевих умов виробництва і
реалізації.
**) Регульовані роздрібні ціни визначаються виходячи з
оптових цін, сформованих з урахуванням рентабельності 20 відсотків
до собівартості з доданням торговельних надбавок, граничний
рівень яких встановлюється обласними виробничими об'єднаннями
"Фармація" за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
Під час реалізації цих лікарських засобів і виробів
медичного призначення за рецептами лікарів надається знижка в
розмірі 10 відсотків.

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКОвгору