Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення
Україна, Молдова; Соглашение, Международный документ от 20.03.1993
Документ 498_085, действует, текущая редакция — Подписание от 20.03.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Молдова
про повітряне сполучення

Дата підписання: 20 березня 1993 Дата набуття чинності: 20 березня 1993
Уряд України та Уряд Республіки Молдова, які надалі
іменуються як "Договірні Сторони", що є учасниками Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), відкритої для підписання
в Чикаго 7 грудня 1944 року,
бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами,
домовились про таке:
Стаття 1
1. З метою укладення цієї Угоди наступні терміни мають
значення:
а) "авіаційні влади" - стосовно України - Міністерство
транспорту в особі Державної адміністрації авіаційного транспорту
України, а стосовно Республіки Молдова - Міністерство транспорту в
особі Департаменту повітряного транспорту, або в обох випадках
будь-яку особу чи орган, які уповноважені здійснювати функції
згаданих влад;
б) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство,
призначене та уповноважене у відповідності до Статті 4 цієї Угоди;
в) "територія" (щодо держави) - сухопутна територія,
територіальні та внутрішні води, та повітряний простір над ними,
які знаходяться під суверенітетом цієї держави;
г) "Конвенція" - Конвенція про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкрита для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року;
термін вміщує будь-який Додаток ( 995_655 ) або будь-яку зміну
Додатка, затверджені згідно з Статтею 90 цієї Конвенції такою
мірою, в якій цей Додаток або зміна Додатка стосуються Договірних
Сторін, та будь-яку зміну Конвенції, ухвалену згідно з Статтею 94
Конвенції, ратифіковану відповідно Україною та Республікою
Молдова;
д) "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення",
"авіапідприємство" та "зупинка з некомерційною метою" - відповідно
до Статті 96 Конвенції ( 995_038 ).
2. Додаток до цієї Угоди є невід'ємною частиною.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародного
повітряного сполучення по маршрутах, визначених у Додатку до цієї
Угоди (надалі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
під час експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах
матиме право:
а) здійснювати проліт без зупинки через територію іншої
Договірної Сторони;
б) здійснювати зупинки з некомерційною метою на території
іншої Договірної Сторони;
в) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
у пунктах, визначених для цього маршруту у Додатку до цієї Угоди,
з метою посадки на борт та (або) висадки пасажирів, приймання та
(або) розвантаження вантажу та пошти міжнародного сполучення.
2. Вказане у цій Статті не розглядатиметься як підстава для
надання призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
права приймати на борт пасажирів, вантаж та пошту для перевезення
між пунктами на території іншої Договірної Сторони за винагороду
або на умовах найму.
3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти перетину державних кордонів встановлюватимуться кожною
Договірною Стороною на своїй території.
4. Всі технічні та комерційні питання щодо польотів
повітряних суден та перевезень пасажирів, вантажу та пошти по
договірних лініях, а також всі питання щодо комерційного
співробітництва, а саме розкладу, частоти рейсів, типів повітряних
суден, наземного технічного обслуговування повітряних суден та
порядку фінансових розрахунків, вирішуватимуться за домовленістю
між призначеними авіапідприємствами Договірних Сторін та
представлені для затвердження авіаційним владам Договірних Сторін.
5. Розклад руху по договірних лініях подаватиметься на
розгляд авіаційним владам Договірних Сторін не пізніш як за 30
днів до передбаченої дати відкриття руху. У деяких випадках цей
строк може бути скорочений за згодою вищезгаданих влад.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств для експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону.
2. Після одержання такого повідомлення інша Договірна Сторона
у відповідності до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без
затримки надасть кожному призначеному авіапідприємству відповідний
дозвіл на виконання польотів.
3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони, перш ніж видати
дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від авіапідприємства
іншої Договірної Сторони доказів того, що вони здатні виконувати
умови, передбачені законами та правилами, яких звичайно та
обгрунтовано додержуються ці влади при здійсненні міжнародних
повітряних сполучень.
