Ухвала Всенародних Зборів угорських українців 21 січня 1919 року
Державні утворення (1917-1920); Історичний документ, Ухвала від 21.01.1919
Документ n0003300-19, поточна редакція — Прийняття від 21.01.1919

               Ухвала 
Всенародних Зборів угорських українців
21 січня 1919 року

1. Всенародні Збори угорських українців з дня 21 січня 1919
ухвалюють з'єдиненнє комітатів: Мараморош, Угоча, Берег, Унг,
Земплин, Шаріш, Спіж і Абауйторпа з Соборною Україною, просячи,
щоби нова держава при виконанню сеї злуки узгляднила окреміше
положеннє угорських Українців. Всенародні Збори заявляють, що український нарід Угорщини не
признає "десятого закона" про "Руську Країну", даного в Будапешті
в 1918 р., бо ухвалено його без волі народа і без його
заступництва. 2. Відповідно до сього рішення Збори постановляють, що
український нарід не вишле своїх послів до угорського парламенту. 3. Всенародні Збори просять, щоби українське військо обсадило
комітати, заселені Українцями, і щоби заосмотрило населеннє, яке
живе в важких обставинах поживою. 4. Всенародні Збори витають всі визволені народи
Австро-Угорщини: Чехо-Словаків, Юго-Славян, Румунів, Поляків і
Німців. 5. Збори витають мадярське народне правительство, яке, стоячи
на демократичних основах, признало право самовизначення народів і
не уживало ніяких насильств проти політичного організування
українського народу і проти висловлення його правдивої волі. 6. Збори висловляють подяку всім державам антанти і їх
союзникам, що боронили демократичний дух і вибороли пригнобленим
народам свободу, та просять, щоби вони помогли здійснити постанову
Всенародних Зборів. 7. Всенародні Збори вибирають для ведення справ українського
народу Центральну Народну Раду зі 100 членів і дають їй
повновласть заступати угорських Українців усе і всюди, де сього
буде потрібно перед усіма народами, і зробити все, що кожного часу
в інтересі українського народу уважає за потрібне. ___________________
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920.- С. 59 - 60.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.вгору