Документ 704_010, действует, текущая редакция — Вступление в силу от 20.04.1994


Угода
між Урядом України
та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам
про повітряне сполучення

Дата підписання: 21.10.1993 Дата набуття чинності: 20.04.1994
Уряд України та Уряд Соціалістичної Республіки В'єтнам,
надалі іменовані "Договірні Сторони", будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року, бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, погодились про таке:
Стаття 1
1. У цій Угоді нижченаведені терміни означають: а) "авіаційні влади" означає щодо України - Міністерство
транспорту України, а щодо Соціалістичної Республіки В'єтнам -
Міністерство транспорту, представлене Адміністрацією цивільної
авіації В'єтнаму, або в обох випадках будь-яку особу чи орган, які
уповноважені здійснювати функції, які в цей час виконуються
згаданими владами; b) "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство,
яке призначене та отримало дозвіл відповідно до Статті 4 цієї
Угоди; c) "територія", щодо держави означає земні поверхні і
внутрішні територіальні води та повітряний простір над ними, які
знаходяться під суверенітетом цієї держави; d) "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чікаго 7 грудня
1944 року; та містить будь-який Додаток, прийнятий згідно зі
Статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до Додатків або
Конвенції, прийняті згідно зі Статтями 90 та 94, у такій мірі, у
якій такі Додатки або поправки застосовані до Договірних Сторін,
та будь-яка поправка до Конвенції ратифікована відповідно Україною
і Соціалістичною Республікою В'єтнам; e) "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення",
"авіапідприємства" та "зупинка з некомерційними цілями" мають
значення відповідно до Статті 96 Конвенції; e) "тариф" означає ціни, які сплачуються за перевезення
пасажирів, багажу і вантажу, та умови, згідно з якими ці ціни
застосовуються, включаючи ціни й умови стосовно агентських та інші
додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов стосовно
перевезення пошти. 2. Додаток до цієї Угоди буде розглядатися як її невід'ємна
частина.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку до цієї
Угоди (надалі іменовані відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство, яке призначене кожною Договірною
Стороною, під час експлуатації договірних ліній по встановлених
маршрутах буде користуватися такими правами: a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони; b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони в пунктах, встановлених у Додатку до цієї
Угоди; c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, вказаних для цього маршруту у Додатку до цієї Угоди, з
метою прийняття на борт та (або) зняття міжнародного комерційного
забезпечення - пасажирів, вантажу та пошти. 2. Вказане в пункті 1 цієї Статті не буде розглядатися як
право призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
приймати на борт пасажирів, пошту і вантаж для перевезення за
винагороду чи на умовах оренди між пунктами на території іншої
Договірної Сторони. 3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти перетину державних кордонів будуть встановлені кожною
Договірною Стороною на своїй території. 4. Технічні та комерційні питання щодо експлуатації
повітряних суден і перевезення пасажирів, вантажу і пошти по
договірних лініях, та всі питання щодо комерційного
співробітництва, а саме, розкладу руху, частоти польотів, типів
повітряних суден, наземного технічного обслуговування повітряних
суден та процедур фінансових розрахунків будуть вирішені за
погодженням між авіаційними владами Договірних Сторін. 5. Розклади руху по договірних лініях будуть подаваться
авіаційним владам обох Договірних Сторін для затвердження не менш
ніж за 30 днів до пропонованої дати введення. В деяких випадках
цей строк може бути скорочений за погодженням згаданих влад.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначати одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого призначення авіаційні влади іншої
Договірної Сторони відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті без затримки нададуть кожному призначеному авіапідприємству
відповідний дозвіл на виконання польотів. 3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно застосовуються такими владами
при здійсненні міжнародних повітряних сполучень. 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї Статті, або зажадати
виконання таких умов, які вона може вважати необхідними при
користуванні правами, вказаними в Статті 3 цієї Угоди, у
будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не має доказів
того, що переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належить Договірній Стороні, що призначила це
авіапідприємство, або її громадянам. 5. Авіапідприємство, яке таким чином призначене та отримало
дозвіл, може розпочати експлуатацію договірних ліній, на які воно
призначене, за умови, що тариф, встановлений відповідно до
положень Статті 11 цієї Угоди, введено в дію на такій лінії.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або тимчасово припинити користування будь-яким
авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною, правами,
вказаними в Статті 3 цієї Угоди, або встановити такі умови, які
вона може вважати необхідними при користуванні цими правами: a) у будь-якому випадку, коли вона не переконана в тому, що
переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка призначає
авіапідприємство, або її громадянам, або b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або c) у випадку, коли авіапідприємство в інших відношеннях не
може здійснювати експлуатацію відповідно до умов, передбачених
цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, тимчасове припинення або
встановлення умов, вказаних у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним для запобігання подальшим порушенням законів та правил,
такі права будуть використані лише після консультації з
авіаційними владами іншої Договірної Сторони. Такі консультації
між авіаційними владами повинні відбутися протягом шістдесяти (60)
днів від дати одержання запиту.