4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити у наданні
дозволу на здійснення польотів, зазначеного у пункті 2 цієї
Статті, або зажадати виконання певних умов, які вважатиме за
потрібне висунути в тому випадку, коли призначене авіапідприємство
користується правами, зазначеними у Статті 3, у будь-якому
випадку, коли згадана Договірна Сторона не отримала задовільних
доказів того, що переважне володіння та фактичний контроль за цим
авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка його
призначила, або її громадянам.
5. Авіапідприємство, яке призначене та одержало дозвіл на
здійснення польотів належним чином, розпочне експлуатацію
договірних ліній при умові, що тарифи, встановлені у відповідності
до положень Статті 10 цієї Угоди, мають чинність на цих лініях.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
здійснення польотів або припинити користування вказаними у Статті
3 цієї Угоди правами, наданими призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони, або зажадати виконання певних умов, які вона
вважатиме за потрібне висунути при користуванні цими правами:
а) у будь-якому випадку, коли вона не переконана у тому, що
переважне володіння та фактичний контроль за цим авіапідприємством
належать Договірній Стороні, яка його призначила, або її
громадянам, або
б) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надала йому ці права,
або
в) у випадку, коли авіапідприємство будь-яким іншим чином
порушує умови цієї Угоди.
2. Коли негайне скасування дозволу, припинення здійснення
польотів або вимога дотримуватись умов, зазначених у пункті 1 цієї
Статті, не є необхідним для запобігання подальших порушень законів
та правил, тоді право, про яке йде мова у цьому пункті, буде
використане тільки після консультацій між авіаційними владами
Договірних Сторін. Такі консультації між авіаційними владами
повинні відбутися протягом 30 днів від дати запиту.
Стаття 6
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо
регулювання прибуття та відправлення з її території повітряних
суден, які здійснюють міжнародні польоти, або експлуатацію та
навігацію цих повітряних суден під час їх перебування у межах її
території, застосовуватимуться до повітряних суден
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
прибуття, перебування та відправлення з її території пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти, зокрема правила щодо паспортних,
митних, валютних та санітарних процедур, застосовуватимуться до
пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, під час
їх перебування у межах вказаної території.
Стаття 7
Збори та інші платежі за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні та інші засоби та послуги, а
також будь-які платежі за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами стягуватимуться у відповідності до
встановлених ставок та тарифів кожної Договірної Сторони.
Стаття 8
Пасажири, вантаж та пошта прямого транзиту через територію
однієї Договірної Сторони, які не залишають відведеної для цього
зони аеропорту, підлягатимуть лише спрощеному контролю. Вантаж та
пошта прямого транзиту звільнятимуться від митних зборів та інших
подібних податків.
Стаття 9
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін будуть
надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах між їх відповідними територіями.
2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони, з
тим, щоб не зашкодити перевезенню останньому авіапідриємству, яке
експлуатує авіалінію на цьому ж маршруті або його дільниці.
3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
громадському попиту на перевезення по встановлених маршрутах, та
кожне авіапідприємство матиме головною метою забезпечення такої
вмістимості, яка при розумному коефіцієнті завантаження
відповідала б існуючим та розумно очікуваним потребам у
перевезеннях пасажирів, вантажу та пошти між їх відповідними
територіями.
4. Перевезення, які здійснюється призначеним
авіапідприємством згідно з цією Угодою, повинні відповідати
загальному принципу, що вмістимість залежить від:
а) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення;
б) потреб у перевезеннях того району, через який проходить
авіалінія;
в) потреб у транзитних перевезеннях.
Стаття 10
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватись на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні видатки, розумний прибуток,
характеристику авіалінії (наприклад, швидкість та комфорт) та
тарифи інших авіапідприємств для будь-якої дільниці встановленого
маршруту. Ці тарифи повинні встановлюватись у відповідності до
наступних умов цієї Статті.
2. Тарифи, зазначені у пункті 1 цієї Статті, а також розмір
агентських комісійних з цих тарифів повинні, по можливості,
узгоджуватися по кожному з встановлених маршрутів між
зацікавленими призначеними авіапідприємствами після консультації з
іншими авіапідприємствами, які експлуатують цю лінію або її
дільниці. Узгоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційними владами Договірних Сторін.
