Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 19.07.2006999
Документ 999-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.06.2018, підстава - 422-2018-п


Особи з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 цього Порядку.

Сім’ї, до складу яких входять дві і більше особи з інвалідністю, беруться на облік як сім’я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першої з них.

{Абзац третій пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі бажання однієї з осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку як сім’я, отримати автомобіль окремо вона береться на облік на підставі заяви з дати, з якої вона могла бути взята на облік, якби не перебувала на обліку як сім’я, та відповідно до своєї категорії.

{Абзац четвертий пункту 36 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

У такому ж порядку здійснюється взяття на облік особи з інвалідністю у разі смерті особи з інвалідністю, з якою вона перебувала на обліку як сім’я.

{Абзац п'ятий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі заміни автомобіля, отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, особа з інвалідністю береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

Особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у складі сім’ї береться на облік з дати звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

{Абзац сьомий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі зняття інвалідності особа з інвалідністю знімається з обліку, а автомобіль, яким вона забезпечена, повертається головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції Фонду відповідно до пункту 16 цього Порядку. Особа з інвалідністю повторно береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до довідки МСЕК.

{Абзац восьмий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

Якщо у особи з інвалідністю, яка має протипоказання до користування автомобілем, відсутній член сім’ї, який зареєстрований за місцем її реєстрації та якому особа з інвалідністю та особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва могла би передати право користування автомобілем, або інша особа (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), особа з інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців з дня встановлення такого факту.

{Абзац десятий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

У разі переїзду особа з інвалідністю береться на облік за новим місцем реєстрації з дати взяття її на облік за попереднім місцем реєстрації. При цьому в списках осіб з інвалідністю, яких узято на облік, робиться позначка "прибула" (дата, місяць, рік) із зазначенням адміністративно-територіальної одиниці або "вибула" (зазначається причина, найменування адміністративно-територіальної одиниці).

{Абзац одинадцятий пункту 36 в редакції Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, управління виконавчої дирекції Фонду щороку не пізніше ніж 25 січня проводять інвентаризацію особових справ осіб з інвалідністю.

Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю має право на безперешкодне ознайомлення з інформацією про взяття їх на облік, що міститься в особовій справі особи з інвалідністю.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008}

37. На кожну особу з інвалідністю, взяту на облік згідно з цим Порядком, оформлюється особова справа, в якій містяться:

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

заява особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, складена за формою, що затверджується Мінсоцполітики;

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 939 від 14.12.2016}

висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем;

документ структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду про раніше отриманий автомобіль, а також довідка про здачу його підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту;

{Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008}

розпорядження структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про призначення грошової компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля або на транспортне обслуговування (у разі її призначення), складене за формою, що затверджується Мінсоцполітики, чи розпорядження управління виконавчої дирекції Фонду - для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва;

{Абзац п’ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку;

відомості з Реєстру про відсутність в особи з інвалідністю транспортного засобу.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо на момент взяття на облік в особи з інвалідністю або члена сім’ї, якому буде передано право користування автомобілем, немає посвідчення на право керування автомобілем, вони до отримання автомобіля повинні одержати таке посвідчення і додати до особової справи його копію.

{Абзац восьмий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

На момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем до особової справи додається висновок лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю або члена її сім’ї, якому буде передано право користування автомобілем, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю керувати автомобілем.

{Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

Витяг з рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду про забезпечення автомобілем також додається до особової справи особи з інвалідністю.

{Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

На осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформлюється без взяття на облік особова справа за їх фактичним місцем проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в установленому Мінсоцполітики порядку. Для взяття на облік оформлені особові справи осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з тимчасово окупованої території, надсилаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Херсонської області, а особові справи осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції - до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Особові справи осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформляються та зберігаються в управліннях виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання/перебування таких осіб у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

38. Якщо під час перебування на обліку набуто право на забезпечення автомобілем на більш вигідних умовах, особи з інвалідністю беруться на облік на нових умовах з дати набуття такого права.

39. Повідомлення про забезпечення особи з інвалідністю автомобілем, форма якого затверджується Мінсоцполітики, надсилається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення органу соціального захисту населення, а копія додається до особової справи.

{Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

40. Особові справи осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), яких забезпечено автомобілями, зберігаються в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, а осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - в управліннях виконавчої дирекції Фонду довічно, крім випадків переїзду особи з інвалідністю та взяття її на облік відповідно до абзацу одинадцятого пункту 36 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Після виїзду особи з інвалідністю на постійне проживання за кордон, влаштування на проживання до установи соціального обслуговування або засудження її до позбавлення волі його особова справа для забезпечення автомобілем зберігається протягом десяти років, а у разі смерті особи з інвалідністю - протягом року, після чого знищується із складенням акта в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою

41. За бажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, особи з інвалідністю (за їх бажанням або за бажанням законних представників недієздатних осіб з інвалідністю), діти з інвалідністю (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення та управліннях виконавчої дирекції Фонду, забезпечуються безоплатно в порядку черговості.

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

Автомобіль, отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю), дитині з інвалідністю (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.

{Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка користується автомобілем, отриманим через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такій особі з інвалідністю за умови повернення структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду автомобіля, яким вона користується, у повному комплекті.

{Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі відмови особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю від автомобіля, отриманого структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога, такий автомобіль отримується в порядку черговості іншою особою з інвалідністю, яка перебуває на обліку.

{Абзац четвертий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не отримано особою з інвалідністю у зв’язку із смертю, такий автомобіль пропонується в порядку черговості іншій особі з інвалідністю, яка перебуває на обліку.

{Абзац п'ятий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого особою з інвалідністю як гуманітарна допомога, у неї або члена її сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю виявляються протипоказання до керування ним, вона або член її сім’ї переїхала (переїхав) на інше місце проживання або у разі смерті члена сім’ї, якому передано право користування автомобілем, чи його відмови керувати автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем члену сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю або в одному населеному пункті з нею, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за клопотанням органу соціального захисту населення.

{Абзац шостий пункту 41 в редакції Постанов КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення і користувалася більше 10 років, за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

{Абзац сьомий пункту 41 в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 190 від 25.03.2013; в редакції Постанов КМ № 803 від 07.10.2015, № 1149 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 429 від 21.06.2017, № 422 від 30.05.2018}

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців осіб з інвалідністю передається їм у власність безоплатно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

{Абзац пункту 41 в редакції Постанови КМ № 1149 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 429 від 21.06.2017}

{Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 803 від 07.10.2015}

{Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 803 від 07.10.2015}

{Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 803 від 07.10.2015}

Повернутий автомобіль структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здає підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видає в порядку черговості особі з інвалідністю, яка перебуває на обліку. Така особа з інвалідністю знімається з обліку на десятирічний строк, який визначається починаючи з дати отримання автомобіля попередньою особою з інвалідністю, з урахуванням строку його експлуатації померлою особою з інвалідністю.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 803 від 07.10.2015; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

42. Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, відповідно до потреб особи з інвалідністю здійснюється за його рахунок.

У реєстраційних документах на автомобіль територіальний орган з надання сервісних послуг МВС робить позначку про видачу автомобіля структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування автомобілем без дозволу цього головного управління.

{Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

У разі порушення зазначеної вимоги особа з інвалідністю у подальшому позбавляється права на забезпечення автомобілем через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

Заміна автомобіля, отриманого особою з інвалідністю через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога, здійснюється відповідно до цього Порядку.

43. Мінсоцполітики на підставі копій документів, що підтверджують право керування автомобілем особи з інвалідністю або члена її сім’ї, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інформації про вартість і кількість отриманих автомобілів і копій рішення про визнання автомобілів гуманітарною допомогою затверджує кошториси структурних підрозділів з питань соціального захисту населення на суму вартості ввезених в Україну і визнаних гуманітарною допомогою автомобілів з відповідним відображенням зазначених сум на рахунку балансового обліку структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 190 від 25.03.2013, № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Після десятирічного строку експлуатації особою з інвалідністю автомобіль знімається з рахунка балансового обліку.

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

{Порядок доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. № 999

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 37).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 395 "Про внесення доповнень до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 438).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2234 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2439).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 128 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, ст. 242).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 680 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1171).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 866 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1074).вгору