Стаття 6
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо входу на
її територію або виходу з неї повітряних суден, які здійснюють
міжнародне повітряне сполучення, або експлуатації і навігації
таких повітряних суден під час їх перебування в межах її
території, будуть застосовуватися до повітряних суден
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
прибуття, перебування та відправлення з її території пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти, зокрема, правила щодо паспортних,
митних, валютних та санітарних заходів будуть застосовуватися до
пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, під час
їх перебування в межах вказаної території.
Стаття 7
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнані дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги,
згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи
визнані дійсними, дорівнюють або перевищують мінімальні стандарти,
які встановлені або можуть встановлюватися час від часу згідно з
Конвенцією. 2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
чинними посвідчень про кваліфікацію свідоцтв, виданих або визнаних
чинними стосовно її власних громадян іншою Договірною Стороною або
будь-якою іншою державою.
Стаття 8
Платежі та інші збори за користування призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні й інші засоби та послуги, а також
будь-які платежі за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами, не будуть вищі ніж ті, що
сплачуються її державним авіапідприємством, яке здійснює подібні
міжнародні повітряні сполучення.
Стаття 9
Пасажири, багаж та вантаж прямого транзиту через територію
однієї Договірної Сторони, які не залишають відведеної для цього
зони аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному контролю, за
винятком заходів з безпеки для запобігання насильству, повітряному
піратству та контрабанді наркотиків. Багаж та вантаж прямого
транзиту будуть звільнені від сплати мит та інших подібних
податків.
Стаття 10
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
будуть надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. Експлуатуючи договірні лінії, призначене авіапідприємство
однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги інтереси
будь-якого призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням останнього авіапідприємства, яке
експлуатує авіалінію за цим же маршрутом або будь-якій його
частині. 3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
загальноприйнятим потребам у перевезеннях по встановлених
маршрутах, і кожне призначене авіапідприємство повинно мати
першочерговою задачею надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження відповідала б існуючим і розумно
очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, вантажу і пошти між
територіями обох Договірних Сторін. 4. Повітряні перевезення, які забезпечуються призначеним
авіапідприємтсвом згідно з цією Угодою, будуть здійснюватися
відповідно до загальних принципів, що ємність залежить від: a) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення; b) потреб у перевезеннях зони, через яку проходять договірні
лінії; та c) потреб у транзитних перевезеннях авіапідприємств.
Стаття 11
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, характеристики
авіалінії (такі як показники швидкості та комфорту) та тарифи
інших авіапідприємств на будь-якій дільниці встановленого
маршруту. Ці тарифи будуть встановлені відповідно до
нижченаведених положень цієї Статті. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, та розміри
агентських комісійних зборів, що застосовуються в додаток до них,
будуть, по можливості, погоджені по кожному з встановлених
маршрутів між призначеними авіапідриємствами шляхом проведення
консультацій з іншими авіапідприємствами, які експлуатують цей
маршрут або його частину. Погоджені таким чином тарифи підлягають
затвердженню авіаційними владами Договірних Сторін. 3. Якщо призначені авіапідприємствами не можуть погодитися з
будь-яким з цих тарифів, або якщо з будь-яких інших причин тариф
не може бути погоджений відповідно до умов пункту 2 цієї Статті,
авіаційні влади Договірних Сторін повинні намагатися встановити
тариф за взаємною згодою. 4. Якщо авіаційні влади не зможуть погодитися щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті, або з встановленням тарифу згідно з пунктом 3 цієї
Статті, спір буде врегульовано згідно з умовами Статті 21 цієї
Угоди. 5. Жоден тариф не може бути введений в дію, якщо авіаційні
влади будь-якої Договірної Сторони не затвердили його. 6. Встановлені тарифи повинні залишатися в дії доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті.