3. Якщо призначені авіапідприємства не в змозі погодитися з
будь-яким з цих тарифів чи з інших причин тариф не може бути
узгоджений у відповідності до умов пункту 2 цієї Статті, авіаційні
влади Договірних Сторін повинні намагатись встановити тариф за
домовленістю між собою.
4. Якщо авіаційні влади не зможуть дійти згоди у питанні
затвердження будь-якого тарифу, наданого їм у відповідності до
пункту 2 цієї Статті, або по встановленню тарифу у відповідності
до пункту 3 цієї Статті, ця розбіжність повинна бути врегульована
згідно з умовами Статті 17 цієї Угоди.
5. Жоден тариф не набуде чинності без затвердження його
однією з Договірних Сторін.
6. Встановлені тарифи діятимуть до того часу, доки не будуть
встановлені нові згідно з положеннями цієї Статті, але дія тарифу
не може бути подовжена більше ніж на дванадцять (12) місяців після
дати припинення строку його дії.
Стаття 11
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств однієї
Договірної Сторони, які експлуатують договірні лінії, а також їх
табельне майно, запаси палива та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продовольчі товари, напої та тютюнові вироби),
що знаходяться на борту цих повітряних суден, звільнятимуться від
мит та інших подібних зборів при прибутті на територію іншої
Договірної Сторони при умові, що це майно, матеріали та запаси
залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу у
зворотному напрямку.
2. Також звільнятимуться від таких податків та мита, за
винятком зборів за надане обслуговування та ремонт:
а) бортові запаси, що прийняті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених владами згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного
судна, яке експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
б) запасні частини, які ввезені на територію однієї
Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту
повітряного судна призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, що експлуатують договірні лінії;
в) паливо та мастильні матеріали призначені для використання
повітряним судном призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони, що експлуатується на договірних лініях, навіть якщо ці
запаси використовуватимуться на дільниці маршруту в межах
території іншої Договірної Сторони, де вони були прийняті на борт.
3. Матеріали, запаси та запасні частини, вказані в пункті 2
цієї Статті, за вимогою однієї з Договірних Сторін можуть
зберігатись під контролем або наглядом митних влад.
4. Звільнення, передбачені цією Статтею, поширюватимуться на
випадки, коли авіапідприємство однієї Договірної Сторони укладе
контракт з іншим авіапідприємством, якому також надані аналогічні
звільнення іншою Договірною Стороною з метою тимчасового
використовування або передачі на території іншої Договірної
Сторони матеріалів, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Статті.
5. Табельне майно, матеріали, запаси та запасні частини, що
знаходяться на борту повітряного судна, яке експлуатується на
договірних лініях авіапідприємством однієї Договірної Сторони,
можуть бути розвантажені на території іншої Договірної Сторони
тільки за згодою митних влад цієї Договірної Сторони. В такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих влад
доти, поки вони не будуть вивезені назад та не отримають іншого
призначення згідно з митними правилами.
Стаття 12
1. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
різниці перевищення прибутків, отриманих цим авіапідприємством від
експлуатації договірних ліній, над видатками.
2. Такий переказ повинен здійснюватись згідно з положеннями
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. В
разі відсутності такої угоди або відповідних положень в цій угоді
переказ повинен здійснюватись у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну згідно з правилами валютного обміну, що
застосовуються Договірними Сторонами.
Стаття 13
1. Прибутки, які отримані призначеним авіапідприємством
однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони
від експлуатації договірних ліній, звільнятимуться цією Договірною
Стороною від оподаткування, яке повинно або може бути застосовано
згідно з правилами цієї Договірної Сторони.
2. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки та авіанакладні, а також
рекламні матеріали, звільнятимуться від усіх податків та мита на
території іншої Договірної Сторони.
Стаття 14
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається
право відкрити свої представництва на території Договірної Сторони
з необхідним адміністративним, комерційним та технічним
персоналом.
2. Зазначений у цій Статті персонал повинен складатися з
громадян Договірних Сторін, його чисельність встановлюватиметься
за узгодженням між авіаційними владами Договірних Сторін.
