Меморандум порозуміння між Україною і Європейським Співтовариством
Мінфін України, Національний банк, ЄС; Меморандум, Міжнародний документ від 15.06.1995
Документ 996_036, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.06.1995

              Меморандум 
порозуміння між Україною і
Європейським Співтовариством

Дата підписання: 15.06.1995 Дата набрання чинності: 15.06.1995
1. Рада Європейського Співтовариства, надалі Рада, вирішила
22 грудня 1994 року (Рішення Ради N 94/940/ЄС) надати Україні
позику на суму до 85 млн екю на максимальний термін 10 років з
метою допомогти цій країні в зусиллях щодо трансформації її
економіки в ринкову. Позика Співтовариства є частиною загального
пакету, який мобілізується на користь Україні міжнародним
співтовариством донорів в рамках процесу Консультативної групи для
допомоги у задоволенні потреб країни у зовнішньому фінансуванні на
період з жовтня 1994 року по грудень 1995 року, маючи на увазі
забезпечення стану врівноваженості платіжного балансу і зміцнення
резервної позиції та підтримки структурної перебудови. Допомога
Співтовариства виступає додатковою часткою до ресурсів, що
надаються Україні Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) згідно з
Угодою про кредит "стенд-бай" та Системної трансформаційної позики
на підтримку програми Уряду щодо стабілізації та структурної
реформи (жовтень 1994 р. - грудень 1995 р.).
2. Відповідно до положень Рішення Ради N 94/940/ЄС позику
буде надано єдиним траншем на таких умовах:
- домовленість між українським Урядом та МВФ щодо
макроекономічної програми, яка підтримується кредитом "Стенд-бай";
- задовільне виконання цієї програми;
- зобов'язання з боку українського Уряду закрити
Чорнобильську атомну електростанцію та швидке виконання Плану дій
щодо ядерної безпеки, підтримане Європейським Співтовариством та
"Великою Сімкою";
3. 7-го квітня 1995 року Виконавча Рада МВФ прийняла рішення
про надання кредиту "Стенд-бай" Україні на програмний період
протягом 1995 року. На час підписання даного Меморандуму програма,
що підтримується кредитом "Стенд-бай", залишається у дії, критерії
виконання в цілому задовольняються.
До 16 березня 1995 року Україна сплатила всі суми, що
піддягали виплаті і не були сплачені 22 серпня 1994 року за
кредитною угодою Співтовариства, яка була підписана 13 липня 1992
року. Одночасно Україна сплатила відсотки за кредитом
Співтовариства, строк платежу яких припадав на 20 квітня 1995 року
та відсотки за невчасну сплату. Таким чином, Україна на поточний
момент повною мірою виконує свої фінансові зобов'язання перед
Співтовариством. Український Уряд зобов'язується своєчасно та в
повному обсязі виконувати поточні та майбутні фінансові
зобов'язання, що випливають з кредитів Співтовариства.
У квітні 1995 року Президент України зобов'язався закрити
Чорнобильську атомну електростанцію, а Уряд України прийняв
офіційний графік щодо цього, як зазначено у листі п. Костенка,
Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України, на ім'я Голови Комісії від 19 травня 1995 року.
На цих засадах Комісія доходить до висновку, що умови надання
позики Співтовариством на поточний момент виконано.
4. Комісія буде перераховувати суму позики Національному
банку України (НБУ,), який діє як агент України. Сума позики буде
використовуватись НБУ з метою збільшення його резервів та
задоволення потреб України щодо глобального зовнішнього
фінансування через ринок іноземних валют.
5. Сторони із задоволенням констатують, що Рада принципово
погодилась 22 травня надати Україні додаткову позику терміном на
10 років на максимальну суму до 200 млн екю. Не зумовлюючи думку,
що має бути висловлена з цього приводу Європейським Парламентом,
та остаточне рішення, що має бути прийнято Радою, сторони
домовились прискорити процес визначення економічних умов, що мають
бути пов'язані з ефективним здійсненням наступних траншів нової
позики. Сторони досягли попереднього розуміння, погодившись, що
економічні умови надання першого траншу нової позики повинні
включати задовільне дотримання положень програми, підтриманої
кредитом "стенд-бай" і погодженої з МВФ, і прогрес структурних
реформ.
6. Протягом кредитного періоду український Уряд і
Національний банк України будуть здійснювати консультації з
Комісією та зобов'язуються надавати Комісії інформацію, необхідну
для моніторингу економічної та фінансової ситуації в Україні та
прогресу в здійсненні реформи. Перелік показників, за якими
Україна зобов'язується надавати інформацію щоквартально, наведено
в додатку.
7. З метою створення постійної основи для сталого поступу у
напрямку реформ та забезпечення інтересів Співтовариства як
кредитора Україна добиватиметься нової угоди щодо фінансування з
боку МВФ після отримання кредиту "Стенд-бай" в повному обсязі.
8. Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
9. Всі зауваження щодо цього Меморандум будуть розглянуті,
якщо надсилатимуться.
для Європейської Комісії - Комісія Європейських Співтовариств Генеральний Директорат з питань економіки та фінансів Рю-ле-ля Луа, 200-BU10/15 1049, Брюссель факс N 32-2-295-76-19
для України - Міністерство фінансів вул. Грушевського 12/2 Київ, 252008 Україна факс 380-44-293-21-78
для Національного Банку України - Національний банк України вул. Інститутська 9 Київ, 252007 Україна факс 380-44-293-16-98
10. Цей Меморандум вчинено кожною стороною англійською та
українською мовами. Проте в разі виникнення якихось розбіжностей
щодо тлумачення цього Меморандуму, англійський текст вважатиметься
автентичним.
Вчинено в Брюсселі, 15 червня 1995 р. українською та
англійською мовами.
Україна Європейське Співтовариство,
Національний Банк України в особі Комісії Європейських
Співтовариств
Додаток
УКРАЇНА: СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
Нижче наведені показники мають надаватись Комісії на
регулярних засадах.
1. Моніторинг макроекономічного і фінансового розвитку:
- показник цін
- курс обміну валют
- ВВП
- інвестиції
- зайнятість та безробіття
- показники фіскальної політики, включаючи обсяги та напрями
надання субсидій
- показники монетарної політики
- зовнішня торгівля
- платіжній баланс.
2. Моніторинг структурної політики:
- перелік товарів, ціни на які регулюються, та самі ціни
- перелік ставок відшкодування оплати житла, цін на
комунальні послуги, тарифів на громадський транспорт та цін на газ
і вугілля, що відпускаються населенню
- перелік товарів, експорт яких квотується та ліцензується
- інформація щодо поступу у галузі малої приватизації
- кількість вже приватизованих малих підприємств
- інформація щодо поступу у галузі приватизації середніх та
великих підприємств
- кількість вже приватизованих середніх та великих
підприємств, включаючи ті, що були придбані іноземцями
- кількість банкрутств
- інформація щодо поступу у галузі реструктуризації державних
підприємств, що несуть збитки, мають заборгованості, або отримують
значну бюджетну допомогу.вгору