Документ 994_776, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.10.2006

              Меморандум 
про взаєморозуміння щодо діалогу
з питань сільського господарства
між Міністерством аграрної політики України
та Генеральним Директоратом Європейської Комісії
"Сільське господарство і розвиток сільської місцевості"

Дата підписання: 18.10.2006 Дата набрання чинності: 18.10.2006
Міністр аграрної політики України і Комісар з питань
сільського господарства та розвитку сільської місцевості
Європейської комісії обговорили питання щодо започаткування
діалогу з питань сільського господарства і розвитку сільської
місцевості між Міністерством аграрної політики України та
Генеральним Директоратом Європейської Комісії "Сільське
господарство та розвиток сільської місцевості";
Беручи до уваги висновки спеціального засідання Ради з питань
співробітництва між Україною та ЄС від 21 лютого 2005 року в
Брюсселі у частині, що стосується активізації співробітництва у
сфері сільського господарства та визнання важливості постійного
діалогу з питань сільського господарства, а також важливості
розвитку діяльності в сфері сільського господарства;
Сторони досягли згоди щодо наступних загальних принципів,
цілей, змісту та організації цього діалогу:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Міністерство аграрної політики України та Генеральний
Директорат Європейської Комісії "Сільське господарство та розвиток
сільської місцевості" домовились розпочати структурований діалог
для обговорення в його рамках двосторонніх та багатосторонніх
питань у сфері сільського господарства, а також започаткувати
механізм консультацій і співпраці.
Діалог має розвиватись на основі Угоди про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ) і сприяти зусиллям, що докладають
обидві сторони з метою впровадження Плану дій Україна - ЄС
( 994_693 ), підписаного 21 лютого 2005 року в Брюсселі.
2. ЦІЛІ
Виходячи з прагнення двох сторін щодо розширення співпраці,
та згідно з положеннями Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною та ЄС ( 998_012 ) діалог має:
(1) Сприяти взаєморозумінню, довірі та розвитку
двостороннього співробітництва між сторонами в сфері сільського
господарства та розвитку сільської місцевості;
(2) Започаткувати нові комунікаційні канали з метою
активізації обміну інформацією, задля своєчасного інформування про
проблемні питання, що виникають, а також сприяти їх ефективному
вирішенню;
(3) Сприяти та поглиблювати взаєморозуміння щодо політики
кожної з сторін в сфері сільського господарства та розвитку
сільської місцевості.
3. ЗМІСТ
(1) Здійснювати обмін інформацією щодо власного досвіду щодо
розроблення та впровадження політики в сфері сільського
господарства та розвитку сільської місцевості, а також законів та
норм;
(2) Здійснювати обмін інформацією з питань
сільськогосподарського виробництва і торгівлі (імпорт - експорт).
Оцінювати розвиток відповідних ринків та його наслідки для
виробництва сільськогосподарської продукції;
(3) Проводити обговорення нових технологій, що мають
відношення до сільськогосподарського розвитку;
(4) Здійснювати обмін думками, прагнучи до наближення
політики щодо якості, окрім безпеки продуктів харчування,
сільськогосподарської продукції, включаючи географічні зазначення
та виробництво органічної продукції;
(5) Сприяти зближенню позицій України та ЄС з питань, які
розглядаються в рамках міжнародних організацій (IGC, ISO, FAO
тощо);
(6) Сприяти доступу сторін до питань, які становлять інтерес;
(7) Обговорювати будь-які інші питання, які становлять
взаємний інтерес у сфері сільського господарства та розвитку
сільської місцевості.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Сторони домовилися призначити осіб, відповідальних за
координацію діалогу в Міністерстві аграрної політики України і
Генеральному Директораті Європейської Комісії "Сільське
господарство та розвиток сільської місцевості". У разі
необхідності, сторони можуть створювати експертні робочі групи для
спільного опрацювання окремих питань.
Рівень та склад делегацій на зустрічах буде визначатися
кожною стороною в процесі консультацій з іншою. При потребі та за
згоди обох сторін, сторони можуть запрошувати інші Міністерства та
Генеральні Директорати брати участь у засіданнях.
Сторони докладатимуть зусиль з метою сприяння участі
зацікавлених сторін в заходах, спрямованих на виконання
вищезазначених цілей.
5. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
Сторони, в будь-який момент, можуть погодитися щодо внесення
змін або доповнень до цього Меморандуму.
6. ПРАВОВИЙ СТАТУС
Чинний документ не створює міжнародних зобов'язань ні для
України, ні для Європейського Співтовариства та не є угодою з
точки зору міжнародного права.
Вчинено в Брюсселі 18 жовтня 2006 року в двох примірниках,
українською та англійською мовами, кожний з яких є автентичним.
Від Міністерства аграрної Від Європейської Комісії
політики України
Юрій МЕЛЬНИК Маріанн ФІШЕР БОЕЛЬ
Міністр Комісар
(підпис) (підпис)вгору