Стаття 15
1. Згідно з своїми правами та обов'язками в межах
міжнародного права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Не
обмежуючи загальне застосування своїх прав та обов'язків згідно з
міжнародним правом, Договірні Сторони діють у відповідності до
положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються
на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963
року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), положеннями діючих двосторонніх угод та тих, що
будуть укладені між ними в майбутньому.
2. Договірні Сторони подаватимуть за вимогою всю необхідну
допомогу одна одній для запобігання незаконному захопленню
повітряного судна та іншим протиправним діям, спрямованим проти
безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів,
аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації.
3. Договірні Сторони діють у відповідності до положень з
авіаційної безпеки та технічними вимогами, встановленими
Міжнародною організацією цивільної авіації та передбаченими у
Додатках ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), в тому обсязі, в якому такі положення та вимоги
застосовані до Договірних Сторін; вони вимагатимуть, щоб
експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, або
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
міжнародних аеропортів на їх території діяли згідно з такими
положеннями та вимогами з авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може зажадати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень та вимог з
авіаційної безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною
щодо прибуття, відправлення або перебування в межах її території.
Кожна Договірна Сторона забезпечить застосування необхідних
заходів в межах її території для захисту повітряних суден та
перевірки пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових
запасів перед та під час прийому на борт чи навантаження. Кожна
Договірна Сторона також доброзичливо розглядатиме будь-який запит
іншої Договірної Сторони щодо прийняття спеціальних заходів
безпеки у відповідь на конкретну загрозу.
5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку
та прийняття відповідних заходів, спрямованих на швидке та
безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 16
Для полегшення тісного співробітництва з усіх питань щодо
виконання цієї Угоди авіаційні влади Договірних Сторін час від
часу проводитимуть консультації.
Стаття 17
Будь-який спір стосовно тлумачення чи застосування цієї Угоди
або Додатка до неї вирішуватиметься шляхом переговорів між
авіаційними владами обох Договірних Сторін. Якщо згадані влади не
дійдуть згоди, спір вирішуватиметься по дипломатичних каналах.
Стаття 18
Якщо одна з Договірних Сторін запропонує змінити умови цієї
Угоди та Додатка до неї, вона може запропонувати проведення
консультації між авіаційними владами обох Договірних Сторін щодо
внесення пропонованої зміни. Консультації розпочнуться протягом 60
днів від дати запиту, якщо тільки авіаційні влади Договірних
Сторін не домовляться про продовження цього строку. Зміни цієї
Угоди набудуть чинності після їх підтвердження шляхом обміну
нотами по дипломатичних каналах. Зміни можуть бути внесені у
Додаток за узгодженням між авіаційними владами Договірних Сторін.
Стаття 19
Ця Угода та будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
1. Ця Угода не має обмеження строку дії.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про своє рішення
припинити чинність цієї Угоди. В такому випадку ця Угода втратить
чинність через 12 місяців від дати одержання повідомлення іншою
Договірною Стороною, якщо повідомлення про втрату чинності не
відкликане за взаємною згодою до закінчення цього строку.
Стаття 21
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.
Вчинено в м. Кишиневі 20 березня 1993 року, у двох
примірниках, кожен молдавською, українською та російською мовами,
при цьому всі тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
Додаток
1. Уряд України призначає для експлуатації договірних ліній,
зазначених у пункті 3-а цього Додатка, Об'єднання цивільної
авіації "Авіалінії України".
2. Уряд Республіки Молдова призначає для експлуатації
повітряних ліній, зазначених у пункті 3-б цього Додатка, Державну
Авіакомпанію "Air Moldova".
3. Договірні лінії:
а) маршрути для повітряних суден України: Київ - Кишинеу -
Київ;
б) маршрути для повітряних суден Республіки Молдова: Кишинеу
- Київ - Кишинеу.
Примітки:
а) право призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони здійснювати перевезення пасажирів, вантажу та пошти між
пунктами на території іншої Договірної Сторони та пунктами в
третіх країнах є предметом окремої домовленості між авіаційними
владами Договірних Сторін;
б) польоти призначених авіапідприємств в інші пункти на
територіях Договірних Сторін, які не передбачені цим Додатком,
здійснюватимуться за узгодженням між авіаційними владами та за
домовленістю між вказаними авіапідприємствами.вверх