Документ n0013525-08, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 13.05.2008, підстава - 414/2008

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про заходи щодо реалізації національної
антикорупційної стратегії та інституційного
забезпечення цілісної антикорупційної політики
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 414/2008 ( 414/2008 ) від 05.05.2008 }

Рада національної безпеки і оборони України, проаналізувавши
стан поширення корупції в Україні, відзначає, що він становить
загрозу національній безпеці України.
Корупція спричиняє руйнівний вплив на усі сфери життя
суспільства, є серйозною перепоною для реформ в економіці, гальмує
становлення ринкових інститутів, перешкоджає надходженню
інвестицій.
Дотепер в Україні відсутнє ефективне законодавство щодо
запобігання та протидії корупції, яке б відповідало міжнародним
стандартам. Верховною Радою України протягом тривалого часу не
розглядаються законопроекти, спрямовані на посилення протидії
корупції, з питань судової реформи, щодо обмеження депутатської
недоторканності.
Не визначено механізми моніторингу та контролю за належним
виконанням Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до
2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 року N 657-р ( 657-2007-р ). До того ж
зазначений План потребує актуалізації відповідно до рекомендацій
Групи держав проти корупції (ГРЕКО).
Залишається незадовільним і стан координації та контролю за
діяльністю державних органів щодо запобігання та протидії
корупції.
Потребує нагального вирішення питання інституційного
забезпечення протидії корупції, зокрема створення спеціалізованого
антикорупційного органу з повноваженнями щодо провадження
досудового розслідування та координації діяльності в цій сфері.
З метою запобігання поширенню корупційних проявів у державі,
прискорення реалізації національної антикорупційної стратегії та
вдосконалення інституційного забезпечення протидії корупції Рада
національної безпеки і оборони України в и р і ш и л а:
1. Запропонувати Президентові України:
1) звернутися до Верховної Ради України з вимогою прискорити
розгляд проектів законів:
"Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень", "Про засади запобігання та протидії корупції в
Україні", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
відповідальності за корупційні правопорушення", "Про внесення змін
до Кримінально-процесуального кодексу України" (щодо посилення
заходів боротьби з корупцією та зі злочинністю у сфері службової
діяльності в цілому);
"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій
України", "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів"
та "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції";
2) внести до Верховної Ради України проект закону про
спеціалізований антикорупційний орган, визначивши його як
невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити у двомісячний строк затвердження нової
редакції Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до
2010 року ( 657-2007-р );
2) надати інформацію про стан виконання Указу Президента
України від 1 лютого 2008 року N 80 ( 80/2008 ) "Про деякі заходи
щодо вдосконалення формування та реалізації державної
антикорупційної політики".
3. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України, Державній податковій адміністрації України затвердити у
тритижневий строк відомчі плани заходів щодо запобігання та
протидії корупції серед співробітників правоохоронних органів.
4. Генеральному прокуророві України забезпечити:
затвердження у тритижневий строк відомчого плану заходів щодо
запобігання та протидії корупції серед співробітників
правоохоронних органів;
проведення спільно зі Службою безпеки України перевірки
відповідності нормативних актів, наказів та протокольних доручень
Міністерства транспорту та зв'язку України вимогам Конституції та
законів України, в тому числі щодо недопущення втручання у
господарську діяльність підприємств.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 21 квітня 2008 рокувгору