Документ 995_480, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.01.1967
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 31.10.1967. Подивитися в історії? )

               Договір 
про принципи діяльності держав по дослідженню і
використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла
(укр/рос)

Дата набуття чинності: 10 жовтня 1967 року Дата приєднання України: 22 травня 1967 року Дата набуття чинності для України: 31 жовтня 1967 року
Держави-учасниці цього Договору, натхненні великими перспективами, що відкриваються перед
людством у результаті проникнення людини в космос, визнаючи спільну заінтересованість всього людства в прогресі
дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вважаючи, що дослідження і використання космічного простору
має бути спрямовано на благо всіх народів, незалежно від ступеня
їх економічного або наукового розвитку, бажаючи сприяти розвитку широкого міжнародного
співробітництва як у наукових, так і в юридичних аспектах
дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вважаючи, що таке співробітництво сприятиме розвитку
взаєморозуміння і зміцненню дружніх стосунків між народами, нагадуючи резолюцію 1962 (XVIII), що має назву "Декларація
правових принципів у діяльності держав по дослідженню і
використанню космічного простору", одностайно прийняту Генеральною
Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 13 грудня 1963 року
( 995_a31 ), нагадуючи резолюцію 1884 (XVIII), що закликає держави
утримуватись від виведення на орбіту навколо Землі будь-яких
об'єктів з ядерною зброєю або будь-якими іншими видами зброї
масового знищення або від установки такої зброї на небесних тілах,
одностайно прийняту Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних
Націй 17 жовтня 1963 року, беручи до уваги резолюцію Генеральної Асамблеї
Організації Об'єднаних Націй 110 (II) від 3 листопада 1947 року
( 995_274 ), яка засуджує пропаганду, що має на меті або здатну
створити або посилити загрозу мирові, порушення миру або акти
агресії, і вважаючи, що вказана резолюція застосовувана до
космічного простору, будучи впевненими, що Договір про принципи діяльності держав
по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, сприятиме здійсненню цілей і
принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), погодилися про таке:
Стаття I
Дослідження і використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, здійснюються на благо і в інтересах
всіх країн, незалежно від ступеня їх економічного або наукового
розвитку, і є надбанням всього людства. Космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла,
відкрито для дослідження і використання всіма державами без
будь-якої дискримінації на основі рівності і згідно з міжнародним
правом, при вільному доступі у всі райони небесних тіл. Космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла,
вільний для наукових досліджень, і держави сприяють і заохочують
міжнародну співпрацю в таких дослідженнях.
Стаття II
Космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, не
підлягає національному присвоєнню ані шляхом проголошення на них
суверенітету, ані шляхом використання або окупації, ані будь-якими
іншими засобами.
Стаття III
Держави-учасниці Договору провадять діяльність по дослідженню
і використанню космічного простору, у тому числі Місяця та інших
небесних тіл, згідно з міжнародним правом, включаючи Статут
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), у інтересах підтримання
міжнародного миру і безпеки і розвитку міжнародного
співробітництва і взаєморозуміння.
Стаття IV
Держави-учасниці Договору зобов'язуються не виводити на
орбіту навколо Землі будь-які об'єкти з ядерною зброєю або
будь-якими іншими видами зброї масового знищення, не встановлювати
таку зброю на небесних тілах і не розміщувати таку зброю в
космічному просторі будь-яким іншим чином. Місяць та інші небесні тіла використовуються всіма
державами-учасницями Договору виключно в мирних цілях.
Забороняється створення на небесних тілах військових баз, споруд і
укріплень, випробування будь-яких типів зброї і проведення
військових маневрів. Використання військового персоналу для
наукових досліджень або якихось інших мирних цілей не
забороняється. Не забороняється також використання будь-якого
обладнання або засобів, необхідних для мирного дослідження Місяця
та інших небесних тіл.
