Документ 985-2002-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.12.2016, підстава - 944-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2002 р. N 985
Київ
Про затвердження Порядку розпорядження
майном, конфіскованим за рішенням суду
і переданим органам державної
виконавчої служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 607 ( 607-2003-п ) від 26.04.2003
N 1086 ( 1086-2003-п ) від 17.07.2003
N 235 ( 235-2006-п ) від 01.03.2006
N 323 ( 323-2006-п ) від 15.03.2006
N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006
N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007
N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008
N 579 ( 579-2009-п ) від 10.06.2009
N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
N 106 ( 106-2016-п ) від 24.02.2016
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016
N 944 ( 944-2016-п ) від 14.12.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 985
ПОРЯДОК
розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної
виконавчої служби
{ У тексті Порядку слова "Національному координаційному
центру адаптації військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, та конверсії колишніх
військових об'єктів" та "Центру" замінено відповідно
словами "Державному департаменту адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, та конверсії колишніх військових
об'єктів" та "Державному департаменту" згідно з
Постановою КМ N 323 ( 323-2006-п ) від 15.03.2006 }
{ У тексті Порядку слово "відділ" в усіх відмінках
замінено словом "орган" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2007-п ) від
07.02.2007 }

1. Реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і
переданого органам державної виконавчої служби (далі - майно),
здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про
виконавче провадження" ( 1404-19 ). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007, N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008; в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2016-п ) від
11.10.2016 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1009
( 1009-2008-п ) від 19.11.2008 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

4. Товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і
мають ступінь зносу понад 50 відсотків, можуть передаватися
безоплатно закладам охорони здоров'я, освіти, соціального
забезпечення населення, установам виконання покарань, слідчим
ізоляторам та на благодійні цілі. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
5. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме: одяг
(у тому числі спортивний), білизна, постільні речі, шкарпетки,
панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне приладдя, книги
для дітей дошкільного та шкільного віку, штори та занавіски,
килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей віком до
7 років, за наявності супровідної документації, в якій є відомості
про походження товару та підтверджено його безпеку для здоров'я
(далі - супровідна документація), транспортні та інші засоби,
затримані митницями ДФС і конфісковані в установленому порядку,
можуть передаватися безоплатно закладам, у яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим
будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при
установах виконання покарань у кількості, що не перевищує
необхідної річної потреби відповідного закладу або сім'ї, за
зверненням служби у справах неповнолітніх після проведення
належної експертизи. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006;в редакції Постанови КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
6. Продукти харчування за наявності супровідної документації,
насамперед такі, що швидко псуються, за умови проведення належної
експертизи та з дотриманням термінів придатності до споживання
можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освіти,
соціального забезпечення населення, військовим формуванням,
установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні
цілі. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
7. Незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них
продукція, а також знаряддя незаконного добування природних
ресурсів підлягають реалізації, а ті, що є продуктами харчування,
безоплатно передаються закладам охорони здоров'я, освіти,
соціального забезпечення населення, військовим формуванням,
установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні
цілі. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
8. Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя,
боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються в
установленому законодавством порядку. Спеціальні технічні засоби
негласного отримання інформації передаються Центральному
управлінню Служби безпеки України, підпорядкованим йому
регіональним органам для подальшого зберігання, знищення або
використання в інтересах державної безпеки. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106
( 106-2016-п ) від 24.02.2016 }
9. Порядок розпорядження грошима, в тому числі іноземною
валютою, цінними паперами, ювелірними та іншими побутовими
виробами із золота, срібла, платини і металів платинової групи, з
дорогоцінним камінням і перлами, а також ломом і окремими
частинами таких виробів, визначається Національним банком за
погодженням з Мінфіном, НКЦПФР, Фондом державного майна. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
10. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за
рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
( 1068-14 ).
11. З метою забезпечення розпорядження конфіскованим майном у
способи, відмінні від реалізації, керівник органу державної
виконавчої служби утворює комісію, яка складається з представників
відповідного органу державної виконавчої служби, державної
податкової інспекції у районі, місті (крім м. Києва), районної у
місті, об’єднаної та спеціалізованої державної податкової
інспекції головного управління ДФС (далі - місцева податкова
інспекція), а якщо майно вилучено митницею ДФС - представників
відповідної митниці ДФС.
До складу комісії можуть бути включені представники
благодійних організацій.
Головою комісії є керівник органу державної виконавчої
служби.
Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів,
підписуються присутніми на засіданні членами комісії та
затверджуються керівником відповідного органу державної виконавчої
служби. У разі коли голоси розділилися порівну, вирішальним є
голос голови комісії.
Копія рішення надсилається всім органам/організаціям,
представники яких входять до складу комісії. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006; в редакції Постанови КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

