Документ 994_751, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 10.01.2007, підстава - 553-V
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2013, підстава - v4120321-13. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво щодо цивільної глобальної
навігаційної супутникової системи (ГНСС) між
Європейським Співтовариством, його
державами-членами та Україною
{ Угоду ратифіковано Законом
N 553-V ( 553-16 ) від 10.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.108 }

Дата підписання: 01.12.2005 Дата ратифікації Україною: 10.01.2007 Дата набрання чинності для України: 01.12.2013
УКРАЇНА з однієї сторони
та
ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО в подальшому іменоване
"Співтовариство",
та
Королівство Бельгія,
Чеська Республіка,
Королівство Данія,
Федеративна Республіка Німеччина,
Естонська Республіка,
Грецька Республіка,
Королівство Іспанія,
Французька Республіка,
Ірландія,
Італійська Республіка,
Республіка Кіпр,
Латвійська Республіка,
Литовська Республіка,
Велике Герцогство Люксембург,
Угорська Республіка,
Республіка Мальта,
Королівство Нідерланди,
Австрійська Республіка,
Республіка Польща,
Португальська Республіка,
Республіка Словенія,
Словацька Республіка,
Фінляндська Республіка,
Королівство Швеція,
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
договірні сторони Угоди, які заснували Європейське
співтовариство, в подальшому іменовані як "держави-члени" з іншої
сторони,
в подальшому іменовані "Сторони",
ВРАХОВУЮЧИ спільні інтереси у розробці глобальної
навігаційної супутникової системи для цивільного використання,
ВИЗНАЮЧИ важливість проекту ГАЛІЛЕО як внеску в навігаційну
та інформаційну інфраструктуру в Європі та Україні,
ВИЗНАЮЧИ прогресивну діяльність України у галузі супутникової
навігації,
ВРАХОВУЮЧИ зростаючий розвиток сфер застосування ГНСС в
Україні, Європі та в інших частинах світу,
погодилися про таке:
СТАТТЯ 1
Мета Угоди
Метою Угоди є заохочення, полегшення та зміцнення
співробітництва між Сторонами у сфері цивільної глобальної
супутникової навігації.
СТАТТЯ 2
Визначення
Для цілей цієї Угоди:
"Аугментація" означає регіональні або локальні механізми,
такі як Європейська Геостаціонарна Навігаційна Оверлейна Система
(European Geostationary Navigation Overlay System, далі - ЕГНОС).
Ці механізми надають користувачам можливість отримувати покращені
характеристики, такі як підвищена точність, доступність,
цілісність та надійність.
"ГАЛІЛЕО" означає автономну цивільну європейську глобальну
супутникову навігаційно-синхронізуючу систему, що знаходиться під
цивільним контролем, спроектовану та розроблену Співтовариством та
його країнами-учасниками для забезпечення послуг ГНСС. Управління
системою "ГАЛІЛЕО" може бути передане приватній стороні.
"ГАЛІЛЕО" передбачає загальнодоступні, комерційні послуги, а
також послуги, що пов'язані із забезпеченням безпеки людей, пошуку
та рятування їх, на додаток до захищеної державної регульованої
послуги, доступ до якої обмежений і яка призначена для задоволення
потреб зареєстрованих користувачів державного сектора.
"Відкриті послуги ГАЛІЛЕО" означають послуги, які безкоштовно
надаються громадськості.
"Послуги ГАЛІЛЕО щодо безпеки життя" означають послуги, які
базуються на відкритих послугах з додатковим наданням інформації
про достовірність, автентифікації сигналу, гарантій обслуговування
та інших особливостей необхідних для безпеки життя в таких
напрямках як авіаційний та морський транспорт.
"Комерційні послуги ГАЛІЛЕО" означають послуги, які
полегшують розвиток професійних методів застосування та пропонують
кращі експлуатаційні характеристики порівняно з відкритими
послугами, зокрема у контексті вищих швидкостей передачі даних,
гарантій обслуговування й точності.
"Послуги ГАЛІЛЕО для пошуку та рятування" означають послуги,
які покращують якість пошуково-рятувальних операцій через швидше
та точніше визначення місця розташування аварійних маяків та
можливості зворотного зв'язку.
"Послуги ГАЛІЛЕО, що регулюються державою" означають
гарантовані послуги з позиціювання та синхронізації з обмеженим
доступом, розроблені спеціально для потреб авторизованих
споживачів державного сектора.