Стаття V
Держави-учасниці цього Договору розглядають космонавтів як
посланців людства в космос і надають їм всіляку допомогу в
випадках аварії, лиха або вимушеної посадки на території іншої
держави-учасниці Договору або у відкритому морі. Космонавти, які
здійснюють таку вимушену посадку, мають бути в безпеці і негайно
повернуті державі, до реєстру якої занесено їх космічний корабель. При провадженні діяльності в космічному просторі, у тому
числі і на небесних тілах, космонавти однієї держави - учасниці
Договору надають можливу допомогу космонавтам інших держав -
учасниць Договору. Держави-учасниці Договору негайно інформують інші держави -
учасниці Договору або Генерального секретаря Організації
Об'єднаних Націй про встановлені ними явища в космічному просторі,
включаючи Місяць та інші небесні тіла, які могли б становити
небезпеку для життя або здоров'я космонавтів.
Стаття VI
Держави-учасниці Договору несуть міжнародну відповідальність
за національну діяльність у космічному просторі, включаючи Місяць
та інші небесні тіла, незалежно від того, провадиться вона
урядовими органами чи неурядовими юридичними особами, і за
забезпечення того, щоб національна діяльність провадилася згідно з
положеннями, що містяться в цьому Договорі. Діяльність неурядових
юридичних осіб у космічному просторі, включаючи Місяць та інші
небесні тіла, має провадитися з дозволу і під постійним
спостереженням відповідної держави - учасниці Договору. У випадку
діяльності в космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні
тіла, міжнародної організації, відповідальність за виконання цього
Договору несуть, разом з міжнародною організацією, також і
держави, що беруть у ній участь.
Стаття VII
Кожна держава-учасниця Договору, яка здійснює або організує
запуск об'єкта в космічний простір, включаючи Місяць та інші
небесні тіла, а також кожна держава-учасниця Договору, з території
або установок якої здійснюється запуск об'єкта, несе міжнародну
відповідальність за шкоду, завдану такими об'єктами або їх
складовими частинами на Землі, у повітряному або в космічному
просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, іншій
державі-учасниці Договору, її фізичним або юридичним особам.
Стаття VIII
Держава-учасниця Договору, до реєстру якої занесено об'єкт,
запущений у космічний простір, зберігає юрисдикцію і контроль над
таким об'єктом і над будь-яким екіпажем цього об'єкта під час їх
знаходження в космічному просторі, у тому числі і на небесному
тілі. Права власності на космічні об'єкти, запущені в космічний
простір, включаючи об'єкти, доставлені або споруджені на небесному
тілі, і на їх складові частини залишаються непорушеними під час їх
знаходження в космічному просторі або на небесному тілі, або після
повернення на Землю. Такі об'єкти або їх складові частини,
виявлені за межами держави - учасниці Договору, до реєстру якої їх
занесено, має бути повернено цій державі - учасниці Договору; при
цьому така держава повинна на вимогу надати до повернення
опізнавальні дані.
Стаття IX
При дослідженні і використанні космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, держави-учасниці Договору повинні
керуватися принципом співробітництва і взаємної допомоги і повинні
проводити всю свою діяльність у космічному просторі, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, з належним урахуванням відповідних
інтересів усіх інших держав-учасниць Договору. Держави-учасниці
Договору проводять вивчення і дослідження космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла, таким чином, щоб уникати їх
шкідливого забруднення, а також несприятливих змін земного
середовища внаслідок доставки позаземної речовини, і з цією метою,
у разі необхідності, вживають відповідних заходів. Якщо якась
держава-учасниця Договору має підстави вважати, що діяльність або
експеримент, заплановані цією державою-учасницею Договору або
громадянами цієї держави - учасниці Договору в космічному
просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, створять
потенційно шкідливі перешкоди діяльності інших держав-учасниць
Договору у справі мирного дослідження і використання космічного
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, то вона повинна
провести відповідні міжнародні консультації, перш ніж приступити
до такої діяльності або експерименту. Держава-учасниця Договору,
що має підстави вважати, що діяльність або експеримент,
заплановані іншою державою-учасницею Договору в космічному
просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, створять
потенційно шкідливі перешкоди діяльності у справі мирного
дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла, може запитати проведення консультації щодо
такої діяльності або експерименту.