Стаття 12
1. Коли призначене авіапідприємство пропонує використовувати
на договірних лініях повітряне судно, на яке воно не має права
власності, це буде здійснено за таких умов: а) таке використання повітряного судна не буде розглядатися
так, що авіапідприємство третьої сторони, яке здає судно в оренду,
отримує доступ до користування комерційними правами, які іншим
чином цьому авіапідприємтву не доступні; b) відповідальність за подовження строку придатності до
польотів та за відповідність експлуатаційним стандартам технічного
обслуговування щодо будь-якого орендованого повітряного судна, яке
експлуатується будь-яким авіапідприємством, призначеним
авіаційними владами Соціалістичної Республіки В'єтнам чи України,
буде встановлена за згодою обох авіаційних влад. 2. Призначеному авіапідприємству іншим чином не забороняється
здійснювати перевезення з використанням орендованого повітряного
судна за умов, що будь-яке орендне використання відповідає умовам,
вказаним у пункті 1 вище. 3. Призначене авіапідприємство надішле авіаційним владам
іншої Сторони протягом тридцяти днів письмове повідомлення або
таку коротку звістку, яка може бути погоджена між двома Сторонами,
про будь-яке використання орендованого повітряного судна. 4. Вирішено, що авіаційні влади, які отримали інформацію,
зазначену в пункті 3 вище, надішлють відповідь протягом 21 дня
після отримання.
Стаття 13

1. Повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх комплектне обладнання, запаси палива та мастильні матеріали,
бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові
вироби), що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть
звільнені від усіх мит, податків та інших подібних зборів по
прибутті на територію іншої Договірної Сторони за умови, що це
майно, матеріали та запаси залишаються на борту повітряного судна
до моменту їх вивозу у зворотному напрямку. 2. Також будуть звільнені від таких мит, податків та зборів,
за винятком зборів за надане обслуговування: a) бортові запаси, що прийняті на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених владами згаданої
Договірної Сторони, та призначені для використання на борту
повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; b) запасні частини і обладнання, які ввезені на територію
однієї Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту
повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; c) паливо та мастильні матеріали, які призначені для
використання повітряним судном, яке експлуатується на договірних
лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони,
навіть якщо ці запаси будуть використовуватися на частині маршруту
в межах території іншої Договірної Сторони, де вони були прийняті
на борт. 3. До матеріалів, вказаних в пункті 2 цієї Статті, може бути
висунута вимога зберігання їх під митним наглядом або контролем. 4. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна, що
експлуатується на договірних лініях призначеним авіапідприємством
однієї Договірної Сторони, можуть бути розвантажені на території
іншої Договірної Сторони тільки за згодою митних влад цієї
Договірної Сторони. У такому випадку вони можуть бути розміщені
під наглядом згаданих влад доти, доки вони не будуть вивезені у
зворотному напрямку або не отримають іншого призначення згідно з
митними правилами. 5. Необхідні документи будь-якого призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони, включаючи авіаквитки,
авіавантажні накладні, а також рекламні матеріали, будуть
звільнені від усіх податків та мит на території іншої Договірної
Сторони.
Стаття 14
1. Базуючись на принципі взаємності, призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони буде вільно продавати
авіатранспортні перевезення на території іншої Договірної Сторони
безпосередньо або через агентів, які мають відповідні дозволи, за
місцеву валюту чи будь-яку конвертовану валюту згідно з
відповідними національними законами і правилами. 2. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
перевищення доходів над видатками, отриманих цим авіапідприємством
від експлуатації договірних ліній. 3. Такий переказ повинен здійснюватись згідно з положеннями
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій угоді
переказ повинен здійснюватись у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну відповідно до правил валютного обміну
Договірних Сторін.
Стаття 15
Доходи, які отримані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони від
експлуатації договірних ліній, будуть звільнені цією іншою
Договірною Стороною від усіх податків та зборів, які повинні або
можуть застосовуватися відповідно до правил цієї Договірної
Сторони.
Стаття 16
1. З метою забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони буде
надано право утримувати на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним та
технічним персоналом. 2. Вищезгаданий персонал повинен складатися з громадян
Договірних Сторін. Чисельність персоналу, який приймається на
роботу призначеним авіапідприємством із своїх громадян, буде
погоджена між авіаційними владами обох Договірних Сторін.
