Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про повітряне сполучення
Соглашение Кабинета Министров Украины; Вірменія; Международный документ от 17.06.1995
Документ 051_016, действует, текущая редакция — Редакция от 01.07.2011, основание - 051_001-11

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія
про повітряне сполучення
{ Зміни і доповнення до Угоди див. в Протоколі
( 051_001-11 ) від 01.07.2011 }

Дата підписання: 17.06.1995 Дата набрання чинності: 11.08.1995
Уряд України та Уряд Республіки Вірменія, далі "Договірні
Сторони", будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, погодились про таке:
Стаття 1
1. У цій Угоді нижченаведені терміни означають: а) "Конвенція" - Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію,
відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), а
також будь-який Додаток ( 995_655 ) і будь-яку поправку до них, у
тій мірі, у якій вони прийняті Договірними Сторонами та застосовні
до них; б) "авіаційні власті" щодо України - Державний департамент
авіаційного транспорту і щодо Республіки Вірменія - Головне
управління цивільної авіації або в обох випадках - особу чи орган,
що уповноважені здійснювати функції, які виконуються в цей час
згаданими властями; в) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство, що було
призначене та отримало дозвіл на виконання польотів відповідно до
Статті 3 цієї Угоди; г) "територія" щодо держави - земні поверхні, територіальні
та внутрішні води і повітряний простір над ними, які перебувають
під суверенітетом цієї держави; д) "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення",
"авіапідприємство" і "зупинка з некомерційними цілями" мають
значення, вказані в Статті 96 Конвенції ( 995_038 ); е) "тариф" - плату за перевезення пасажирів, багажу і вантажу
та умови стягнення цієї плати, включаючи суму сплати, комісійні й
умови агентських та інших додаткових послуг, але за винятком
сплати й умов перевезення пошти. 2. Додаток до цієї Угоди складає її невід'ємну частину.
Стаття 2
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних ліній по маршрутах, зазначених у Додатку до цієї Угоди
(далі відповідно "договірні лінії" та "встановлені маршрути"). 2. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
буде користуватися під час експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах такими правами: а) здійснювати проліт території іншої Договірної Сторони без
посадки; б) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційними цілями в пунктах, зазначених у Додатку до цієї
Угоди; в) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою
навантаження і (або) вивантаження пасажирів, пошти і вантажу, які
прямують між територіями Договірних Сторін. 3. Зазначене в цій Статті не буде розглядатися як надання
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони права
брати на борт пасажирів, пошту та вантаж для їх перевезення між
пунктами на території іншої Договірної Сторони за винагороду чи на
умовах оренди. 4. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти прольоту державних кордонів встановлюються кожною
Договірною Стороною на своїй території. 5. Технічні та комерційні питання щодо польотів повітряних
суден і перевезень пасажирів, вантажу та пошти по договірних
лініях, а також питання щодо комерційного співробітництва,
зокрема, частоти рейсів, типів повітряних суден, заправки
авіапаливом, технічного обслуговування повітряних суден на землі
та порядку фінансових розрахунків будуть вирішуватися за
домовленістю між призначеними авіапідприємствами і подаватися на
затвердження авіаційним властям Договірних Сторін. У разі
відсутності домовленості ці питання будуть вирішуватися
авіаційними властями Договірних Сторін.
Стаття 3
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити
авіапідприємство(а) з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити на кожну
договірну лінію тільки одне авіапідприємство. 2. Після отримання такого повідомлення інша Договірна Сторона
з дотриманням положень пунктів 3 і 4 цієї Статті негайно надасть
кожному призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл на
польоти. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони до видачі
дозволу на польоти можуть зажадати від авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно
здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, що
звичайно застосовуються цими властями при експлуатації міжнародних
повітряних ліній і не перевищують за своїм рівнем вимог Конвенції
( 995_038 ). 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або
зажадати виконання таких умов, які вона вважатиме необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має доказів того, що переважне володіння та дійсний
контроль над цим авіапідприємством(ами) належать Договірній
Стороні, яка призначила це авіапідприємство, її органам або
громадянам. 5. Призначене авіапідприємство, яке отримало зазначений у цій
Статті дозвіл, може розпочати експлуатацію договірних ліній за
умови, що на цих лініях введені в дію тарифи відповідно до Статті
12 цієї Угоди, а також вирішені технічні та комерційні питання
відповідно до пункту 4 Статті 3 цієї Угоди.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
польоти чи призупинити користування зазначеними в Статті 2 цієї
Угоди правами, які надані призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони, або зажадати виконання таких умов, які вона
вважатиме необхідними при користуванні цими правами: а) у будь-якому випадку, якщо вона не переконана в тому, що
переважне володіння цим авіапідприємством та дійсний контроль над
ним належать Договірній Стороні, яка призначила це
авіапідприємство, або її громадянам, або їм обом, або б) у випадку, якщо це авіапідприємство не дотримується
законів і правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або в) у випадку, якщо авіапідприємство якимось іншим чином не
дотримується умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування дозволу, призупинення прав чи
вимога виконання умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним для запобігання подальшим порушенням законів і правил,
тоді право, про яке йдеться мова в цьому пункті, буде
використовуватися лише після консультації між авіаційними властями
Договірних Сторін. Такі консультації між авіаційними властями
повинні відбутися в найбільш стислі строки від дати запиту.