"Локальні елементи ГАЛІЛЕО" - це локальні механізми, що
забезпечують користувачів супутникових навігаційно-синхронізуючих
сигналів ГАЛІЛЕО вхідною інформацією, додатковою до тої, що
виходить від основного робочого угруповання супутників. Локальні
елементи для додаткової продуктивності можуть бути розгорнуті в
районах аеропортів, морських портів, у міських чи інших
географічно несприятливих умовах. ГАЛІЛЕО забезпечуватиме
загальний підхід щодо розвитку локальних елементів для підтримки
росту ринку та полегшення стандартизації.
"Обладнання глобальної навігації, позиціювання та
синхронізації" означає будь-яке обладнання кінцевого цивільного
користувача, розроблене для передачі, приймання чи оброблення
супутникових навігаційних та синхронізуючих сигналів для того, щоб
забезпечити надання послуг або функціонування регіональної
аугментації.
"Регулятивний захід" означає будь-який закон, розпорядження,
правило, процедуру, рішення або подібну адміністративну дію
Сторони.
"Сумісність" на рівні користувача означає ситуацію, коли
двосистемний приймач може одночасно використовувати сигнали від
двох систем для рівноцінного або покращеного функціонування
порівняно із використанням лише однієї системи. Сумісність
глобальних та регіональних супутникових навігаційних систем
покращує якість послуг, що доступні користувачам.
"Інтелектуальна власність" має значення, яке визначене у
статті 2 Конвенції про заснування Світової Організації
Інтелектуальної Власності, укладеної у Стокгольмі 14 липня 1967
року ( 995_169 ).
"Відповідальність" означає законне зобов'язання фізичної або
юридичної особи відшкодувати завдані збитки іншій фізичній або
юридичній особі згідно із певними правовими принципами та
правилами. Це зобов'язання може бути передбачене в угоді
(договірне зобов'язання) або в правовій нормі (недоговірне
зобов'язання).
"Таємна інформація" означає інформацію в будь-якій формі, що
потребує захисту від несанкціонованого розголошення, яке могло
тією чи тією мірою завдати шкоди суттєвим інтересам, зокрема
національній безпеці, Сторін або окремих країн-членів. Те, що
інформація є таємною, указується за допомогою позначки про її
таємність. Таку інформацію Сторони засекречують відповідно до
чинних законів і нормативно-правових актів і захищають від
будь-якої втрати таємності, цілісності або наявності.
СТАТТЯ 3
Принципи співробітництва
Сторони домовились про застосування у спільній діяльності, на
яку поширюється ця Угода, наступних принципів:
1. Взаємної вигоди, яка базується на повному загальному
балансі прав та обов'язків.
2. Партнерства у Програмі ГАЛІЛЕО згідно з процедурами та
правилами управління ГАЛІЛЕО.
3. Взаємних можливостей для залучення до спільної діяльності
у рамках проектів України та Європейського Співтовариства з
використання ГНСС у цивільних цілях.
4. Своєчасного обміну інформацією, яка може вплинути на
спільну діяльність.
5. Відповідного захисту прав на інтелектуальну власність як
зазначено у Статті 8(2) цієї Угоди.
СТАТТЯ 4
Сфера співробітництва
1. Секторами співробітництва в галузі супутникової навігації
та синхронізації є: спектр радіочастот, наукові дослідження та
підготовка персоналу, промислове співробітництво, розвиток
торгівлі та ринку, стандарти, сертифікація та регулятивні заходи,
розвиток глобальних та регіональних наземних аугментаційних систем
ГНСС, безпека, відповідальність та відшкодування витрат. За
погодженням Сторони можуть уточнювати цей перелік.
2. Розширення співробітництва на прохання Сторін щодо:
2.1. чутливих технологій та елементів системи ГАЛІЛЕО згідно
з правилами експортного контролю ЄС, держав - членів ЄС та
Європейського космічного агентства, РКРТ (режиму контролю ракетних
технологій) і ВАССЕНААРСЬКОЇ угоди ( 998_177 ), а також основних
технологій та засобів шифрування і питань захисту інформації,
2.2. архітектури безпеки системи ГАЛІЛЕО (космічного,
наземного сегментів та сегмента користувача),
2.3. особливостей контролю безпеки глобальних сегментів
ГАЛІЛЕО,
2.4. послуги, що регулюються державою, на фазах їхнього
визначення, розробки, впровадження, перевірки та оцінки, а також
функціонування (керування та використання), та
2.5. обмін інформацією з обмеженим доступом стосовно
супутникової навігації та ГАЛІЛЕО, -
мають бути об'єктом відповідної окремої угоди, що
укладатиметься між Сторонами.