Стаття X
Для сприяння міжнародному співробітництву в дослідженні і
використанні космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні
тіла, згідно з цілями цього Договору, держави-учасниці Договору
розглядатимуть на рівних підставах прохання інших держав-учасниць
Договору про надання їм можливості для спостереження за польотом
космічних об'єктів, що запускаються цими державами. Характер і умови надання згаданої вище можливості
визначаються за погодженням між заінтересованими державами.
Стаття XI
Для сприяння міжнародному співробітництву в мирному
дослідженні і використанні космічного простору держави-учасниці
Договору, здійснюючи діяльність у космічному просторі, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, погоджуються в максимально можливій і
практично здійсненній мірі інформувати Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй, а також громадськість і міжнародну
наукову спільноту про характер, хід, місця і результати такої
діяльності. Після одержання вказаної вище інформації Генеральний
секретар Організації Об'єднаних Націй має бути готовий до її
негайного і ефективного розповсюдження.
Стаття XII
Всі станції, установки, обладнання і космічні кораблі на
Місяці та на інших небесних тілах відкриті для представників інших
держав-учасниць цього Договору на основі взаємності. Ці
представники заздалегідь повідомляють про проектоване відвідання,
щоб дозволити провести відповідні консультації і вжити заходів
максимального запобігання для убезпечення і уникнення перешкод для
нормальних операцій на установці, що підлягає відвіданню.
Стаття XIII
Положення цього Договору застосовуються щодо діяльності
держав-учасниць Договору по дослідженню і використанню космічного
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, незалежно від
того, чи провадиться така діяльність однією державою-учасницею
Договору або спільно з іншими державами, у тому числі в межах
міжнародних міжурядових організацій. Практичні питання, які можуть виникати у зв'язку з
провадженням міжнародними міжурядовими організаціями діяльності по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла, вирішуються державами-учасницями Договору
або з відповідною міжнародною організацією, або з однією або
декількома державами-членами цієї міжнародної організації, що є
учасницями цього Договору.
Стаття XIV
1. Цей Договір буде відкрито для його підписання всіма
державами. Будь-яка держава, яка не підпише цей Договір до набуття
ним чинності згідно з пунктом 3 даної статті, може приєднатись до
нього в будь-який час. 2. Цей Договір підлягає ратифікації державами, що підписали
його. Ратифікаційні грамоти і документи про приєднання мають бути
здані на зберігання урядам Союзу Радянських Соціалістичних
Республік, Сполученого Королівства Великобританії і Північної
Ірландії і Сполучених Штатів Америки, які цим призначаються як
уряди-депозитарії. 3. Цей Договір набирає чинності після здачі на зберігання
ратифікаційних грамот п'ятьма урядами, включаючи уряди, призначені
як уряди-депозитарії цього Договору. 4. Для держав, ратифікаційні грамоти або документи про
приєднання яких буде здано на зберігання після набуття чинності
цим Договором, він набуде чинності в день здачі на зберігання їх
ратифікаційних грамот або документів про приєднання. 5. Уряди-депозитарії негайно повідомляють всі держави, що
підписали цей Договір і приєдналися до нього, про дату кожного
підписання, про дату здачі на зберігання кожної ратифікаційної
грамоти і документа про приєднання, про дату набуття чинності цим
Договором, а також про інші повідомлення. 6. Цей Договір буде зареєстровано урядами-депозитаріями
відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ).
Стаття XV
Будь-яка держава-учасниця Договору може пропонувати поправки
до цього Договору. Поправки набувають чинності для кожної
держави-учасниці Договору, що приймає ці поправки, після прийняття
їх більшістю держав-учасниць Договору, а згодом для кожної з решти
держав-учасниць Договору в день прийняття нею цих поправок.