Стаття 5
1. Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів для
забезпечення безпечної та ефективної експлуатації договірних
ліній. З цією метою кожна Договірна Сторона буде надавати
повітряним суднам авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною, всі засоби радіосвітлотехнічного, метеорологічного й
іншого обслуговування, необхідного для експлуатації договірних
ліній. 2. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони повинні
надавати авіаційним властям іншої Договірної Сторони інформацію
про запасні та основні аеродроми, повітряні траси, системи зв'язку
та аеронавігаційні засоби, про управління повітряним рухом та з
інших питань в обсягах, необхідних для забезпечення безпечної та
ефективної експлуатації повітряних суден на договірних лініях.
Стаття 6
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
приліт на її територію і виліт з неї повітряних суден, що
здійснюють міжнародні польоти, або експлуатацію чи навігацію цих
повітряних суден під час їх перебування в межах її території,
будуть застосовуватися до повітряних суден авіапідприємств,
призначених іншою Договірною Стороною. 2. Закони і правила однієї Договірної Сторони щодо
міжнародних перевезень, які регулюють прибуття, перебування та
відправлення з її території пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти,
й, зокрема, формальності щодо паспортних, митних, валютних і
санітарних правил, будуть застосовуватися до пасажирів, екіпажів,
вантажу та пошти повітряних суден авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною, під час їх перебування в межах вказаної
території.
Стаття 7
Будь-які збори та платежі за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні та інші засоби і послуги, а також
будь-які платежі за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами будуть стягуватися відповідно до
ставок і тарифів, встановлених кожною Договірною Стороною на своїй
території, за умови, що такі збори і платежі не повинні
перевищувати аналогічних зборів, які стягуються з повітряних суден
інших держав.
Стаття 8
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств під час
польотів над територією іншої Договірної Сторони повинні мати
пізнавальні та реєстраційні знаки своїх держав, свідоцтва про
реєстрацію, посвідчення про придатність до польотів та інші судові
документи, встановлені авіаційними властями Договірних Сторін.
Пілоти та інші члени екіпажу повинні мати свідоцтва і посвідчення
встановленого зразка. Вимоги, згідно з якими такі свідоцтва і
посвідчення видаються, повинні відповідати або перевищувати
мінімальні стандарти, що встановлюються відповідно до вимог
Конвенції ( 995_038 ). 2. Усі зазначені в пункті 1 цієї Статті документи, а також
свідоцтва (сертифікати) експлуатанта і ліцензії (комерційні
дозволи) на здійснення відповідних перевезень, які видані або
затверджені однією з Договірних Сторін, і строк дії яких не
вичерпаний, будуть визнаватися дійсними на території іншої
Договірної Сторони.
Стаття 9
1. У випадку вимушеної посадки, катастрофи чи іншої події з
повітряним судном авіапідприємства однієї Договірної Сторони на
території іншої Договірної Сторони, Договірна Сторона, на
території якої мала місце подія, без затримки та найшвидшим чином
сповістить іншу Договірну Сторону про те, що трапилося, про наявні
подробиці та обставини події, вживе необхідних заходів для
розслідування причин події, а також вживе невідкладних заходів для
надання такої допомоги, яка може бути потрібною екіпажу та
пасажирам, забезпечить збереження повітряного судна і пошти,
багажу і вантажу цього повітряного судна в тому вигляді, у якому
вони опинилися після події, та забезпечить їх швидке подальше
перевезення. 2. Договірна Сторона, до реєстру якої занесено повітряне
судно, матиме право призначити своїх спостерігачів, які за
домовленістю з іншою Договірною Стороною можуть брати участь у
розслідуванні авіаційної події.