3. Ця Угода не впливає на інституційну структуру, засновану
законом Європейського Співтовариства для виконання програми
ГАЛІЛЕО. Ця Угода також не впливає на відповідні закони, положення
та реалізацію зобов'язань стосовно політики нерозповсюдження,
експортного контролю виробів подвійного використання та
національних внутрішніх заходів безпеки та контролю за передачею
нематеріальних технологій.
СТАТТЯ 5
Форми співробітництва
1. З урахуванням їхніх чинних регулюючих заходів, Сторони
стимулюють, наскільки це можливо, спільну діяльність за цією
Угодою з метою забезпечення рівних можливостей для участі в їхніх
заходах у секторах, зазначених у Статті 4.
2. Сторони погоджуються проводити спільну діяльність
відповідно до Статей 6 - 13 цієї Угоди.
СТАТТЯ 6
Спектр радіочастот
1. Ґрунтуючись на раніше здобутих успіхах в рамках
Міжнародного Союзу Електрозв'язку (МСЕ), Сторони погоджуються
продовжувати співробітництво та взаємну підтримку з питань спектра
радіочастот.
2. В цьому контексті Сторони підтримуватимуть відповідний
розподіл частот для ГАЛІЛЕО з метою забезпечення надання послуг
ГАЛІЛЕО на благо користувачів в усьому світі і особливо в Україні
та у Співтоваристві.
3. Крім того Сторони визнають важливість захисту
навігаційного спектру радіочастот від порушень та перешкод. З цією
метою вони шукають шляхи ідентифікації джерел перешкод та
взаємоприйняті рішення боротьби із такими перешкодами.
4. Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися, як таке, що
применшує значення чинних положень Міжнародного Союзу
Електрозв'язку, в тому числі Регламенту радіозв'язку МСЕ.
СТАТТЯ 7
Наукові дослідження та підготовка персоналу
1. Сторони сприяють спільній дослідницькій діяльності та
підготовці персоналу в галузі ГНСС через європейські та українські
дослідницькі програми, включаючи Рамкову Програму ЄС з досліджень
та розвитку, та інші відповідні програми європейських та
українських установ.
2. Спільна дослідницька діяльність та підготовка персоналу
має сприяти плануванню майбутніх розробок ГНСС для цивільного
використання.
3. Сторони погоджуються визначити відповідний механізм з
метою забезпечення ефективних контактів та участі в дослідницьких
та навчальних програмах.
СТАТТЯ 8
Промислове співробітництво
1. Сторони заохочують та підтримують співробітництво між
промисловістю двох сторін, в тому числі створюючи спільні
підприємства за взаємною участю у відповідних промислових
асоціаціях, з метою налагодження системи ГАЛІЛЕО, а також сприяння
використанню та розвиткові сфер застосування та послуг ГАЛІЛЕО.
2. З метою сприяння промисловому співробітництву Сторони
надають та забезпечують належний та ефективний захист прав
інтелектуальної, промислової та комерційної власності у сферах та
галузях, пов'язаних з розвитком та експлуатацією ГАЛІЛЕО/ЕГНОС
відповідно до найвищих міжнародних стандартів, в тому числі
ефективні засоби забезпечення дотримання цих стандартів.
3. Експорт Україною до третіх країн товарів і технологій
чутливого характеру, які спеціально розроблені і фінансуються за
програмою ГАЛІЛЕО, повинні бути подані для отримання попереднього
дозволу відповідного компетентного органу безпеки програми
"ГАЛІЛЕО", якщо такий орган рекомендував уважати ці товари й
технології предметом отримання експортного дозволу відповідно до
чинних регулятивних заходів. Будь-яка окрема угода, зазначена у
статті 4(2) Угоди, повинна також передбачати розроблення для
України відповідного механізму рекомендування потенційної
продукції, яка повинна отримати дозвіл на експорт.
4. Сторони заохочують зміцнення зв'язків між різними
учасниками програми ГАЛІЛЕО в Україні та Європейському Союзі у
контексті промислового співробітництва.
СТАТТЯ 9
Розвиток торгівлі та ринку
1. Сторони заохочують торгівлю та інвестиції у європейську та
українську інфраструктуру супутникової навігації, обладнання,
локальні елементи та прикладні системи ГАЛІЛЕО.
2. З цією метою Сторони підвищують рівень обізнаності
громадськості щодо функціонування системи супутникової навігації
ГАЛІЛЕО, визначають потенційні перешкоди на шляху розширення сфери
застосування ГНСС та вживають відповідних заходів для сприяння
такому розширенню.
