Документ 994_746, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.06.1994

               Угода 
між Урядом України і Комісією Європейських
Співтовариств про створення Контактної групи
по вугіллю і сталі

Дата підписання: 08.06.1994 Дата набуття чинності: 08.06.1994
Уряд України та Комісія Європейських Співтовариств (далі
"Сторони"),
беручи до уваги політичні та економічні зміни на кожній із
територій і обумовлені ними зміни у сфері торгівлі вугіллям і
сталлю,
усвідомлюючи переваги для обох Сторін більш тісного
співробітництва у цих промислових галузях, як у торгівлі між
Сторонами, так і в рамках промислового та технічного
співробітництва,
прагнучи також до обміну інформацією про розвиток
вищеназваних галузей і виявлення проблем, що можуть виникати
внаслідок цього,
домовились про таке:
Стаття 1
Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств створюють
Контактну групу. Група складається з представників обох Сторін.
Стаття 2
Контактна група обговорює та здійснює обмін інформацією з
усіх аспектів торгівлі між ними, особливо з метою виявлення
проблем, що можуть виникати.
Стаття 3
Контактна група аналізує стан у вугільній та сталеварній
промисловості у світі, у тому числі зміни, які відбуваються у
міжнародній торгівлі, а також здійснює обмін усією належною
інформацією щодо домовленостей, яких Сторони досягли чи планують
досягти у відповідних міжнародних організаціях або форумах.
Стаття 4
Контактна група здійснює обмін усією відповідною інформацією
про структуру зазначених галузей промисловості, розвиток їх
виробничих потужностей, результати наукових досліджень і про
ситуацію у сфері зайнятості.
Стаття 5
Контактна група сприяє налагодженню та уважно стежить за
розвитком промислового співробітництва між Сторонами у сталеварній
галузі, що охоплюватиме усі аспекти цієї галузі.
Стаття 6
У випадках, коли обидві Сторони вважають необхідною
присутність і/або участь представників промисловості, Контактна
група розширюється за рахунок їх включення.
Стаття 7
Контактна група збирається два рази на рік по черзі на
території кожної з Сторін. Функції голови Контактної групи
виконуються по черзі представником Уряду України і представником
Комісії Європейських Співтовариств.
Стаття 8
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і буде
залишатися в силі до тих пір, поки одна із Сторін не повідомить по
дипломатичних каналах іншу Сторону про своє рішення припинити дію
цієї Угоди. В такому випадку ця Угода втрачає свою чинність з дати
отримання письмового повідомлення іншою Стороною.
Здійснено в м. Брюсселі 8 червня 1994 року українською та
англійською мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними.
За Уряд України За Комісію
Європейських Співтовариств
(підпис) (підпис)
Володимир ВАСИЛЕНКО Йорн КЕК
Посол, Постійний Директор, Комісія
Представник України при Європейських Співтовариств
Європейському Союзівгору