Стаття 10
Пасажири, багаж і вантаж, які прямують прямим транзитом через
територію однієї Договірної Сторони і не залишають зони аеропорту,
відведеної для цієї мети, будуть підлягати лише спрощеному
контролю, якщо це не викликається заходами по забезпеченню
авіаційної безпеки. Багаж і вантаж прямого транзиту не
підлягатимуть обкладенню митом та зборами, які мають еквівалентну
дію.
Стаття 11
1. Кожна Договірна Сторона надасть призначеним
авіапідприємствам обох Договірних Сторін справедливі та рівні
можливості експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах
між їх відповідними територіями. 2. При експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не завдати шкоди перевезенням останнього авіапідприємства, яке
експлуатує авіалінію за цим же маршрутом або його частиною. 3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
громадському попиту на перевезення по встановлених маршрутах, і
кожне авіапідприємство повинно, в першу чергу, надавати таку
ємність, яка при розумному коефіцієнті завантаження відповідала б
існуючим та обґрунтовано очікуваним потребам у перевезеннях
пасажирів, вантажу та пошти між відповідними територіями їх
держав. 4. Ємності на договірних лініях можуть визначатися шляхом
узгодження між авіаційними властями Договірних Сторін, і
домовленість оформлюється окремим Протоколом.
Стаття 12
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватися на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні видатки, розумний прибуток,
особливості перевезень і тарифи інших авіапідприємств для
будь-якої частини встановленого маршруту. Ці тарифи повинні бути
встановлені відповідно до вказаних нижче умов цієї Статті. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості, погоджуватися по кожному з встановлених маршрутів
призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін після
консультації з іншими авіапідприємствами, які експлуатують весь
маршрут або його частину. Таке погодження буде досягнуте через використання
відповідного механізму встановлення тарифів, який застосовується
ІАТА. Погоджені таким чином тарифи подаються авіаційним властям
Договірних Сторін на затвердження не менш ніж за тридцять (30)
днів до початку експлуатації. 3. Якщо призначені авіапідприємства не зможуть погодитися з
будь-яким з цих тарифів або з будь-якої причини тариф не може бути
погоджений відповідно до умов пункту 2 цієї Статті, авіаційні
власті Договірних Сторін повинні спробувати встановити тариф за
домовленістю між собою. 4. Якщо авіаційні власті не зможуть дійти згоди з питання
затвердження будь-якого тарифу, наданого їм відповідно до пункту 2
цієї Статті, або встановлення будь-якого тарифу відповідно до
пункту 3 цієї Статті, ця розбіжність повинна бути врегульована
згідно з умовами Статті 20 цієї Угоди. 5. Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї Статті,
повинні залишатися в дії доти, доки не будуть встановлені нові
тарифи згідно з умовами цієї Статті. 6. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
однієї з Договірних Сторін не затвердять його.
Стаття 13
1. Призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони
повинно не пізніше ніж за тридцять (30) днів до початку польотів
подати передбачуваний розклад авіаційним властям іншої Договірної
Сторони для затвердження, вказуючи частоту польотів, тип
повітряного судна, компоновку та пропоновану кількість місць для
продажу. 2. Будь-які наступні зміни, що вносяться в затверджений
розклад призначеного авіапідприємства, повинні подаватися для
затвердження авіаційним властям іншої Договірної Сторони.
Стаття 14
1. Повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх табельне майно, запаси палива і мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть звільнятися
від сплати мит та зборів після прибуття на територію іншої
Договірної Сторони за умови, що це майно, матеріали та запаси
залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивезення у
зворотному напрямку. 2. Від сплати таких мит і зборів, за винятком зборів за
надане обслуговування, будуть також звільнені: а) бортові запаси, взяті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного
судна, яке експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони; б) запасні частини, ввезені на територію однієї Договірної
Сторони для технічного обслуговування або ремонту повітряного
судна, яке експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони; в) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, навіть
якщо ці запаси будуть використовуватися на частині маршруту в
межах території іншої Договірної Сторони, де вони були взяті на
борт; г) документи, які використовує призначене авіапідприємство
однієї Договірної Сторони, включаючи авіаквитки, авіанакладні, а
також рекламні матеріали, що розповсюджуються безкоштовно на
території іншої Договірної Сторони. 3. Матеріали, запаси та запасні частини, а також документи,
вказані в пункті 2 цієї Статті, за вимогою можуть бути взяті під
контроль митних властей. 4. Паливо, мастильні матеріали, запасні частини, табельне
майно, бортові запаси, включаючи продукти харчування, напої та
тютюнові вироби, рекламні матеріали, автотранспорт, електронне
обладнання для бронювання і зв'язку та запасні частини до них,
меблі та предмети для обладнання і діяльності представництв,
перевізні документи, доставлені чи які доставляються призначеним
авіапідприємством однієї Договірної Сторони на територію іншої
Договірної Сторони для своїх експлуатаційних потреб, звільняються
від сплати мит і зборів під час їх ввезення, вивезення та
перебування на території цієї іншої Договірної Сторони.
