Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.04.1993302
Документ 302-93-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.12.2012, основание - 1144-2012-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 1993 р. N 302
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1144 ( 1144-2012-п ) від 05.12.2012 }
 
Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011 }

 
     Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, що додається.
 
     2. Установити, що за реєстрацію адвокатських об'єднань справляється плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 )
     За видачу адвокатському об'єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми.
     Вся сума плати зараховується до державного бюджету. ( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 )

 
   Прем'єр-міністр України           Л. КУЧМА 
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
     Інд.39
 
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 р. N 302

 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації адвокатських
об'єднань
 
{ У тексті Положення слово "Мін'юст" у всіх відмінках замінено словом "Укрдержреєстр" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011 }

 
     1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) реєстрація адвокатських колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань провадиться у Укрдержреєстрі.
 
     2. Для реєстрації адвокатського об'єднання до Укрдержреєстру подаються:
     1) заява, підписана уповноваженим представником об'єднання;
     2) статут адвокатського об'єднання;
     3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об'єднання;
     4) дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;
     5) документ про внесення плати за реєстрацію.
 
     3. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів.
 
     4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення про: реєстрацію адвокатського об'єднання; відмову в реєстрації адвокатського об'єднання; залишення заяви без розгляду.
 
     5. У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається.
 
     6. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань.
     У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва адвокатського об'єднання і місце його знаходження, дата затвердження статуту, дата реєстрації об'єднання, відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума внесеної плати.
 
     7. Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об'єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові.
     Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.
 
     8. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у пункті 2 цього Положення, про що Укрдержреєстр повідомляє заявника протягом часу, встановленого для розгляду заяв.
     У разі усунення причин, на підставі яких було винесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і термін, встановлені цим Положенням.
 
     9. Про зміни, що сталися в статутних документах, про припинення діяльності, а також про зміну адреси адвокатське об'єднання повідомляє Укрдержреєстр у 5-денний термін для внесення необхідних змін до Реєстру адвокатських об'єднань.
 
     10. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокатських об'єднань.
 
Додаток
До Положення про порядок
реєстрації адвокатських
об'єднань

 
Герб України
 
Державна реєстраційна служба
 
С В І Д О Ц Т В О
про реєстрацію адвокатського об'єднання

 
                  С В І Д О Ц Т В О 
про реєстрацію адвокатського об'єднання
"____"__________199 р.
N____
Назва об'єднання_____________________ _____________________________________ _____________________________________
Місце знаходження об'єднання_________ _____________________________________ _____________________________________
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011 }вверх