Документ 994_012, поточна редакція — Прийняття від 20.07.1995


Резолюція
до Угоди про збереження кажанів в Європі,
підписаної в Лондоні 4 грудня 1991 року

Резолюція, що підтверджує зміни до сфери дії Угоди
Визнаючи необхідність вжиття заходів щодо збереження всіх
видів Microchiroptera в Європі; усвідомлюючи випущення європейських видів родини Molossidae в
першому варіанті Угоди ( 994_011 ); посилаючись на рішення Конференції сторін Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин ( 995_136 ), яка відбулася
в Найробі 7-11 червня 1994 р., включити широковухого
складчастогуба (Tadarida teniotis) у додаток II Конвенції, погодились:
поширити дію Угоди на родину Molossidae. замінити слова "CHIROPTERA (Rhinolophidae і
Vesperlitionidae)" у преамбулі до Угоди на "MICROCHIROPTERA
(Molossidae, Rhinolophidae і Vesperlitionidae)" Статтю I (b) викласти в такій редакції: " (b) "Кажани" означають європейські популяції
MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae і Vesperlitionidae),
які зустрічаються в європейських та позаєвропейських державах
ареалу".
Зміни були схвалені на нараді Сторін Угоди, яка відбулась в
Брістолі 18-20 липня 1995 року.вгору