14. У разі коли майно, в тому числі транспортні засоби, не
реалізовано у порядку, встановленому Законом України “Про
виконавче провадження”, державний виконавець вносить на розгляд
комісії, яка утворена відповідно до пункту 11 цього Порядку (далі
- комісія), пропозицію щодо безоплатної передачі майна органам
державної влади, закладам охорони здоров’я, освіти, соціального
забезпечення, соціального захисту, зокрема закладам, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям,
будинкам дитини при установах виконання покарань, установам
виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, а
також на благодійні цілі.
У разі прийняття комісією рішення про можливість безоплатної
передачі майна орган державної виконавчої служби розміщує
інформацію щодо цього майна на веб-сайті з питань реалізації
арештованого державними виконавцями майна.
У повідомленні про безоплатну передачу майна зазначається
інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі
майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми
законодавства.
Протягом місяця з моменту розміщення повідомлення про
безоплатну передачу майна особи, яким надано право на безоплатне
отримання майна, можуть звернутися до органу державної виконавчої
служби із заявою про отримання майна.
Про дату та час розгляду заяви комісією орган державної
виконавчої служби повідомляє заявнику.
Заявник має право бути присутнім під час розгляду комісією
його заяви.
Інформація про рішення щодо безоплатної передачі майна
оприлюднюється на веб-сайті з питань реалізації арештованого
державними виконавцями майна у десятиденний строк з дня прийняття
відповідного рішення із зазначенням безпосереднього отримувача
майна.
Якщо протягом місяця з моменту розміщення повідомлення жодна
з осіб, яким надано право на безоплатне отримання майна, не
звернулася до державного виконавця щодо його отримання, державний
виконавець виносить на розгляд комісії питання щодо переробки,
знищення (утилізації) майна. Рішення щодо переробки, знищення
(утилізації) майна приймається також в разі, коли за рішенням
комісії майно не було безоплатно передано жодній з осіб, які
виявили бажання його отримати.
Якщо транспортні засоби не реалізовано у порядку,
встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
( 1404-19 ), та протягом місяця з моменту розміщення повідомлення
жодна з осіб, яким надано право на безоплатне отримання майна, не
звернулася до державного виконавця щодо отримання транспортного
засобу, або за рішенням комісії транспортний засіб не було
передано жодній з осіб, які виявили бажання його отримати,
державний виконавець виносить на розгляд комісії питання щодо
утилізації транспортного засобу в установленому законодавством
порядку. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2016-п ) від
11.10.2016 }
15. Кошти, які надійшли на рахунок органу державної
виконавчої служби від реалізації майна, після відшкодування витрат
виконавчого провадження підлягають перерахуванню до державного
бюджету протягом трьох банківських днів. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 607
( 607-2003-п ) від 26.04.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року;
в редакції Постанов КМ N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007, N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
16. Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів,
небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло
відповідного випробування, карантинної обробки чи непридатне для
реалізації, продукти харчування та іграшки для дітей віком до 7
років у разі відсутності супровідної документації за висновком
відповідної експертизи підлягають переробці або знищенню
(утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

{ Пункт 16-1 виключено на підставі Постанови КМ N 579
( 579-2009-п ) від 10.06.2009 }

