Документ 994_522, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 01.07.2004, підстава - 1964-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2004. Подивитися в історії? )

               Угода 
про відновлення Угоди між Україною
та Європейським Співтовариством про
наукове і технологічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 1964-IV ( 1964-15 ) від 01.07.2004 )

УКРАЇНА, з одного боку, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (далі - "Співтовариство"), з другого боку, далі - "Сторони",
ЗВАЖАЮЧИ на важливість науки та технологій для їхнього
економічного та соціального розвитку; ВИЗНАЮЧИ, що Україна та Співтовариство проводять дослідницьку
та технологічну діяльність у багатьох галузях, що становлять
спільний інтерес, і те, що участь кожної зі Сторін у таких
дослідженнях та розробках на основі взаємності сприятиме взаємній
вигоді; ПОСИЛАЮЧИСЬ на Угоду між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, яка
була підписана в Копенгагені 4 липня 2002 року ( 994_194 ), і
термін дії якої закінчився 31 грудня 2002 року; БАЖАЮЧИ продовжити їхнє наукове та технологічне
співробітництво на формальній основі, що встановлена Угодою, ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:
Стаття 1
Угода про наукове і технологічне співробітництво між Україною
та Європейським Співтовариством, яка була підписана в м.
Копенгаген 4 липня 2002 року ( 994_194 ), і термін дії якої
закінчився 31 грудня 2002 року, цим відновлюється на додатковий
п'ятирічний період.
Стаття 2
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішніх
процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Стаття 3
Цю Угоду складено у двох примірниках українською, датською,
голландською, англійською, фінською, французькою, німецькою,
грецькою, італійською, португальською, іспанською та шведською
мовами кожний, причому всі тексти є автентичними.
Вчинено в м. Ялта, 7 жовтня 2003 року.
За Україну За Європейське Співтовариствовгору