Рекомендація 1622 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною"
Рада Європи, Парламентська Асамблея; Рекомендації, Міжнародний документ від 29.09.20031622(2003)
Документ 994_609, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2003

                     Рекомендація 1622 (2003) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи
"Виконання обов'язків та зобов'язань Україною"

Неофіційний переклад
1. Парламентська асамблея посилається на свою резолюцію 1346
(2003) щодо виконання обов'язків та зобов'язань Україною
( 994_608 ).
2. У світлі міркувань, викладених у цій резолюції, Асамблея
інформує Комітет міністрів про те, що хоча з часу прийняття
Асамблеєю резолюції 1262 (2001) ( 994_607 ) Україною досягнуто
помітного прогресу, Україна ще не виконала усіх своїх обов'язків і
зобов'язань як держава-член Ради Європи. Тому, Асамблея приймає
рішення продовжувати процедуру моніторингу щодо України у тісній
співпраці з українською делегацією.
3. Асамблея рекомендує Комітетові міністрів:
i. заохочувати органи влади України до зміцнення
співробітництва з Радою Європи з метою забезпечення повної
відповідності українського законодавства та правозастосовчої
практики принципам і стандартам Організації, особливо тим
стандартам, що гарантуються Європейською конвенцією з прав людини
( 995_004 ), а також рішенням Суду у Страсбурзі стосовно
індивідуальних та загальних заходів, які можуть вимагатися;
ii. забезпечити у співробітництві з Європейською комісією
повне виконання Спільної програми щодо зміцнення демократичної
стабільності в Україні;
iii. просити компетентні українські органи влади
забезпечувати національні меншини необхідними умовами для розвитку
їхньої особливої культури, історії, мови та релігії, зокрема
шляхом доступу до здобуття освіти їхньою рідною мовою;
iv. закликати органи влади України здійснити повне
реформування Генеральної прокуратури у відповідності з принципами
і стандартами Ради Європи та у тісній співпраці з відповідними
органами Ради Європи реалізувати Спільний план дій у частині
реформування української прокуратури;
v. забезпечити виконання спеціальних навчальних програм у
сфері прав людини для працівників української прокуратури та
суддів, з метою поширення серед них демократичної практики;
vi. активізувати виконання програм співробітництва між Радою
Європи і Україною, зокрема задля реалізації Плану дій щодо ЗМІ, з
метою сприяння органам влади України в їхніх зусиллях на
забезпечення основних прав і свобод, зокрема, стосовно свободи
вираження поглядів і переконань та свободи ЗМІ.
Обговорено Асамблеєю 29 вересня 2003 р. (27-ме засідання)
(див. Док. 9852 - доповідь Комітету з питань дотримання
зобов'язань державами-членами Ради Європи (Моніторинговий комітет,
доповідачі: пані Северінсен та пані Вольвенд).
Текст затверджено Асамблеєю 29 вересня 2003 року (27-ме
засідання).вгору