Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 19.07.2006999
Документ 999-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.06.2018, підстава - 422-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 липня 2006 р. № 999
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 661 від 26.04.2007
№ 387 від 17.04.2008
№ 1145 від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 966/2009 від 25.11.2009
№ 1270 від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 1029/2009 від 11.12.2009
№ 826 від 08.09.2010
№ 35 від 25.01.2012
№ 1057 від 31.10.2012
№ 190 від 25.03.2013
№ 380 від 29.05.2013
№ 803 від 07.10.2015
№ 1149 від 30.12.2015
№ 313 від 20.04.2016
№ 939 від 14.12.2016
№ 429 від 21.06.2017
№ 422 від 30.05.2018}

Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", статей 6 і 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

1. Затвердити Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. № 999

ПОРЯДОК
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

{У тексті Порядку слова "Мінпраці" і "Державного казначейства" замінено відповідно словами "Мінсоцполітики" і "Казначейства" згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

{У тексті Порядку: слова "постійного", "проживає і", "проживав і", "проживання і", "проживає та", "проживання та" і "проживав та" виключено згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012}

{У тексті Порядку слова "головні управління соціального захисту", "районне управління соціального захисту" та "оціночна вартість" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "структурний підрозділ соціального захисту населення", "орган соціального захисту населення" та "розрахункова вартість" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

{У назві та тексті Порядку слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

{У тексті Порядку слова “дитина-інвалід”, “інвалід війни” (крім абзацу восьмого пункту 34), “недієздатний”, “структурний підрозділ соціального захисту населення”, “підрозділ МВС” та “управління виконавчої дирекції” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “дитина з інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни”, “недієздатна”, “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення”, “територіальний орган з надання сервісних послуг МВС” та “управління виконавчої дирекції Фонду” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (далі - автомобіль) осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано (далі - місце реєстрації) в Україні в установленому законодавством порядку.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010, № 1057 від 31.10.2012}

Для забезпечення автомобілями діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку.

Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю за місцем реєстрації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду).

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 35 від 25.01.2012, № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування особи з інвалідністю, яка забезпечена автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування або засудження її до позбавлення волі автомобіль, отриманий особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, повертається такому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду у повному комплекті. У разі коли таку особу з інвалідністю забезпечено автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що сплачена нею за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Осіб з інвалідністю, які в період перебування на обліку для забезпечення автомобілем були влаштовані до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засуджені до позбавлення волі, знімають з обліку для забезпечення автомобілем. На підставі довідки про вибуття з установи соціального обслуговування або про відбуття строку покарання в місці позбавлення волі особи з інвалідністю беруться на облік з дати подання заяви про забезпечення автомобілем з урахуванням періоду перебування на обліку до влаштування в установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудження до позбавлення волі.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016}

{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012}

2. Фінансування витрат, пов’язаних з отриманням автомобілів та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:

для осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - особи з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), - за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування України (далі - Фонд соціального страхування);

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

для інших осіб з інвалідністю - за рахунок коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством джерел.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1145 від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 966/2009 від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 1029/2009 від 11.12.2009}

Автомобілі для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва придбаваються Фондом соціального страхування та видаються управліннями виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних підставах за рахунок коштів державного бюджету.

Мінсоцполітики за передбаченою законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетною програмою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями перераховує кошти на рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, відкритий органами Казначейства.

{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Кошти з інших не заборонених законодавством джерел перераховуються безпосередньо виконавцю відповідно до укладених угод.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1145 від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 966/2009 від 25.11.2009; пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1270 від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 1029/2009 від 11.12.2009}

Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування відповідно до законодавства.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування в установленому законодавством порядку.

{Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3. Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є заява, документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 1057 від 31.10.2012}

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;

особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

Крім того, особа з інвалідністю або член її сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому передається право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інша особа, якій передається право користування автомобілем (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва) та яка зареєстрована в одному населеному пункті з особою з інвалідністю, подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії.

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Перелік медичних показань для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями затверджується МОЗ.

{Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012}

До членів сім’ї особи з інвалідністю належать громадяни України, які проживають разом з нею, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми, а також на інших підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 1057 від 31.10.2012, № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

4. Розподіл автомобілів, придбаних для осіб з інвалідністю за рахунок коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється відповідно структурними підрозділами з питань соціального захисту населення і управліннями виконавчої дирекції Фонду у такому співвідношенні:

1) 50 відсотків - особам, що мають право на першочергове забезпечення автомобілями;

2) 30 відсотків - особам, що мають право на позачергове забезпечення автомобілями;

3) 20 відсотків - особам усіх інших категорій, що забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.