17. Продукти харчування, що не мають супровідної
документації, визнані непридатними для вживання як їжа людям і є
безпечними в санітарно-епідемічному відношенні, згідно з
відповідними рішеннями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної
служб (якщо продукти походять з країн, територія яких є
благополучною в епізоотичному відношенні) можуть бути безоплатно
передані на корм тваринам.
18. Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або
промисловій переробці. Конфісковані тютюнові вироби підлягають
знищенню.
19. До вирішення питання про подальшу переробку, знищення
(утилізацію) неякісна та небезпечна продукція може передаватися на
тимчасове зберігання до місць схову, погоджених спеціально
уповноваженими органами.
20. Знищення (утилізація) майна проводиться у присутності
членів комісії. { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
21. Вилучена неякісна продукція, яка є непридатною для
переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування,
фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог
законодавства.
Способи переробки або знищення (утилізації) неякісної та
небезпечної харчової продукції, продовольчої сировини, супутніх
матеріалів визначаються експертом та затверджується комісією за
погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужби.
{ Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
У разі потреби знищення (утилізація) неякісної та небезпечної
продукції може проводитися на підприємствах, які пройшли атестацію
на виконання переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу
неякісної та небезпечної продукції відповідно до Закону України
"Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або
подальше використання неякісної та небезпечної продукції"
( 1393-14 ).
За фактом знищення (утилізації) неякісної та небезпечної
продукції складається акт за формою згідно з додатком.
Акт підписується членами комісії, а у разі знищення
(утилізації) продукції на підприємстві - також керівником цього
підприємства, та затверджується начальником відповідного органу
державної виконавчої служби. { Абзац п'ятий пункту 21 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 699 ( 699-2016-п ) від
11.10.2016 }

{ Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 579
( 579-2009-п ) від 10.06.2009 }

23. Товарно-матеріальні цінності, крім тих, обіг яких
обмежено законом, безоплатно передаються державним органам,
установам, організаціям на підставі розпорядження Кабінету
Міністрів України.
Безоплатна передача зазначених товарно-матеріальних цінностей
здійснюється за ринковою вартістю, визначеною згідно із
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність і Податковим кодексом України ( 2755-17 ). { Порядок доповнено пунктом 23 згідно з Постановою КМ N 944
( 944-2016-п ) від 14.12.2016 }
24. Майно, що перейшло у власність держави і отримано
безоплатно відповідними юридичними особами, відображається в
бухгалтерському обліку та звітності в порядку, встановленому
законодавством.
Передане безоплатно майно, що підлягало оподаткуванню митними
платежами, якщо вони не були сплачені, може бути відчужене
виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів,
передбачених законодавством під час його ввезення на територію
України.
Не вважається відчуженням передача безоплатно отриманого
майна іншому структурному підрозділу (територіальному органу)
одного державного органу.
Контроль за цільовим використанням майна, переданого
безоплатно, покладається на державні органи, установи,
організації, що його отримали, а також на контролюючі та
правоохоронні органи у межах їх компетенції.
За неправомірне чи нецільове використання, втрату або
невідображення в обліку отриманого безоплатно майна, а також за
інші порушення під час поводження з ним юридичні особи, які його
отримали, несуть адміністративну, цивільну або кримінальну
відповідальність згідно із законом. { Порядок доповнено пунктом 24 згідно з Постановою КМ N 944
( 944-2016-п ) від 14.12.2016 }

Додаток
до Порядку
"ЗАТВЕРДЖУЮ" ______________________________________ ______________________________________
(керівник органу державної виконавчої
служби, його підпис, прізвище, ім'я та
по батькові)
"___" _______________ 20__ р.
АКТ
про знищення (утилізацію) неякісної або
небезпечної продукції
від "___" ___________ 20__ р.
Нами, ____________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали кожної особи, яка була __________________________________________________________________
присутня під час знищення неякісної або __________________________________________________________________
непридатної до споживання продукції) _________________________________________________________________,
складено цей акт про те, що ______________________________________
(дата) проведено знищення (утилізацію) конфіскованої за рішенням суду і
переданої органам державної виконавчої служби ____________________ __________________________________________________________________
(найменування продукції, обсяг)
Знищення (утилізацію) проведено __________________________________
(найменування і місцезнаходження __________________________________________________________________
підприємства) на підставі таких документів: ____________________________________
Технологія знищення ______________________________________________
Участь у знищенні брали
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }вгору