Стаття XVI
Будь-яка держава-учасниця Договору може повідомити про свій
вихід з Договору через рік після набуття ним чинності шляхом
письмового повідомлення урядам-депозитаріям. Такий вихід набуває
чинності після закінчення одного року з дня одержання цього
повідомлення.
Стаття XVII
Цей Договір, російський, англійський, французький, іспанський
і китайський тексти якого є рівно автентичними, буде здано на
зберігання в архіви урядів-депозитаріїв. Належним чином завірені
копії цього Договору буде надіслано урядами-депозитаріями урядам
держав, що підписали Договір і приєдналися до нього.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цей Договір.
ВЧИНЕНО в трьох примірниках у містах Москві, Вашингтоні і
Лондоні січня місяця 27 дня тисяча дев'ятсот шістдесят сьомого
року.
Договор
о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела
(Москва, Вашингтон, Лондон, 27 января 1967 года)

Государства-участники настоящего Договора, воодушевленные великими перспективами, открывающимися перед
человечеством в результате проникновения человека в космос, признавая общую заинтересованность всего человечества в
прогрессе исследования и использования космического пространства в
мирных целях, полагая, что исследование и использование космического
пространства должны быть направлены на благо всех народов,
независимо от степени их экономического или научного развития, желая содействовать развитию широкого международного
сотрудничества как в научных, так и в юридических аспектах
исследования и использования космического пространства в мирных
целях, полагая, что такое сотрудничество будет содействовать
развитию взаимопонимания и укреплению дружественных отношений
между государствами и народами, напоминая Резолюцию 1962 (XVIII), озаглавленную "Декларация
правовых принципов деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства", единодушно принятую
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 1963 года ( 995_a31 ), напоминая Резолюцию 1884 (XVIII), призывающую государства
воздерживаться от вывода на орбиту вокруг Земли любых объектов с
ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового
уничтожения или от установки такого оружия на небесных телах,
единодушно принятую Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1963
года, принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 110
(II) от 3 ноября 1947 года ( 995_274 ), которая осуждает
пропаганду, имеющую целью или способную создать или усилить угрозу
миру, нарушение мира или акты агрессии, и считая, что указанная
Резолюция применима к космическому пространству, будучи убежденными, что Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела, будет
способствовать осуществлению целей и принципов Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ), согласились о нижеследующем:
Статья I
Исследование и использование космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в
интересах всех стран, независимо от степени их экономического или
научного развития, и являются достоянием всего человечества. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные
тела, открыто для исследования и использования всеми государствами
без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и в
соответствии с международным правом, при свободном доступе во все
районы небесных тел. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные
тела, свободно для научных исследований, и государства содействуют
и поощряют международное сотрудничество в таких исследованиях.
Статья II
Космическое пространство, включая Луну и другие небесные
тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения
на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни
любыми другими средствами.
Статья III
Государства-участники Договора осуществляют деятельность по
исследованию и использованию космического пространства, в том
числе Луны и других небесных тел, в соответствии с международным
правом, включая Устав Организации Объединенных Наций ( 995_010 ),
в интересах поддержания международного мира и безопасности и
развития международного сотрудничества и взаимопонимания.
Статья IV
Государства-участники Договора обязуются не выводить на
орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми
другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать
такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в
космическом пространстве каким-либо иным образом. Луна и другие небесные тела используются всеми
государствами-участниками Договора исключительно в мирных целях.
Запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и
укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных
маневров. Использование военного персонала для научных
исследований или каких-либо иных мирных целей не запрещается. Не
запрещается также использование любого оборудования или средств,
необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел.
Статья V
Государства-участники Договора рассматривают космонавтов как
посланцев человечества в космос и оказывают им всемерную помощь в
случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории
другого государства-участника Договора или в открытом море.
