Документ 995_b10, поточна редакція — Прийняття Україною від 03.04.2003, підстава - 717-IV

              Резолюція 
Прийнята Генеральною Асамблеєю
[без передачі до головних комітетів (A/50/L.61/Rev.1)]
( Зміну до Конвенції прийнято Законом
N 717-IV ( 717-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.227 )

Офіційний переклад
П'ятдесята сесія
Пункт 110 порядку денного
50/155. Конференція держав-учасниць
Конвенції про права дитини
Генеральна Асамблея, визнаючи важливе значення Комітету з прав дитини і цінний
вклад його членів у оцінку та нагляд за виконанням Конвенції про
права дитини1 її державами-учасницями, із задоволенням відмічаючи, що Конвенція про права дитини вже
нараховує 182 держави-учасниці, наближаючись до загальної
ратифікації, відмічаючи, що зміна до пункту 2 статті 43 Конвенції була
прийнята на Конференції держав-учасниць Конвенції,
1. схвалює зміну до пункту 2 статті 43 Конвенції про права
дитини ( 995_021 ), яка передбачає заміну слова "десяти" словом
"вісімнадцяти"; 2. настійно закликає держави-учасниці вжити відповідних
заходів для прийняття цієї зміни більшістю в дві третини
держав-учасниць, для того щоб вона набула чинності. ______________
1 Резолюція 44/25, додаток
97-е пленарне засідання,
21 грудня 1995 рокувгору