Стаття 15
1. Розрахунки між призначеними авіапідприємствами будуть
здійснюватися відповідно до чинних угод між Договірними Сторонами
про розрахунки та платежі. 2. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум перевищення прибутків, отриманих цим авіапідприємством від
експлуатації договірних ліній, над видатками. 3. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
випадку відсутності такої угоди або відповідних положень у цій
угоді переказ повинен здійснюватись згідно з чинним законодавством
Договірних Сторін.
Стаття 16
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається
право відкрити в пунктах на договірних лініях, розташованих на
території іншої Договірної Сторони, свої представництва з
необхідним адміністративним, комерційним і технічним персоналом. 2. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони на
території іншої Договірної Сторони буде мати право самостійного
продажу авіаперевезень на власних перевізних документах та
призначення агентів по їх продажу відповідно до законів і правил
цієї іншої Договірної Сторони.
Стаття 17
1. Відповідно до своїх прав та зобов'язань, які випливають із
міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що взяте ними
взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони діють відповідно до положень
Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту
повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року
( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), та Протоколу про
боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що
обслуговують міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі
24 лютого 1988 року ( 995_269 ), до положень чинних двосторонніх
угод між Договірними Сторонами, а також тих угод, які будуть
укладені між ними в майбутньому. 2. Договірні Сторони надають на прохання усю необхідну
допомогу одна одній для запобігання незаконному захопленню
повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим проти
безпеки повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів, аеропортів та
аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій загрозі безпеці
цивільної авіації. 3. Договірні Сторони діють відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та передбачених Додатками
( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), у тій мірі, у якій ці положення і вимоги застосовні
до Договірних Сторін; вони вимагатимуть, щоб експлуатанти
повітряних суден їх реєстрації, експлуатанти повітряних суден, які
мають основне місце діяльності або постійно базуються на їх
території, та експлуатанти міжнародних аеропортів на їх території
діяли відповідно до таких положень і вимог з авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може зажадати від таких експлуатантів повітряних
суден дотримання згаданих у пункті 3 цієї Статті положень та вимог
з авіаційної безпеки, які передбачаються іншою Договірною Стороною
для в'їзду, виїзду та перебування в межах її території. Кожна
Договірна Сторона буде вживати належних заходів у межах її
території для захисту повітряних суден та перевірки пасажирів,
екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів до, і під
час посадки чи навантаження. Кожна Договірна Сторона також
доброзичливо розглядає будь-яке прохання іншої Договірної Сторони
щодо вживання спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної
загрози. 5. Коли має місце інцидент або загроза інциденту, пов'язаного
з незаконним захопленням цивільних повітряних суден або з іншими
незаконними актами, спрямованими проти безпеки повітряних суден,
їх пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони надають одна одній допомогу шляхом полегшення
зв'язку і вживання відповідних заходів з метою швидкого та
безпечного усунення такого інциденту або його загрози. 6. Якщо будь-яка з Договірних Сторін має достатні підстави
вважати, що інша Договірна Сторона відхиляється від положень з
авіаційної безпеки цієї Статті, авіаційні власті цієї Договірної
Сторони можуть просити проведення негайних консультацій з
авіаційними властями іншої Договірної Сторони. У випадку
недосягнення прийнятної домовленості протягом п'ятнадцяти (15)
днів від дати звернення з проханням про проведення консультації
або появи безпосередньої загрози безпеці цивільної авіації виникає
підстава для застосування Статті 4 цієї Угоди.
Стаття 18
Для забезпечення тісного співробітництва з усіх питань щодо
виконання цієї Угоди між авіаційними властями Договірних Сторін
періодично можуть проводитися консультації.
Стаття 19
Авіаційні власті однієї Договірної Сторони за запитом
авіаційних властей іншої Договірної Сторони надають періодично
статистичну інформацію, яка може обгрунтовано вимагатися з метою
визначення обсягів перевезень, що здійснюються призначеним
авіапідприємством першої Договірної Сторони на договірних лініях.
