Document 1255-2005-п, valid, current version — Revision on November 1, 2011, on the basis - 1109-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2005 р. N 1255
Київ
Про затвердження Порядку передачі
наукової документації з дослідження
археологічної спадщини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок передачі наукової документації з
дослідження археологічної спадщини, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1255
ПОРЯДОК
передачі наукової документації з дослідження
археологічної спадщини

1. Цей Порядок визначає процедуру передачі археологами, а
також підприємствами, закладами, установами та організаціями
наукової документації з дослідження археологічної спадщини на
території України (далі - наукова документація) для постійного
зберігання до наукового архіву Інституту археології Національної
академії наук (далі - архівна установа).
2. До наукової документації належать наукові звіти про
археологічні дослідження, щоденники, польові списки, польові
креслення та їх опис; польові фотографії, їх опис та негативи (або
зображення на дисках для лазерних систем зчитування), контактні
відбитки та їх опис; рисунки, фотографії речового матеріалу та їх
негативи (або зображення на дисках для лазерних систем
зчитування), детальний інвентарний опис знахідок.
Наукова документація включає також будь-яку інформацію про
проведені археологічні розвідки, розкопки, інші земляні роботи на
території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах
охорони, в історичних ареалах населених місць, досліджень решток
життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею і під
водою.
3. Вимоги до складення наукової документації затверджує вчена
рада Інституту археології Національної академії наук.
4. Археологи, підприємства, заклади, установи та організації
зобов'язані забезпечити зберігання наукової документації у період
до передачі її архівній установі.
5. Археологи в обов'язковому порядку передають наукову
документацію архівній установі протягом одного року після
проведення дослідження археологічної спадщини.
Підприємства, заклади, установи та організації зобов'язані
передати наукову документацію архівній установі на її запит.
6. Передача наукової документації здійснюється із складенням
акта приймання-передачі, форма якого затверджується Мін'юстом. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
7. Архівна установа забезпечує дотримання встановлених
законодавством вимог щодо умов зберігання, порядку ведення обліку
і користування науковою документацією.on top