3. З метою визначення та ефективного задоволення потреб
користувачів Співтовариство та Україна розглядають питання
створення відкритого форуму користувачів ГНСС.
СТАТТЯ 10
Стандарти, сертифікація та регулятивні заходи
1. Сторони визнають важливість координації підходів у
міжнародному комітеті стандартизації та сертифікації стосовно
послуг глобальної супутникової навігації. Зокрема Сторони
надаватимуть спільну підтримку розвитку стандартів ГАЛІЛЕО та
сприятимуть їхньому застосуванню в Україні та усьому світі,
приділяючи особливу увагу на взаємодії з іншими системами ГНСС.
Однією з цілей координації є сприяння широкому та
інноваційному використанню послуг ГАЛІЛЕО як світового стандарту
навігації та синхронізації для відкритих, комерційних цілей та з
метою забезпечення безпеки життя.
Сторони домовились створити сприятливі умови для розроблення
прикладних систем ГАЛІЛЕО.
2. Унаслідок цього, для підтримки та досягнення цілей цієї
Угоди Сторони, залежно від обставин, здійснюють співробітництво з
усіх питань, пов'язаних із ГНСС, що виникають, особливо, в
Міжнародній Організації Цивільної Авіації, Євроконтролі,
Міжнародній Морській Організації та Міжнародному Союзі
Електрозв'язку.
3. На двосторонньому рівні Сторони забезпечують, щоб заходи,
пов'язані з операційними й технічними стандартами, сертифікацією
та ліцензійними вимогами й процедурами стосовно ГНСС, не становили
зайвих перешкод торгівлі. Внутрішні вимоги ґрунтуються на
об'єктивних, недискримінаційних, заздалегідь встановлених прозорих
критеріях.
СТАТТЯ 11
Розвиток глобальних та регіональних наземних
аугментаційних систем ГНСС
1. Сторони співпрацюють задля визначення і реалізації
архітектури наземної системи, яка надає оптимальну гарантію
цілісності та безперервності послуг ГАЛІЛЕО і ЕГНОС та сумісності
з іншими ГНСС.
2. З цією метою на регіональному рівні Сторони співпрацюють з
намірами реалізації наземної регіональної аугментаційної системи в
Україні на базі системи ГАЛІЛЕО. Така регіональна система
передбачена для забезпечення регіональних послуг щодо цілісності й
підвищення точності на додаток до тих, які забезпечуються системою
ГАЛІЛЕО на глобальному рівні. Попередньо Сторони передбачають
поширення ЕГНОС на регіон України через наземну інфраструктуру з
використанням Українських станцій моніторингу цілісності.
3. На місцевому рівні Сторони сприяють розвитку локальних
елементів ГАЛІЛЕО.
СТАТТЯ 12
Безпека
1. Сторони переконані у потребі захисту Глобальної
Навігаційної Супутникової Системи від неналежного використання,
перешкод, порушень, ворожих актів.
2. Сторони вживають всіх можливих заходів для забезпечення
якості, безперервності і безпеки послуг супутникової навігації та
пов'язаної з ними інфраструктури на їхніх територіях.
3. Сторони визнають, що співробітництво з метою забезпечення
захисту систем та послуг ГАЛІЛЕО є важливою спільною метою.
4. Надалі Сторони розглядають можливість встановлення
відповідного консультаційного каналу для вирішення питань безпеки
ГНСС. Практичні заходи та процедури мають бути прийняті
компетентними органами безпеки обох Сторін згідно зі Статтею 4.
СТАТТЯ 13
Відповідальність і відшкодування витрат
Відповідно до обставин, Сторони співпрацюють для визначення
та реалізації режиму відповідальності й заходів з відшкодування
витрат, зокрема в рамках міжнародних та регіональних організацій,
з метою спрощення надання цивільних послуг ГНСС.
СТАТТЯ 14
Механізм співробітництва та обмін інформацією
1. Координація та сприяння спільної діяльності за цією Угодою
здійснюється від імені України - Урядом України, та від імені
Співтовариства і його держав-членів - Європейською Комісією.
2. Згідно з метою, визначеною у Статті 1, для організаційного
забезпечення цієї Угоди, ці два органи створять, в рамках Угоди
про партнерство та співробітництво між Європейськими
співтовариствами, їхніми державами-членами та Україною
( 998_012 ), Управлінський Комітет ГНСС (тут і далі "Комітет").
Цей Комітет складатиметься із офіційних представників кожної
сторони та запроваджуватиме свої власні правила і процедури.
