Документ 998_396, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.07.2009

               Угода 
(у формі обміну нотами)
між Урядом України, Урядом Республіки Молдова
та Європейською Комісією про продовження мандату Місії
Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях
кордону в Україні та Республіці Молдова

Дата підписання: 15.07.2009 Дата набрання чинності для України: 15.07.2009
Офіційний переклад
(Герб Республіки Молдова)
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
N DM06/1/-19585
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова засвідчує свою повагу Міністерству закордонних
справ України й відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між
Європейською Комісією, Урядом Республіки Молдова та Урядом України
щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях
кордону в Республіці Молдова та Україні ( 998_235 ) має честь
повідомити таке.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції,
від імені Уряду Республіки Молдова, хотіло б запропонувати
відповідно до ч. 7 ст. II згаданого Меморандуму ( 998_235 )
продовження мандату Місії з надання допомоги в питаннях кордону на
наступні 24 місяці починаючи з 1 грудня 2009 р.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
пропонує, щоб ця нота та ноти - відповіді Української Сторони та
Європейської Комісії становили Угоду між Сторонами Меморандуму про
взаєморозуміння щодо продовження мандату Місії з надання допомоги
в питаннях кордону ( 998_235 ) на наступні 24 місяці починаючи з
1 грудня 2009 р.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова користується цією нагодою, щоб поновити
Міністерству закордонних справ України запевнення у своїй високій
повазі.
м. Кишинів, 4 листопада 2008 р.
(Печатка
Міністерства закордонних справ
та європейської інтеграції
Республіки Молдова)
Міністерство
закордонних справ України
м. Київ

(Герб України)
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
N 311/22-404-1000
Міністерство закордонних справ України засвідчує свою повагу
Міністерству закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова й має честь повідомити про отримання ноти
Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова від 4 листопада 2008 р. N DM 06/1/-19585 такого
змісту:
"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова засвідчує свою повагу Міністерству закордонних
справ України й відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між
Європейською Комісією, Урядом Республіки Молдова та Урядом України
щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях
кордону в Республіці Молдова та Україні ( 998_235 ) має честь
повідомити таке.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції,
від імені Уряду Республіки Молдова, хотіло б запропонувати
відповідно до ч. 7 ст. II згаданого Меморандуму ( 998_235 )
продовження мандату Місії з надання допомоги в питаннях кордону на
наступні 24 місяці починаючи з 1 грудня 2009 р.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
пропонує, щоб ця нота та ноти - відповіді Української Сторони та
Європейської Комісії становили Угоду між Сторонами Меморандуму про
взаєморозуміння щодо продовження мандату Місії з надання допомоги
в питаннях кордону ( 998_235 ) на наступні 24 місяці починаючи з
1 грудня 2009 р.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова користується цією нагодою, щоб поновити
Міністерству закордонних справ України запевнення у своїй високій
повазі".
Міністерство закордонних справ України від імені Уряду
України має честь підтвердити, що нота Міністерства закордонних
справ та європейської інтеграції Республіки Молдова від
4 листопада 2008 р. N DM 06/1/-19585, ця нота - відповідь на неї
та відповідна нота - відповідь Європейської Комісії становитимуть
Угоду про продовження мандату Місії Європейської Комісії з надання
допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова на
наступні 24 місяці починаючи з 1 грудня 2009 р. відповідно до
1 грудня 2011 р., яка набере чинності з дати останньої
ноти-відповіді.
Міністерство закордонних справ України користується цією
нагодою, щоб поновити Міністерству закордонних справ та
європейської інтеграції Республіки Молдова запевнення у своїй
високій повазі.
м. Київ, 9 червня 2009 р.
(Печатка
Міністерства закордонних справ
України)
Міністерство закордонних справ
та європейської інтеграції
Республіки Молдова
м. Кишинів

(Герб України)
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
N 311/22-404-1002
Міністерство закордонних справ України засвідчує свою повагу
Європейській Комісії й має честь повідомити про отримання ноти
Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова від 4 листопада 2008 р. N DM 06/1/-19585 такого
змісту:
"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова засвідчує свою повагу Міністерству закордонних
справ України й відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між
Європейською Комісією, Урядом Республіки Молдова та Урядом України
щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях
кордону в Республіці Молдова та Україні ( 998_235 ) має честь
повідомити таке.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції,
від імені Уряду Республіки Молдова, хотіло б запропонувати
відповідно до ч. 7 ст. II згаданого Меморандуму ( 998_235 )
продовження мандату Місії з надання допомоги в питаннях кордону на
наступні 24 місяці починаючи з 1 грудня 2009 р.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
пропонує, щоб ця нота та ноти - відповіді Української Сторони та
Європейської Комісії становили Угоду між Сторонами Меморандуму про
взаєморозуміння щодо продовження мандату Місії з надання допомоги
в питаннях кордону ( 998_235 ) на наступні 24 місяці починаючи з
1 грудня 2009 р.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова користується цією нагодою, щоб поновити
Міністерству закордонних справ України запевнення у своїй високій
повазі".
Міністерство закордонних справ України від імені Уряду
України має честь підтвердити, що нота Міністерства закордонних
справ та європейської інтеграції Республіки Молдова від
4 листопада 2008 р. N DM 06/1/-19585, ця нота - відповідь на неї
та відповідна нота - відповідь Європейської Комісії становитимуть
Угоду про продовження мандату Місії Європейської Комісії з надання
допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова на
наступні 24 місяці починаючи з 1 грудня 2009 р. відповідно до
1 грудня 2011 р., яка набере чинності з дати останньої
ноти-відповіді.
Міністерство закордонних справ України користується цією
нагодою, щоб поновити Європейській Комісії запевнення у своїй
високій повазі.
м. Київ, 9 червня 2009 р.
(Печатка
Міністерства закордонних справ
України)
Європейська Комісія
м. Брюссель

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
Головне управління зовнішніх зносин
Вербальна нота
Головне управління зовнішніх зносин Комісії Європейських
Співтовариств засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ
та європейської інтеграції Республіки Молдова та Міністерству
закордонних справ України й має честь підтвердити отримання ноти
Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова N DM 06/1/19678 від 5 листопада 2008 р. та ноти
Міністерства закордонних справ України N 311/22-404-1002 від
9 червня 2009 р., якими відповідно повідомлено та підтверджено
пропозицію продовжити мандат Місії Європейської Комісії з надання
допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова на
наступні 24 місяці починаючи з 1 грудня 2009 р.
Європейська Комісія має честь підтвердити, що дві згадані
вище ноти разом із цією Вербальною нотою становлять Угоду Сторін,
які підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо Місії
Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в
Україні та Республіці Молдова ( 998_235 ), про продовження мандату
згаданої Місії до 30 листопада 2011 р. включно. Ця Угода набирає
чинності з дати цієї Вербальної ноти.
Головне управління зовнішніх зносин Комісії Європейських
Співтовариств користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству
закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова та
Міністерству закордонних справ України запевнення у своїй високій
повазі.
Брюссель, 15 липня 2009 р.
(Печатка Європейської Комісії)
(Підпис, 15 липня 2009 р.)
Представництво Республіки Молдова
при Європейському Союзі
В-1050 м. Брюссель, авеню Франкліна Рузвельта, 55
Представництво України при Європейському Союзі
В-1050 м. Брюссель, авеню Луї Лепутра, 99-101вгору