Стаття 20
1. Будь-який спір, що виникає у зв'язку із тлумаченням чи
застосуванням цієї Угоди або Додатка до неї буде вирішуватися
шляхом прямих переговорів між авіаційними властями обох Договірних
Сторін. Якщо згадані власті не дійдуть згоди, спір буде
вирішуватися безпосередньо між Договірними Сторонами. 2. Якщо Договірні Сторони не вирішать спір шляхом
переговорів, вони можуть передати право вирішення спору іншій
особі чи організації, або за вимогою будь-якої з Сторін спір може
бути винесений на розгляд арбітражем у складі трьох арбітрів, двоє
з яких, призначені кожною з Договірних Сторін, називають третього. Кожна Договірна Сторона повинна назвати арбітра протягом 60
днів від дати отримання по дипломатичних каналах від іншої
Договірної Сторони повідомлення з вимогою арбітражного вирішення
спору, а третій арбітр повинен бути призначений протягом наступних
30 днів. Якщо в зазначений період будь-яка з Договірних Сторін не
призначить свого арбітра або не буде названий третій арбітр,
Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації за
вимогою однієї з Сторін призначає арбітра або арбітрів, як того
вимагає справа. Якщо Президент є громадянином однієї з Договірних Сторін або
з іншої причини не може виконувати цей обов'язок, його заступник
повинен зробити необхідні призначення. Третій арбітр повинен бути
громадянином третьої країни і повинен діяти як Президент
арбітражу. 3. Арбітраж виносить своє рішення більшістю голосів. Таке
рішення є обов'язковим для обох Договірних Сторін. Кожна Договірна
Сторона несе витрати щодо участі її арбітра у врегулюванні спору. Витрати, пов'язані з роботою Президента арбітражу, та інші
подібні витрати розподіляються між Договірними Сторонами нарівно.
З усіх інших аспектів арбітраж самостійно визначає процедуру своєї
роботи.
Стаття 21
Якщо одна з Договірних Сторін запропонує змінити положення
цієї Угоди або Додатка до неї, між авіаційними властями Договірних
Сторін будуть проводитись консультації відносно передбачуваної
зміни. Консультації повинні початись протягом шістдесяти (60) днів
з дати запиту щодо їх проведення, якщо тільки авіаційні власті
Договірних Сторін не домовляться про подовження цього періоду. Поправки до Угоди набудуть чинності після підтвердження про
їх прийняття шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах.
Додаток може бути змінений за погодженням між авіаційними властями
Договірних Сторін.
Стаття 22
Ця Угода та будь-які поправки до неї будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 23
1. Ця Угода укладена на необмежений строк. 2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення повинно бути
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації. У такому випадку ця Угода втратить чинність через дванадцять
(12) місяців з дати одержання такого повідомлення іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності не
відкликано за взаємною згодою Договірних Сторін до закінчення
цього періоду. При відсутності підтвердження про отримання іншою
Договірною Стороною повідомлення, воно буде вважатися отриманим
через чотирнадцять (14) днів після одержання повідомлення
Міжнародною організацією цивільної авіації.
Стаття 24
Ця Угода набуде чинності з дня одержання останнього
письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами
внутрідержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.
Вчинено в м. Києві 17 червня 1995 року, у двох примірниках,
кожний українською, вірменською та російською мовами, причому всі
тексти мають однакову силу. Однак у випадку розбіжностей тексту
російською мовою віддається перевага.
За Уряд України За Уряд Республіки Вірменія
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК
до Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки
Вірменія про повітряне
сполучення
1. Маршрути, які будуть експлуатуватися в обох напрямках
призначеними авіапідприємствами України:
---------------------------------------------------------------------- |Пункти відправлення|Проміжні пункти|Пункти |Пункти за межами| | | |призначення |Вірменії | |-------------------+---------------+---------------+----------------| |будь-які пункти в |пункти у третіх|будь-які пункти|пункти у третіх | |Україні |країнах |у Вірменії |країнах | ----------------------------------------------------------------------
2. Маршрути, які будуть експлуатуватися в обох напрямках
призначеними авіапідприємствами Республіки Вірменія:
---------------------------------------------------------------------- |Пункти відправлення|Проміжні пункти|Пункти |Пункти за межами| | | |призначення |України | |-------------------+---------------+---------------+----------------| |будь-які пункти у |пункти у третіх|будь-які пункти|пункти у третіх | |Вірменії |країнах |в Україні |країнах | ----------------------------------------------------------------------
Примітка:
а) право призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони здійснювати перевезення пасажирів, вантажу та пошти між
пунктами на території іншої Договірної Сторони та пунктами у
третіх країнах є предметом особливої домовленості між авіаційними
властями Договірних Сторін; б) "проміжні пункти" та "пункти за межами" будуть визначатись
за домовленістю між авіаційними властями Договірних Сторін.вверх