Document z0189-17, valid, current version — Revision on October 31, 2017, on the basis - z1175-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2017  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2017 р.
за № 189/30057

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів

{Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1303 від 06.09.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1303 від 06.09.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини другої статті 6 та частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1303 від 06.09.2017}

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991;

форму акта про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991.

2. Департаменту туризму та курортів (Ліптуга І.Л.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.09.2017 № 1303)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

{Форма в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1303 від 06.09.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

АКТ
про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.01.2017  № 40

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991on top