Космонавты, которые совершают такую вынужденную посадку, должны
быть в безопасности и незамедлительно возвращены государству, в
регистр которого занесен их космический корабль. При осуществлении деятельности в космическом пространстве, в
том числе и на небесных телах, космонавты одного
государства-участника Договора оказывают возможную помощь
космонавтам других государств-участников Договора. Государства-участники Договора незамедлительно информируют
другие государства-участники Договора или Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций об установленных ими явлениях в
космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела,
которые могли бы представить опасность для жизни или здоровья
космонавтов.
Статья VI
Государства-участники Договора несут международную
ответственность за национальную деятельность в космическом
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от
того, осуществляется ли она правительственными органами или
неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того,
чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с
положениями, содержащимися в настоящем Договоре. Деятельность
неправительственных юридических лиц в космическом пространстве,
включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с
разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего
государства-участника Договора. В случае деятельности в
космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела,
международной организации, ответственность за выполнение
настоящего Договора несут, наряду с международной организацией,
также и участвующие в ней государства-участники Договора.
Статья VII
Каждое государство-участник Договора, которое осуществляет
или организует запуск объекта в космическое пространство, включая
Луну и другие небесные тела, а также каждое государство-участник
Договора, с территории или установок которого производится запуск
объекта, несет международную ответственность за ущерб, причиненный
такими объектами или их составными частями на Земле, в воздушном
или в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные
тела, другому государству-участнику Договора, его физическим или
юридическим лицам.
Статья VIII
Государство-участник Договора, в регистр которого занесен
объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет
юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым экипажем
этого объекта во время их нахождения в космическом пространстве, в
том числе и на небесном теле. Права собственности на космические
объекты, запущенные в космическое пространство, включая объекты,
доставленные или сооруженные на небесном теле, и на их составные
части остаются незатронутыми во время их нахождения в космическом
пространстве или на небесном теле, или по возвращении на Землю.
Такие объекты или их составные части, обнаруженные за пределами
государства-участника Договора, в регистр которого они занесены,
должны быть возвращены этому государству-участнику Договора; при
этом такое государство должно по требованию представить до
возвращения опознавательные данные.
Статья IX
При исследовании и использовании космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела, государства-участники
Договора должны руководствоваться принципом сотрудничества и
взаимной помощи и должны осуществлять всю свою деятельность в
космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, с
должным учетом соответствующих интересов всех других
государств-участников Договора. Государства-участники Договора
осуществляют изучение и исследование космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела, таким образом, чтобы избегать
их вредного загрязнения, а также неблагоприятных изменений земной
среды вследствие доставки внеземного вещества, и с этой целью, в
случае необходимости, принимают соответствующие меры. Если
какое-либо государство-участник Договора имеет основания полагать,
что деятельность или эксперимент, запланированные этим
государством-участником Договора или гражданами этого
государства-участника Договора в космическом пространстве, включая
Луну и другие небесные тела, создадут потенциально вредные помехи
деятельности других государств-участников Договора в деле мирного
исследования и использования космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела, то оно должно провести
соответствующие международные консультации, прежде чем приступить
к такой деятельности или эксперименту. Государство-участник
Договора, имеющее основание полагать, что деятельность или
эксперимент, запланированные другим государством-участником
Договора в космическом пространстве, включая Луну и другие
небесные тела, создадут потенциально вредные помехи деятельности в
деле мирного исследования и использования космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела, может запросить
проведения консультаций относительно такой деятельности или
эксперимента.
Статья X
Для содействия международному сотрудничеству в исследовании и
использовании космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, в соответствии с целями настоящего Договора,
государства-участники Договора будут на равных основаниях
рассматривать просьбы других государств-участников Договора о
предоставлении им возможности для наблюдения за полетом
запускаемых этими государствами космических объектов. Характер и условия предоставления упомянутой выше возможности
определяются по соглашению между заинтересованными государствами.
