Document 799-2009-п, invalid, current version — Loss of force on November 18, 2014, on the basis - 597-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 799
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }
Питання Національного університету
"Києво-Могилянська академія"

З урахуваннями особливої ролі Національного університету
"Києво-Могилянська академія" в розвитку демократичних традицій
української державності, національної освіти, культури та
духовності, необхідності створення належних умов для успішного
провадження інноваційної діяльності Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Надати Національному університету "Києво-Могилянська
академія" (далі - Університет) статус самоврядного (автономного)
дослідницького національного вищого навчального закладу, який
провадить діяльність відповідно до свого Статуту.
2. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики
вирішити питання щодо підвищення протягом 2011-2012 років у два
рази оплати праці науково-педагогічних та наукових працівників
Університету шляхом встановлення подвійних посадових окладів і
ставок заробітної плати, в тому числі погодинної.
3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів
передбачати починаючи з 2011 року під час складання проекту
Державного бюджету України кошти для організації стажування 50
наукових і науково-педагогічних працівників та 100 студентів і
аспірантів Університету в зарубіжних університетах, фінансування
наукових досліджень в обсязі не менш як 25 відсотків загального
обсягу коштів державного бюджету, що передбачаються для утримання
Університету, а також розвитку матеріально-технічної бази,
створення науково-навчальних центрів, забезпечення Університету
обладнанням та новітніми засобами навчання.
4. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки щодо
надання Університету права поетапно протягом 2011-2012 років
самостійно встановлювати нормативи співвідношення чисельності
студентів у розрахунку на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника, але не менш як п'ять до одного.
5. Вищій атестаційній комісії, Міністерству освіти і науки та
Міністерству юстиції подати в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України у тримісячний строк проекти актів законодавства
щодо надання Університету права приймати остаточне рішення про
присвоєння вчених звань та присудження наукових ступенів з видачею
атестатів і дипломів державного зразка.
6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утриматися
від прийняття рішень, виконання яких може призвести до
неправомірного відчуження майна (у тому числі земельних ділянок),
що належить Університету, а в разі прийняття у передбачених
законом випадках рішень стосовно такого майна враховувати
особливості визначеного Законом України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) та іншими актами законодавства правового режиму майна
вищих навчальних закладів, що мають статус національного.
7. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації
разом з Київською міською радою вирішити питання щодо виділення в
установленому порядку Університету земельних ділянок для
будівництва у 2011-2015 роках навчально-лабораторного корпусу,
житлового будинку для працівників та гуртожитку для студентів, а
також разом із Севастопольською міською державною адміністрацією
опрацювати питання щодо створення в установленому порядку філії
Університету в м. Севастополі.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28on top