Стаття 17
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями, які випливають
з міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди.
Не обмежуючи загальну застосованість своїх прав та зобов'язань
згідно з міжнародним правом, Договірні Сторони будуть діяти
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року,
Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня 1971
року, Протоколу про боротьбу з протизаконними актами насильства у
аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію,
підписаного у Монреалі 24 лютого 1988 року, положень чинних
двосторонніх угод між Договірними Сторонами, а також тих угод, які
будуть укладені між Договірними Сторонами в майбутньому. 2. Договірні Сторони будуть надавати за проханням усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню повітряного судна та іншим протиправним діям,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій
іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та передбачених Додатками до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, у тій мірі, у якій такі
положення та вимоги застосовані до Договірних Сторін; вони будуть
вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними,
та експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанта
міжнародних аеропортів на їх території діяли згідно з такими
положеннями з авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погождується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо входу на
її територію, виходу з неї або перебування в її межах. Кожна
Договірна Сторона буде забезпечувати вживання необхідних заходів у
межах її території для захисту повітряних суден та перевірки
пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів
перед та під час посадки чи завантаження. Кожна Договірна Сторона
також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної
Сторони щодо прийняття спеціальних заходів безпеки у випадку
конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів. Договірні Сторони
подаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку та
вживання відповідних заходів з метою швидкого та безпечного
усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 18
1. Кожна Договірна Сторона приймає на себе зобов'язання
полегшити та надати допомогу повітряному судну іншої Договірної
Сторони та його пасажирам і екіпажу у випадку непередбачених
обставин або події на її території. Така допомога буде надана
будь-якою з Договірних Сторін іншій Договірній Стороні таким же
чином і в тій мірі, як та, що надається своєму власному
повітряному судну, пасажирам та екіпажу. 2. У випадку події, непередбаченої обставини, вимушеної
посадки, пошкодження чи зруйнування, що трапилося з повітряним
судном однієї Договірної Сторони, інша Договірна Сторона буде: a) діяти відповідно до положень Додатка 13 Конвенції; b) надавати всю можливу допомогу вказаному повітряному судну; c) негайно вживати всіх можливих заходів, щоб надати допомогу
екіпажу і пасажирам, які потерпіли під час події; d) негайно інформувати іншу Договірну Сторону про подію; e) охороняти пошту, багаж та вантаж, які перевозяться на
борту повітряного судна; f) зберігати всі уламки, що уціліли, та записи приладу -
самописця зруйнованого повітряного судна, а також документацію,
яка знаходиться на борту повітряного судна, та всю допоміжну
документацію щодо польоту. 3. Договірна Сторона, на території якої трапилася авіаційна
подія, вживе необхідних заходів для розслідування обставин та
причин події та за запитом іншої Договірної Сторони дозволить
представникам іншої Договірної Сторони вільний в'їзд до своєї
території, щоб бути присутніми як спостерігачі під час
розслідування події. 4. Договірна Сторона по проведенні розслідування повідомить
про його результати іншій Договірній Стороні та, за запитом, перша
Договірна Сторона виготовить копії всіх документів, що стосуються
події. Ці копії повинні включати всі необхідні документи і дані,
відповідні законам та правилам щодо виконання міжнародних польотів
на території Договірної Сторони, яка проводить розслідування.
Стаття 19
Час від часу між авіаційними владами Договірних Сторін будуть
проводитися консультації для забезпечення тісного співробітництва
з усіх питань щодо виконання цієї Угоди.
Стаття 20
1. Авіаційні влади кожної Договірної Сторони будуть надавати
за проханням іншій Договірній Стороні періодичні та інші
статистичні дані. 2. Такі дані повинні включати всю інформацію, яка є
обґрунтовано необхідною для визначення обсягу перевезень,
здійснених авіапідприємством по договірних лініях, та інформацію
по пунктах відправлення і призначення таких перевезень.