Статья XI
Для содействия международному сотрудничеству в мирном
исследовании и использовании космического пространства
государства-участника Договора, осуществляющие деятельность в
космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела,
соглашаются в максимально возможной и практически осуществимой
степени информировать Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, а также общественность и международное научное
сообщество о характере, ходе, местах и результатах такой
деятельности. По получении указанной выше информации Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций должен быть готов к ее
немедленному и эффективному распространению.
Статья XII
Все станции, установки, оборудование и космические корабли на
Луне и других небесных телах открыты для представителей других
государств-участников настоящего Договора на основе взаимности.
Эти представители заблаговременно сообщают о проектируемом
посещении, чтобы позволить провести соответствующие консультации и
принять меры максимальной предосторожности для обеспечения
безопасности и во избежание помех для нормальных операций на
установке, подлежащей посещению.
Статья XIII
Положения настоящего Договора применяются в отношении
деятельности государств-участников Договора по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, независимо от того, осуществляется ли такая
деятельность одним государством-участником Договора или совместно
с другими государствами, в том числе в рамках международных
межправительственных организаций. Практические вопросы, которые могут возникать в связи с
осуществлением международными межправительственными организациями
деятельности по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела, решаются
государствами-участниками Договора либо с соответствующей
международной организацией, либо с одним или несколькими
государствами-членами этой международной организации, являющимися
участниками настоящего Договора.
Статья XIV
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми
государствами. Любое государство, которое не подпишет настоящий
Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной
статьи, может присоединиться к нему в любое время. 2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами,
подписавшими его. Ратификационные грамоты и документы о
присоединении должны быть сданы на хранение правительствам Союза
Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки,
которые настоящим назначаются в качестве
правительств-депозитариев. 3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение
ратификационных грамот пятью правительствами, включая
правительства, назначенные в качестве правительств-депозитариев
настоящего Договора. 4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в
силу настоящего Договора, он вступит в силу в день сдачи на
хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении. 5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все
подписавшие и присоединившиеся к настоящему Договору государства о
дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой
ратификационной грамоты и документа о присоединении, о дате
вступления в силу настоящего Договора, а также о других
уведомлениях. 6. Настоящий Договор будет зарегистрирован
правительствами-депозитариями в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
Статья XV
Любое государство-участник Договора может предлагать поправки
к настоящему Договору. Поправки вступают в силу для каждого
государства-участника Договора, принимающего эти поправки, после
принятия их большинством государств-участников Договора, а
впоследствии для каждого оставшегося государства-участника
Договора в день принятия им этих поправок.
Статья XVI
Любое государство-участник Договора может уведомить о своем
выходе из Договора через год после вступления его в силу путем
письменного уведомления правительств-депозитариев. Такой выход
приобретает силу по истечении одного года со дня получения этого
уведомления.
Статья XVII
Настоящий Договор, русский, английский, французский,
испанский и китайский тексты которого являются равно аутентичными,
будет сдан на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным
образом заверенные копии настоящего Договора будут препровождены
правительствами-депозитариями правительствам государств,
подписавших Договор и присоединившихся к нему. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Договор.
Совершено в трех экземплярах в городах Москве, Вашингтоне и
Лондоне января месяца 27 дня тысяча девятьсот шестьдесят седьмого
года.
(Подписи)
Договор вступил в силу 10.10.1967. В нем участвуют 222
государства. СССР ратифицировал Договор (Указ Президиума ВС СССР от
18.05.1967). Договор вступил в силу для СССР 10.10.1967.
Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами.
Вып. XXV.- М., 1972. С. 41-45.
Действующее международное право.
Т. 3.- М.: Московский независимый
институт международного права,
1997. С. 625-630.
Международное публичное право.
Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК,
1996. С. 352-356.
Борьба СССР за мирное использование
космоса. Т. 2.- М.:
Политическая литература, 1985. С.11-17.вгору