Документ 994_849, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.03.2008, підстава - 134-VI

               Протокол 
до Угоди про партнерство і співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами-членами (УПС) про приєднання
Республіки Болгарія та Румунії до УПС
{ Протокол ратифіковано Законом
N 134-VI ( 134-17 ) від 06.03.2008 }

КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ,
РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ,
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ,
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА,
ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА,
КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ,
ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА,
ІРЛАНДІЯ,
ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,
РЕСПУБЛІКА КІПР,
ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,
УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА,
РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА,
КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ,
РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ,
РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА,
ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА,
РУМУНІЯ,
РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ,
СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА,
ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА,
КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
(далі - Держави-члени, представлені Радою Європейського
Союзу, та
ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО і ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З
АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,
(далі - Співтовариства), представлені Радою Європейського
Союзу та Європейською Комісією, з одного боку, та
УКРАЇНА,
з іншого боку,
(далі - для цілей цього Протоколу - Сторони),
ПОСИЛАЮЧИСЯ на положення Договору між Королівством Бельгія,
Чеською Республікою, Королівством Данія, Федеративною Республікою
Німеччина, Естонською Республікою, Грецькою Республікою,
Королівством Іспанія, Французькою Республікою, Ірландією,
Італійською Республікою, Республікою Кіпр, Латвійською
Республікою, Литовською Республікою, Великим Герцогством
Люксембург, Угорською Республікою, Республікою Мальта,
Королівством Нідерланди, Республікою Австрія, Республікою Польща,
Португальською Республікою, Республікою Словенія, Словацькою
Республікою, Фінляндською Республікою, Королівством Швеція,
Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії
(держави - члени Європейського Союзу) і Республікою Болгарія та
Румунією про приєднання Республіки Болгарія та Румунії до
Європейського Союзу, який був підписаний у Люксембурзі 25 квітня
2005 року та набрав чинності 1 січня 2007 року;
БЕРУЧИ ДО УВАГИ нову ситуацію у відносинах між Україною та
Європейським Союзом, яка виникає внаслідок приєднання до ЄС двох
нових Держав-членів, що відкриває можливості й породжує виклики
для співробітництва між Україною та Європейським Союзом;
УРАХОВУЮЧИ бажання Сторін забезпечити досягнення й виконання
цілей та принципів УПС ( 998_012 );
ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:
СТАТТЯ 1
Республіка Болгарія та Румунія стають Сторонами Угоди про
партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та його державами-членами, підписаної в
Люксембурзі 14 червня 1994 року ( 998_012 ) (далі - Угода)
відповідно приймають до виконання та враховують у той самий
спосіб, що й інші Держави - члени Співтовариства тексти Угоди,
Спільні декларації, Декларації та Обміни листами, які додаються до
Заключного Акта, підписаного того самого дня, та Протокол до Угоди
від 10 квітня 1997 року, який набрав чинності 12 жовтня 2000 року,
а також Протокол до Угоди від 29 квітня 2004 року ( 994_521 ),
який набрав чинності 1 лютого 2006 року.
СТАТТЯ 2
Цей Протокол становить невід'ємну частину Угоди.
СТАТТЯ 3
1. Цей Протокол схвалюється Співтовариствами, Радою
Європейського Союзу від імені держав-членів та Україною згідно з
їхніми відповідними процедурами.
2. Сторони повідомляють одна одній про завершення процедур,
зазначених у попередньому пункті. Документи про схвалення
передаються на зберігання до Генерального Секретаріату Ради
Європейського Союзу.
СТАТТЯ 4
1. Цей Протокол набирає чинності в перший день першого
місяця, що настає після дати передачі на зберігання останнього
документа про схвалення.
2. До набрання чинності цей Протокол буде застосовуватися
тимчасово з дати його підписання.
СТАТТЯ 5
1. Тексти Угоди ( 998_012 ), Заключного Акта й усіх
документів, доданих до нього, а також Протоколів до Угоди від 10
квітня 1997 року та від 29 квітня 2004 року ( 994_521 ) складено
болгарською та румунською мовами.
2. Вони додаються до цього Протоколу та є рівноавтентичними з
текстами іншими мовами, якими складено Угоду ( 998_012 ),
Заключний акт і документи, що додаються до нього, а також
Протоколи до Угоди від 10 квітня 1997 року та від 29 квітня 2004
року ( 994_521 ).
СТАТТЯ 6
Цей Протокол учинено у двох примірниках болгарською, чеською,
датською, голландською, англійською, естонською, фінською,
французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською,
латвійською, литовською, мальтійською, польською, португальською,
румунською, словацькою, словенською, іспанською, шведською та
українською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними.

За Україну

За государства-члены За Європейські Співтовариствавгору