Функції Управлінського Комітету включатимуть:
2.1. Сприяння, надання рекомендацій для різних видів
співробітництва та нагляд за ним, як це передбачено в статтях 4 та
13 Угоди;
2.2. Консультування Сторін щодо шляхів посилення та
покращання співробітництва, відповідно до принципів, визначених
цією Угодою;
2.3. Огляд ефективного функціонування та впровадження цієї
Угоди.
3. Комітет, як правило, зустрічатиметься щорічно. Зустрічі
проводитимуться по черзі у Співтоваристві та в Україні. Додаткові
зустрічі можуть проводитись на вимогу однієї зі Сторін.
Витрати, пов'язані із Комітетом або від його імені,
покриватимуться Стороною, до якої належать відповідні офіційні
представники. Витрати, які пов'язані безпосередньо із засіданнями
Комітету і є іншими ніж витрати на проїзд і проживання
покриваються приймаючою Стороною. Комітет може створювати Спільні
Технічні Робочі Групи зі спеціальних напрямків, якщо Сторони
вважатимуть це за потрібне.
4. Участь будь-якого відповідного українського органу в
Спільному Підприємстві ГАЛІЛЕО або у Наглядовому органі
Європейської ГНСС можлива відповідно до чинного законодавства та
процедур.
5. Сторони заохочують подальший обмін інформацією стосовно
супутникової навігації між установами та підприємствами обох
Сторін.
СТАТТЯ 15
Фінансування
1. Розмір та порядок внеску України в програму ГАЛІЛЕО через
Спільне підприємство ГАЛІЛЕО обумовлюватимуться окремою угодою,
яка розпорядженням укладатиметься за рішенням відповідних органів
та згідно чинного законодавства.
2. Сторони будуть вживати всіх ґрунтовних заходів та
докладають максимальних зусиль відповідно до їх законодавства з
метою полегшення пересування до й зі своїх територій, а також
перебування на них людей, капіталу, інформації та обладнання, що
задіяні або використовуються в діяльності щодо співробітництва в
рамках цієї Угоди.
3. Без шкоди змісту параграфа 2 цієї статті, коли спеціальні
схеми співробітництва однієї Сторони забезпечують фінансову
підтримку учасників іншої Сторони, будь-які гранти, фінансові
внески однієї Сторони надані учасникам іншої Сторони на підтримку
такої діяльності, не підлягають обкладенню митом, податками та
іншими зборами згідно з відповідними законами та нормами, що
застосовуються на території кожної зі Сторін.
СТАТТЯ 16
Консультації та врегулювання спірних питань
1. Сторони невідкладно проводять консультації на прохання
будь-якої з них з будь-яких питань, які постають у процесі
тлумачення чи застосування цієї Угоди. Будь-які спірні питання, що
стосуються тлумачення чи застосування цієї Угоди, врегульовуються
допомогою шляхом проведення дружніх консультацій між Сторонами.
2. Параграф 1 не перешкоджає Сторонам звертатися з проханням
про допомогу відповідно до процедур врегулювання спорів згідно з
Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими
Співтовариствами і їхніми державами-членами та Україною
( 998_012 ).
СТАТТЯ 17
Набуття чинності та припинення дії Угоди
1. Ця Угода набуває чинності в перший день місяця, що настає
після дати, коли Сторони повідомили про завершення процедур,
необхідних для цього. Повідомлення надсилають до Генерального
секретаріату Ради Європейського Союзу, яка є депозитарієм цієї
Угоди.
2. Закінчення терміну дії Угоди не впливає на чинність або
терміни дії будь-яких заходів або ж специфічних прав та
обов'язків, які виникли в сфері прав інтелектуальної власності.
3. До цієї Угоди можуть бути внесені поправки за спільною
згодою сторін у письмовій формі. Будь-яка поправка набуває
чинності в перший день місяця, який настає після місяця, в якому
Сторони повідомили депозитарію про завершення процедур, необхідних
для цього.
4. Ця Угода залишається чинною протягом 5 років і може бути
поновлена за згодою Сторін на додаткові періоди у 5 років по
закінченню основного 5-річного терміну дії. Будь-яка зі Сторін
може припинити дію цієї Угоди надавши за три місяці попереднє
письмове повідомлення учасникам іншій Стороні.
Цю Угоду укладено у двох примірниках українською, чеською,
датською, голландською, англійською, естонською, фінською,
французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською,
латвійською, литовською, мальтійською, польською, португальською,
словацькою, словенською, іспанською та шведською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. Вчинено в Києві першого грудня дві тисячі п'ятого року.
вгору