Документ n0017525-08, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 21.06.2008, підстава - 550/2008

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про надання статусу учасників бойових дій
громадянам України, які брали участь
у міжнародних миротворчих операціях
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 550/2008 ( 550/2008 ) від 17.06.2008 }

Розглянувши питання щодо надання статусу учасників бойових
дій громадянам України, які брали участь у міжнародних миротворчих
операціях, Рада національної безпеки і оборони України відзначає,
що:
миротворча діяльність, активним учасником якої є Україна,
визнається міжнародним співтовариством як дієвий інструмент для
підтримання миру і безпеки у світі;
звання миротворця стало символом боротьби людства за
утвердження віри в основні права людини, в гідність і цінність
людської особистості, у рівність прав великих і малих націй;
українські миротворці гідно представляють нашу державу у
різноманітних міжнародних миротворчих операціях;
потребує дальшого вдосконалення система соціального захисту
та пільг для громадян України, які брали участь у міжнародних
миротворчих операціях, зважаючи на особливості виконання в ході їх
проведення завдань, часто пов'язаних із небезпекою для життя їх
учасників;
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) та інші відповідні
нормативно-правові акти неповною мірою враховують особливості
миротворчих операцій та рівень загрози їх учасникам при визначенні
умов надання їм статусу учасника бойових дій;
потребують уточнення критерії, що використовуються для
визнання права на набуття статусу учасників бойових дій особами,
які брали участь у міжнародних миротворчих операціях.
З метою надання статусу учасників бойових дій, дальшого
посилення соціального захисту громадян України, які брали участь у
міжнародних миротворчих операціях, та підвищення їх авторитету в
суспільстві Рада національної безпеки і оборони України
в и р і ш и л а:
1. Кабінету Міністрів України:
підготувати у чотиримісячний строк і внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) щодо уточнення умов надання статусу учасників
бойових дій громадянам України, які брали участь у міжнародних
миротворчих операціях, з урахуванням характеру та завдань цих
операцій, наявності в них реальних загроз життю їх учасників;
затвердити у тримісячний строк критерії визначення держав
(регіонів), участь на території яких в миротворчих операціях дає
право на набуття статусу учасників бойових дій, а також критерії
інших миротворчих операцій за якими статус учасників бойових дій
може надаватися лише окремим їх учасникам в індивідуальному
порядку, включаючи цивільний персонал.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 16 травня 2008 рокувгору