Документ 43/2003, текущая редакция — Принятие от 25.01.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про переведення суддів місцевих судів міста Одеси
та призначення виконуючих обов'язки голів судів

Відповідно до пункту 23 статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини другої статті 62 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Перевести на роботу на посадах суддів новоутвореного
місцевого Київського районного суду міста Одеси:
суддю Жовтневого районного суду міста Одеси
НЕПОРАДУ Миколу Петровича;
суддю Іллічівського районного суду міста Одеси
ГАЛІЯ Степана Петровича;
суддів Київського районного суду міста Одеси:
ВАСИЛЬКІВ Олену Василівну, ГАРАЩЕНКА Дмитра Руслановича, ГУБУ Євгенію Іванівну, КАЛАШНІКОВУ Ольгу Іванівну, КОРНІЄНКА Анатолія Михайловича, КОРОТАЄВУ Наталію Олександрівну, КУРАНІНА Олександра Васильовича, ОГРЕНИЧ Ірину Василівну, РЕВУ Сергія Вікторовича, РЯБКО Валентину Михайлівну, СВАТАНЕНКА Віктора Івановича, СИНЕГУБОВА Олексія Валентиновича, СМУЛЬСЬКОГО Анатолія Михайловича;
суддів Приморського районного суду міста Одеси:
ЖУКОВСЬКОГО Олександра Григоровича, ЛУНЯЧЕНКА Валеріана Олександровича, ПУЧКОВУ Ірину Миколаївну.
2. Перевести на роботу на посадах суддів новоутвореного
місцевого Малиновського районного суду міста Одеси:
суддів Іллічівського районного суду міста Одеси:
БОРИСЕНКА Петра Трохимовича, БУРАНА Олексія Миколайовича, ВЕРБИЦЬКУ Ніну Володимирівну, ГРАНІНА Віталія Львовича, ДЕРУСА Анатолія Володимировича, ДІМІТРІУ Валерія Миколайовича, КІЧМАРЕНКА Сергія Миколайовича, КОВАЛЕНКА Вадима Миколайовича, МАЛІЯ Анатолія Макаровича, ПОГОРЄЛОВУ Світлану Олегівну;
суддів Ленінського районного суду міста Одеси:
ЖУРИКА Сергія Володимировича, ПОТАПЧУКА В'ячеслава Олександровича;
суддів Малиновського районного суду міста Одеси:
ДЕМЧЕНКА Олександра Миколайовича, ДЖАБУРІЮ Олександра Валентиновича, ЄЛІСЄЄВУ Людмилу Іванівну, КОРОЯ Віктора Дмитровича, ЛІЧМАНА Леоніда Григоровича, МИХАЙЛОВА Володимира Олексійовича, ПЛАВИЧА Ігоря Володимировича, САВИНСЬКУ Ірину Олександрівну, СЄВЄРОВУ Олену Станіславівну, ЦЕЛУХА Анатолія Петровича, ЯРОШ Аллу Іванівну.
3. Перевести на роботу на посадах суддів новоутвореного
місцевого Приморського районного суду міста Одеси:
суддів Жовтневого районного суду міста Одеси:
АНДРУХІВА Вадима Васильовича, БАБЧУКА Ярослава Степановича, ГАНДЗІЙ Наталію Вікторівну, ГОЛОВЧЕНКА Олександра Миколайовича, ІЛЬЧЕНКО Наталію Анатоліївну, КАПЛЮ Олексія Івановича, ПИСЛАРА Віктора Петровича, ТЕРЬОХІНА Сергія Євгеновича, ЧЕРНЯВСЬКУ Ларису Миколаївну, ЯРОШ Світлану Володимирівну;
суддю Ленінського районного суду міста Одеси
ФЕДУСИК Вікторію Володимирівну;
суддів Приморського районного суду міста Одеси:
АНДРЄЄВА Володимира Михайловича, БАЧУРІНА Олександра Володимировича, БОРІВСЬКУ Валентину Іванівну, ГАЄВУ Людмилу Вадимівну, НІКІТІНУ Світлану Йосипівну, СВЯЧЕНУ Юлію Борисівну, ТУРЕЦЬКУ Ірину Олександрівну;
суддів Центрального районного суду міста Одеси:
ДИМЕРЛІЯ Олександра Олександровича, ЗАГОРОДНЮКА Володимира Івановича, КОРЧЕВНОГО Геннадія Валерійовича, КРАВЧУК Тетяну Станіславівну, КРИЖАНОВСЬКОГО Валентина Яковича, КУЗЬМЕНКО Наталію Леонідівну, КУШНІРЕНКА Юрія Степановича, ПРОЦИК Марію Василівну, СТАС Любов Василівну, ЦІЛЬМАКА Костянтина Петровича, ШЕНЦЕВУ Ольгу Петрівну.
4. Перевести на роботу на посадах суддів новоутвореного
місцевого Суворовського районного суду міста Одеси:
суддів Ленінського районного суду міста Одеси:
АЛЄКСЄЄВА Віктора Олексійовича, ЗАКЛАДУ Юрія Григоровича, МИЛОСЕРДНОГО Михайла Миколайовича, ПОГРІБНОГО Миколу Олексійовича, ХЛЮСТІНА Юрія Михайловича;
суддів Приморського районного суду міста Одеси:
ПАРАПАНА Василя Федоровича, САВЕЛКОВА Владислава Васильовича;
суддів Суворовського районного суду міста Одеси:
ГЕРАСИМЕНКА Сергія Анатолійовича, ГОЛОВЕЯ Віктора Миколайовича, ГОНЧАРОВА Бориса Петровича, ГУДІНУ Ніну Іванівну, ЖУРІКА Володимира Федоровича, КИФОРЕНКА Бориса Петровича, ЛАВРЕНЮК Олександру Тимофіївну, МОГИЛЬНОГО Анатолія Володимировича, ПОЗНЯКА Віктора Степановича, ПРОСОНОВА Анатолія Олександровича, ТОНКОНОЖЕНКА Миколу Миколайовича, ФЕДУСИКА Андрія Григоровича.
5. Призначити в новоутворених місцевих судах на період до
призначення суддів на адміністративні посади в порядку,
передбаченому частиною п'ятою статті 20 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), виконуючими обов'язки:
голови місцевого Київського районного суду міста Одеси
ЖУКОВСЬКОГО Олександра Григоровича;
голови місцевого Малиновського районного суду міста Одеси
ЛІЧМАНА Леоніда Григоровича;
голови місцевого Приморського районного суду міста Одеси
ГОЛОВЧЕНКА Олександра Миколайовича;
голови місцевого Суворовського районного суду міста Одеси
ЖУРІКА Володимира Федоровича.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 січня 2003 року
N 43/2003вверх