Стаття 21
1. Будь-який спір щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди
або Додатка до неї будуть врегульовані шляхом проведення
переговорів безпосередньо між авіаційними владами обох Договірних
Сторін. Якщо згадані авіаційні влади не можуть досягти згоди, спір
буде врегульовано по дипломатичним каналах. 2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
спору шляхом переговорів, вони можуть домовитись про передачу
права вирішення спору будь-якій особі чи органу, або спір може
бути за проханням будь-якої Договірної Сторони винесений на
розгляд арбітражу в складі трьох арбітрів, двоє з яких, призначені
кожною з Договірних Сторін, призначають третього. Кожна з
Договірних Сторін призначить арбітра протягом шістдесяти днів з
дати одержання по дипломатичним каналах будь-якою Договірною
Стороною від іншої повідомлення з проханням арбітражного
врегулювання спору, а третього арбітра буде призначено протягом
наступних тридцяти днів. Якщо будь-яка з Договірних Сторін не може
призначити арбітра протягом встановленого періоду, або якщо
третього арбітра не призначено протягом встановленого періоду,
Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації може за
проханням будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи
арбітрів, як того потребує справа. Коли Президент є громадянином
однієї з Договірних Сторін або іншим чином не в змозі виконати цю
функцію, його заступник зробить необхідні призначення. У
будь-якому випадку третій арбітр повинен бути громадянином третьої
держави та буде діяти як президент арбітражного органу. 3. Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-яке
рішення, прийняте згідно з пунктом 2 цієї Статті.
Стаття 22
Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити положення цієї
Угоди та Додатка до неї, вона може запитати консультації між
авіаційними владами обох Договірних Сторін щодо запропонованої
зміни. Така консультація повинна розпочатися протягом шістдесяти
(60) днів від дати запиту, якщо тільки авіаційні влади Договірних
Сторін не домовляються про продовження цього строку. Поправки до
Угоди або її Додатка набудуть чинності після їх підтвердження
обміном нотами по дипломатичних каналах.
Стаття 23
Ця Угода та будь-які наступні поправки до неї будуть
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 24
1. Цю Угоду укладено на невизначений період. 2. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати
по дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації.
У такому випадку, ця Угода втратить чинність через дванадцять (12)
місяців від дня, коли повідомлення було одержано іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності не
відкликано за взаємною згодою до закінчення цього строку. Якщо
відсутнє підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення, воно буде вважатися одержаним через чотирнадцять
(14) днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією
цивільної авіації.
Стаття 25
Ця Угода набуде чинності з дати, на яку Договірні Сторони
проінформують одна одну шляхом обміну дипломатичними нотами про
виконання їх відповідних конституційних процедур щодо набуття
чинності.
Вчинено в м.Києві 21 жовтня 1993 року, у двох примірниках
українською, в'єтнамською та англійською мовами, усі тексти
автентичні. Однак, у разі спору текст англійською мовою буде
переважати.
За Уряд За Уряд Соціалістичної
України Республіки В'єтнам
(підпис) (підпис)
Додаток
До Угоди між Урядом України
та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам
про повітряне сполучення
1. Розділ I
Маршрути, які експлуатуються призначеним авіапідприємством
Соціалістичної Республіки В'єтнам в обох напрямках:
Пункти Проміжні Пункти Пункти за відправлення пункти призначення межами ------------------------------------------------------------- Будь-який Два пункти, Київ і/або Два пункти, пункт у що будуть Одеса що будуть В'єтнамі визначені визначені
пізніше пізніше -------------------------------------------------------------
2. Розділ II
Маршрути, які експлуатуються призначеним авіапідприємством
України в обох напрямках:
Пункти Проміжні Пункти Пункти за відправлення пункти призначення межами України ------------------------------------------------------------- Будь-який Два пункти, Ханой і/або Два пункти, пункт в що будуть Хошемін що будуть Україні визначені визначені
пізніше пізніше ------------------------------------------------------------- 3. Призначене авіапідприємство будь-якої Договірної Сторони
може на будь-якому чи всіх рейсах пропустити будь-який з
вищенаведених пунктів за умов, що договірні лінії на цьому
маршруті починаються і закінчуються на території цієї Договірної
Сторони. 4. Право призначених авіапідприємств(а) будь-якої Договірної
Сторони перевозити пасажирів, вантаж і пошту між пунктами на
території будь-якої Договірної Сторони та пунктами в третій
стороні будуть підлягати погодженню між авіаційними владами
Договірних Сторін. 5. Чартерні, додаткові та нерегулярні рейси будуть
виконуватися призначеним авіапідприємством за попередньою заявкою,
яка повинна бути подана не менш ніж за сорок вісім (48) годин до
відправлення, за винятком вихідних і святкових днів.вверх