Document 528-2015-п, invalid, current version — Loss of force on July 27, 2019, on the basis - 632-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2015 р. № 528
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 632 від 17.07.2019}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 560 від 09.08.2017
№ 1103 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 233 “Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 770);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 914 “Про внесення змін до Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3104).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2015 р. № 528

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

1. Критеріями, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, є:

донарахування або зменшення суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), відображене у звітності за періоди до 1 січня 2011 року;

зміни у відомостях про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

дотримання строків подання звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що:

1) зменшують у звітності суму нарахованих страхових внесків за періоди до 1 січня 2011 р. на 20 або більше відсотків загальної суми нарахованих страхових внесків за відповідний місяць;

2) подають документи, на підставі яких скасовуються документи, що містять недостовірні відомості про застраховану особу, за чотири і більше звітних місяці;

3) подають протягом року додаткові звіти за попередні періоди із зазначенням відомостей про спеціальний стаж, на який мають право окремі категорії застрахованих осіб, за п’ять і більше звітних місяців;

4) не подають протягом двох звітних періодів поспіль органам Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, якщо таке подання звітності передбачене законодавством;

5) допустили протягом останніх трьох років, що передують плановій перевірці, порушення вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, які виявлено за результатами двох останніх перевірок.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, що:

1) зменшують у звітності суму нарахованих страхових внесків за періоди до 1 січня 2011 р. не менше ніж на 5, але не більш як на 20 відсотків загальної суми нарахованих страхових внесків за відповідний місяць;

2) самостійно збільшують або зменшують у звітності суму нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), за попередні шість і більше звітних періодів із застосуванням кодів типу нарахувань 2, 3, 6 і 7;

3) самостійно донараховують або зменшують у звітності суму нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, на яку нараховується єдиний внесок, за попередні шість і більше звітних періодів без застосування кодів типу нарахувань протягом року.

5. До суб’єктів господарювання із незначним ступенем ризику належать суб’єкти, не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та/або середнім ступенем ризику.

6. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до вищого ступеня ризику.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюються органами Пенсійного фонду України з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 09.08.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

із незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}on top