У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями (далі - облік) осіб з інвалідністю, зазначених у підпункті 1, автомобілі розподіляються серед осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 2 і 3, у співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.

Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними осіб з інвалідністю затверджуються наказами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а у разі придбання автомобілів за рахунок коштів Фонду соціального страхування - наказами управлінь виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008}

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Діти з інвалідністю, недієздатні особи з інвалідністю беруться на облік, якщо їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.

Для взяття на облік для забезпечення автомобілем відповідні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад, об’єднаної територіальної громади (далі - органи соціального захисту населення) або управління виконавчої дирекції Фонду отримують інформацію з Єдиного державного реєстру МВС (далі - Реєстр) стосовно транспортних засобів, зареєстрованих на ім’я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за обліковий період.

{Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли за час перебування на обліку в особи з інвалідністю змінилася група інвалідності, їй необхідно повторно пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем на дату встановлення зазначених змін.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо протягом часу перебування на обліку особа з інвалідністю втратила підстави, зазначені у цьому пункті, вона знімається з обліку.

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Не береться на облік особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю могла би передати право користування автомобілем.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

Якщо під час перебування на обліку в сім’ї особи з інвалідністю відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю могла би передати право користування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з інвалідністю не може керувати автомобілем, особа з інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

5-1. У разі коли за час перебування на обліку особа з інвалідністю, яка не має права на передачу користування автомобілем члену сім’ї (за умови взяття її на облік до набрання чинності цим Порядком), автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) моделі знято з виробництва, така особа з інвалідністю забезпечується автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування автомобілем члену сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

6. Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку особа з інвалідністю може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його структурному підрозділу з питань соціального захисту населення чи управлінню виконавчої дирекції Фонду на умовах згідно з пунктом 14 цього Порядку.

Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства - постачальника автомобілів для осіб з інвалідністю.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

7. Особа з інвалідністю може мати в своєму користуванні лише один автомобіль, отриманий через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або через управління виконавчої дирекції Фонду за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

8. Особа з інвалідністю може бути достроково взята на облік на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за погодженням з Мінсоцполітики, а особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:

викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;

неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини особи з інвалідністю або особи, яка керувала автомобілем у присутності особи з інвалідністю, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи ДСНС.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

9. У разі коли в сім’ї є дві і більше особи з інвалідністю, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому одна з осіб з інвалідністю на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для неї умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з членів сім’ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо один з членів сім’ї, до складу якої входять дві і більше осіб з інвалідністю, перебуває на обліку за умови передачі права користування автомобілем іншому члену сім’ї, така сім’я забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає медичним показанням члена сім’ї, якому буде передано право користування автомобілем відповідно до цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо один із членів сім’ї, до складу якої входять дві і більше осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку, змінив місце реєстрації у зв’язку з розірванням шлюбу між подружжям, влаштуванням одного з них до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудженням до позбавлення волі, така сім’я втрачає право на забезпечення автомобілем на умовах, визначених цим пунктом. При цьому такі особи з інвалідністю беруться на облік з дати набуття ними права на забезпечення автомобілем.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

10. Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю згідно з наказом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про розподіл автомобілів та забезпечення ними осіб з інвалідністю, а особам з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом управління виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення організовують для осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат, за рахунок коштів, сплачених членами сімей померлих осіб з інвалідністю за передані їм у власність автомобілі, коштів від реалізації повернутих (вилучених) автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. Із цією метою укладається тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви осіб з інвалідністю на навчання та завірені копії таких документів:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань до керування ним;

підтвердження про перебування осіб з інвалідністю на обліку;

пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

довідки про реєстрацію місця проживання.

Згідно з укладеним договором заклад освіти надає Фонду соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату навчання.

{Абзац шостий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Заклад освіти надсилає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення та відділенню Фонду соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу особі з інвалідністю документа про проходження навчання.

{Абзац сьомий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Навчання водінню автомобіля осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями виконавчої дирекції Фонду.

Навчання водінню автомобіля осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні, м. Києві, яка не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати.

{Абзац дев'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Навчання водінню автомобіля члена сім’ї, якому передається право користування ним, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю здійснюється за власні кошти.

