Документ 994_521, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.07.2005, підстава - 2753-IV

               Протокол 
до Угоди про партнерство і співробітництво
між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами (УПС) про приєднання Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до УПС та внесення змін до УПС
( Протокол ратифіковано Законом
N 2753-IV ( 2753-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.440 )

КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ,
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА, ГРЕЦЬКА
РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА, ІРЛАНДІЯ,
ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, УГОРСЬКА
РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ, РЕСПУБЛІКА
АВСТРІЯ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА
СЛОВЕНІЯ, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА,
КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА
ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ далі - "Держави-Члени", представлені Радою
Європейського Союзу, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО і ЄВРОПЕЙСЬКЕ
СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, далі "Співтовариства",
представлені Радою Європейського Союзу та Європейською Комісією, з
одного боку, та УКРАЇНА з іншого боку, далі для цілей цього Протоколу - "Сторони", ПОСИЛАЮЧИСЬ на положення Договору між Королівством Бельгія,
Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина, Грецькою
Республікою, Королівством Іспанія, Французькою Республікою,
Ірландією, Італійською Республікою, Великим Герцогством
Люксембург, Королівством Нідерланди, Республікою Австрія,
Португальською Республікою, Фінляндською Республікою, Королівством
Швеція, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної
Ірландії, (держави-члени Європейського Союзу) та Чеською
Республікою, Естонською Республікою, Республікою Кіпр, Латвійською
Республікою, Литовською Республікою, Угорською Республікою,
Республікою Мальта, Республікою Польща, Республікою Словенія,
Словацькою Республікою про приєднання Чеської Республіки,
Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки,
Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта,
Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до
Європейського Союзу, який був підписаний в Афінах 16 квітня 2003
року та набуде чинності 1 травня 2004 року; БЕРУЧИ ДО УВАГИ нову ситуацію у відносинах між Україною та
Європейським Союзом, яка виникає внаслідок приєднання до ЄС десяти
нових Держав-членів, що відкриває можливості та породжує виклики
для співробітництва між Україною та Європейським Союзом; ВРАХОВУЮЧИ бажання Сторін забезпечити досягнення та виконання
цілей та принципів УПС ( 998_012 ); ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
Стаття 1
Чеська Республіка, Естонська Республіка, Республіка Кіпр,
Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Угорська Республіка,
Республіка Мальта, Республіка Польща, Республіка Словенія та
Словацька Республіка стають Сторонами Угоди про партнерство та
співробітництво, якою засновано партнерство між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка була
підписана в Люксембурзі 14 червня 1994 року ( 998_012 ) та набула
чинності 1 березня 1998 року (далі - "Угода"), та відповідно
приймають до виконання та враховують у той самий спосіб, як і інші
Держави-члени Співтовариства, тексти Угоди, Спільних Декларацій,
Декларацій та Обмінів листами, які додаються до Заключного Акта,
підписаного того ж дня, та Протоколу до Угоди від 10 квітня 1997
року, який набув чинності 12 жовтня 2000 року.
Стаття 2
1. З метою врахування останніх інституційних змін всередині
Європейського Союзу, Сторони погоджуються, що з моменту припинення
Угоди про заснування Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі
( 994_026 ), існуючі положення Угоди ( 998_012 ), які стосуються
Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі, вважаються такими,
що стосуються Європейського Співтовариства, яке перебрало на себе
всі права та обов'язки, набуті Європейським Співтовариством
Вугілля і Сталі. 2. З метою врахування інституційних змін, які відбулися в
міжнародній торговельній системі ГАТТ - СОТ, Сторони погоджуються,
що посилання на ГАТТ ( 995_264 ) скрізь по тексту Угоди
( 998_012 ) є посиланням на ГАТТ 1994 ( 981_003 ), а вираз
"приєднання України до ГАТТ" розуміється як "вступ України до
СОТ". 3. З метою врахування розвитку договірної бази Європейської
Енергетичної Хартії ( 995_061 ), Сторони погоджуються, що існуючі
посилання на Європейську Енергетичну Хартію скрізь по тексту Угоди
( 998_012 ) вважаються такими, що включають посилання на Договір
до Енергетичної Хартії та Протокол до Договору до Енергетичної
Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних
аспектів ( 995_056 ).
Стаття 3
Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди ( 998_012 ).
Стаття 4
1. Цей Протокол схвалюється Співтовариствами, Радою
Європейського Союзу від імені Держав-членів, та Україною згідно з
їх відповідними процедурами. 2. Сторони повідомляють одна одну про завершення відповідних
процедур, зазначених у попередньому пункті. Документи про
схвалення передаються на зберігання до Генерального Секретаріату
Ради Європейського Союзу.
Стаття 5
1. Цей Протокол набуває чинності в той же день, що й Договір
про приєднання, за умови, що документи про схвалення цього
Протоколу будуть передані на зберігання до вказаної дати. 2. Якщо не всі документи про схвалення цього Протоколу будуть
передані на зберігання до зазначеної дати, цей Протокол набуває
чинності у перший день першого місяця, що наступає після дати
передачі на зберігання останнього документа про схвалення. 3. Якщо не всі документи про схвалення цього Протоколу будуть
передані на зберігання до 1 травня 2004 року, цей Протокол буде
тимчасово застосовуватися з 1 травня 2004 року.
Стаття 6
Тексти Угоди ( 998_012 ), Заключного Акту та всіх документів,
доданих до нього, а також Протоколу до Угоди від 10 квітня 1997
року складені чеською, естонською, угорською, латвійською,
литовською, мальтійською, польською, словенською та словацькою
мовами. Вони додаються до цього Протоколу та є рівно автентичними з
текстами іншими мовами, якими вчинені Угода ( 998_012 ), Заключний
акт і документи, що додаються до нього, а також Протокол до Угоди
від 10 квітня 1997 року.
Стаття 7
Цей Протокол вчинено у двох примірниках українською, чеською,
датською, голландською, англійською, естонською, фінською,
французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською,
латвійською, литовською, мальтійською, польською, португальською,
словенською, словацькою, іспанською та шведською мовами, при цьому
всі тексти є рівно автентичними.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору