Document v8-05700-06, current version — Adoption on February 28, 2006

                                                          
СУДОВА ПАЛАТА У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2006 N 330/18-05

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України
у складі: Головуючого Шицького І.Б. суддів: Барбари В.П., Карпечкіна П.Ф., Колесника П.І.,
Лилака Д.Д., Потильчака О.І. та Черногуза Ф.Ф., за участю представників Козинської селищної ради Обухівського
району - С., ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська Правда" -
Са. і Ф. та Генеральної прокуратури України - І., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Козинської селищної ради Обухівського району на постанову Вищого
господарського суду України від 14 грудня 2005 року N 330/18-05 у
справі за позовом ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська
Правда" до Козинської селищної ради Обухівського району про
визнання недійсним рішення від 30 березня 2004 року N 24 "Про
відмову в затвердженні рішення виконкому Козинської селищної ради
від 31 травня 2001 року N 9/1", зобов'язання укласти з позивачем
договір купівлі-продажу земельної ділянки та договір оренди
земельної ділянки, В С Т А Н О В И Л А:
У серпні 2005 року ЗАТ "Трипільське підприємство
"Пролетарська Правда" (далі - позивач) подало позов до
господарського суду Київської області до Козинської селищної ради
Обухівського району (далі - відповідач) про визнання недійсним
рішення від 30 березня 2004 року N 24 "Про відмову в затвердженні
рішення виконкому Козинської селищної ради від 31 травня 2001 року
N 9/1", зобов'язання укласти з позивачем договір купівлі-продажу
земельної ділянки загальною площею 33,1049 га за ціною 687119 грн.
01 коп. та договір оренди земельної ділянки загальною площею
207,2872 га, яка розташована на території Козинської селищної ради
Обухівського району Київської області та належить ЗАТ "Трипільське
підприємство "Пролетарська Правда" на праві постійного
користування згідно з Державним актом на право постійного
користування землею від 23 серпня 2001 року І-КВ N 003595, зі
сплатою ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська Правда"
орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі
5 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки в рік за 1 кв.м
з урахуванням щорічного коефіцієнту інфляції.
Позовні вимоги мотивовані тим, що у постійному користуванні
ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська правда" знаходиться
земельна ділянка сільськогосподарського призначення.
Відповідно до пункту 6 Перехідних положень чинного Земельного
кодексу ( 2768-14 ), юридичні особи, які мають у постійному
користуванні земельні ділянки, але за нормами цього кодексу не
можуть їх мати на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року
переоформити у встановленому порядку право оренди або право
власності на них.
Позивачем до Козинської селищної ради народних депутатів були
подані відповідні клопотання про надання йому певної частини
земельної ділянки в оренду, а певної частини - у власність на
платній основі. Козинською селищною радою були прийняті рішення
N 7 та N 7/1 від 5 березня 2003 року, відповідно до яких
ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська права" надавались
дозволи на викуп та про надання йому в оренду земельних ділянок.
30 березня 2004 року Козинською селищною радою було прийняте
рішення N 24 "Про відмову в затверджені рішення виконкому
Козинської селищної ради", згідно із яким, земельну ділянку було
вилучено із користування позивача на підставі статті 141 чинного
Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
Позивач вважає дане рішення ради незаконним, оскільки воно
порушує право ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська правда"
на користування земельною ділянкою.
Рішенням господарського суду Київської області від 26 серпня
2005 року позов задоволено. Визнано недійсним рішення відповідача
від 30 березня 2004 року N 24 "Про відмову в затвердженні рішення
виконкому Козинської селищної ради від 31 травня 2001 року N 9/1".
Зобов'язано відповідача укласти з позивачем договір
купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 33,1049 га за
ціною 687119 грн. 01 коп. та договір оренди земельної ділянки
загальною площею 207,2872 га, яка розташована на території
Козинської селищної ради Обухівського району Київської області та
належить ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська Правда" на
праві постійного користування згідно з Державним актом на право
постійного користування землею від 23 серпня 2001 року І-КВ
N 003595, зі сплатою ЗАТ "Трипільське підприємство "Пролетарська
Правда" орендної плати за користування земельною ділянкою в
розмірі 5 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки в рік за
1 кв.м з урахуванням щорічного коефіцієнту інфляції.
Постановою Київського міжобласного апеляційного
господарського суду від 7 жовтня 2005 року вищевказане рішення
суду залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 14 грудня
2005 року N 330/18-05 постанову Київського міжобласного
апеляційного господарського суду від 7 жовтня 2005 року залишено
без змін.
Це рішення та постанови мотивовані тим, що спірне рішення
відповідача суперечить нормам чинного законодавства та винесено з
перевищенням наданої раді компетенції. Пунктом 6 Перехідних
положень Земельного кодексу України ( 2768-14 ) передбачено, що
юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні
ділянки, але за цим Кодексом не можуть їх мати на такому праві,
повинні до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку
право власності або право оренди на них.
Ухвалою Верховного Суду України від 2 лютого 2006 року
порушено провадження з перегляду в касаційному порядку постанови
Вищого господарського суду України від 14 грудня 2005 року
N 330/18-05 за касаційною скаргою Козинської селищної ради
Обухівського району, де поставлено питання про скасування цієї
постанови та передачу справи на касаційний розгляд до Вищого
адміністративного суду України. Посилання зроблені на порушення і
неправильне застосування норм матеріального та процесуального
права, невідповідність оскарженої постанови положенням Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і міжнародному договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Заслухавши доповідача, представників сторін і Генеральної
прокуратури України та перевіривши матеріали справи, Судова палата
у господарських справах Верховного Суду України вважає, що
касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Із 1 вересня 2005 року набрав чинності Кодекс
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (далі - КАСУ).
Згідно з пункту 1 частини 1 статті 17 КАСУ ( 2747-15 )
компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних
та юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження
його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Аналіз суб'єктного складу та характеру правовідносин
свідчить, що дана справа є справою адміністративної юрисдикції.
У відповідності з пункту 7 розділу VII "Прикінцеві та
перехідні положення" КАСУ ( 2747-15 ) після набрання чинності цим
Кодексом заяви і скарги у справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин, а також апеляційні, касаційні
скарги (подання) розглядаються в порядку, встановленому цим
Кодексом.
На порушення цих вимог, суди апеляційної та касаційної
інстанції, переглядаючи рішення суду у даній справі, керувались
положеннями Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ).
Як свідчать матеріали справи, апеляційна скарга на рішення
суду першої інстанції була подана Козинською селищною радою
2 вересня 2005 року, тобто після набрання чинності КАСУ
( 2747-15 ), і повинна була розглядатись за правилами цього
Кодексу.
Судами апеляційної та касаційної інстанцій зазначені вище
вимоги закону не були взяті до уваги, у зв'язку з чим постанова
Київського міжобласного апеляційного господарського суду від
7 жовтня 2005 року та постанова Вищого господарського суду України
від 14 грудня 2005 року N 330/18-05 підлягають скасуванню, а
справа - передачі на розгляд за правилами КАСУ до суду апеляційної
інстанції.
Враховуючи викладене і керуючись статтями 111-17 - 111-21
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Судова
палата у господарських справах Верховного Суду України
П О С Т А Н О В И Л А:
Касаційну скаргу Козинської селищної ради Обухівського району
задовольнити.
Постанову Вищого господарського суду України від 14 грудня
2005 року N 330/18-05 та постанову Київського міжобласного
апеляційного господарського суду від 7 жовтня 2005 року скасувати,
а справу передати на розгляд за правилами КАСУ ( 2747-15 ) до
Київського міжобласного апеляційного господарського суду.
Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.on top