{Абзац десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

У разі самостійної оплати навчання водінню автомобіля вартість такого навчання компенсується особі з інвалідністю Фондом соціального захисту інвалідів, особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва управлінням виконавчої дирекції Фонду. Компенсація за навчання водінню автомобіля здійснюється за умови перебування особи з інвалідністю на обліку. Компенсація вартості навчання особи з інвалідністю водінню автомобіля здійснюється один раз на підставі договору, укладеного між нею та закладом освіти, але з оплатою не більше ніж середня вартість такого навчання у відповідному регіоні, м. Києві, що не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати, та на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують такі витрати.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на осіб з інвалідністю, а недієздатним особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю - на їх законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль територіальним органом з надання сервісних послуг МВС робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції Фонду, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування ним без дозволу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

У реєстраційних документах робиться позначка про передачу права користування автомобілем члену сім’ї, іншій особі, якій передається право користування автомобілем (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва). Для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), передача права користування автомобілем дозволяється не більше ніж двом членам сім’ї.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується сім’я, до складу якої входять дві і більше особи з інвалідністю, оформлюються на одну з таких осіб. Одночасно в цих документах робиться позначка про можливість користування автомобілем іншою особою з інвалідністю з числа членів сім’ї, що перебувала на обліку як сім’я, за умови відсутності у неї протипоказань до керування автомобілем.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Строк, на який передається право користування автомобілем члену сім’ї особи з інвалідністю, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду виходячи з обставин конкретної сім’ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

13. Особа з інвалідністю або член сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль особисто.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 826 від 08.09.2010}

14. Заміна автомобілів, отриманих особами з інвалідністю, законними представниками недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, яким групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться на підставі заяви особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю після закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем без повторного медичного огляду з обов’язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього Порядку).

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

Для вирішення питання про заміну автомобіля особи з інвалідністю (крім тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо раніше особі з інвалідністю були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою, які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками, особа з інвалідністю підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду забезпечують осіб з інвалідністю.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

Якщо особа з інвалідністю протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, вона знімається з обліку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі заміни автомобіля особа з інвалідністю або член сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на підставі письмової довідки структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, форма якої затверджується Мінсоцполітики, знімає автомобіль з обліку в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС за місцем його реєстрації (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до територіального органу з надання сервісних послуг МВС). Після цього особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю повертає придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у користуванні, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, що забезпечує особу з інвалідністю новим автомобілем, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - управлінню виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац п’ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

У разі коли під час огляду автомобіль визнано непридатним для подальшої експлуатації, особа з інвалідністю або член сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю здає автомобіль на підприємство, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

{Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 939 від 14.12.2016}

Якщо під час огляду автомобіль, що був у користуванні десять років, визнано придатним для подальшої експлуатації, ним може бути забезпечена безоплатно або на пільгових умовах за умови письмової згоди інша особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, що перебуває на обліку, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день передачі, що визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та відповідних нормативно-правових актів з оцінки майна. У такому разі особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю не знімається з обліку і може користуватись автомобілем до отримання нового.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, зараховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а у разі повернення автомобілів особами з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, документ про здачу автомобіля особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - відповідному управлінню виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

15. За рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю може повернути автомобіль, що перебував у її (його) користуванні, незалежно від строку експлуатації автомобіля у повному комплекті та в задовільному технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від дня отримання повернутого автомобіля.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У такому випадку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення чи управління виконавчої дирекції Фонду повертає особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю суму, сплачену за автомобіль, згідно з його розрахунковою вартістю на день прийняття рішення про повернення коштів.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

У разі влаштування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на проживання до установи соціального обслуговування на повне державне утримання особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю повертається сума, сплачена нею (ним) за автомобіль, згідно з його розрахунковою вартістю на день прийняття рішення про влаштування до зазначеної установи.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

За рішенням управління виконавчої дирекції Фонду особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у її користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття її на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого автомобіля. Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається відповідно до абзацу десятого пункту 16 цього Порядку. В такому разі управління виконавчої дирекції Фонду враховує суму, сплачену за автомобіль особою з інвалідністю під час забезпечення її таким автомобілем, з урахуванням його зносу.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

16. Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за її (його) бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації. Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену її сім’ї (за бажанням такого члена сім’ї), який на час смерті особи з інвалідністю були зареєстровані за місцем реєстрації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.вгору