Документ 2996-XII, текущая редакция — Принятие от 05.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною і
Китайською Народною Республікою про правову
допомогу у цивільних та кримінальних справах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 16, ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Поданий Президентом України на ратифікацію Договір між
Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у
цивільних та кримінальних справах ( 156_014 ), підписаний у
м. Пекіні 31 жовтня 1992 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 лютого 1993 року
N 2996-XIIвверх