Документ 726-2017-р, действует, текущая редакция — Принятие от 11.10.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 жовтня 2017 р. № 726-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки

Внести зміни до плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), виклавши його у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 474
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 726-р)

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Проведення оцінки стану справ у системі державного управління (за участю Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA)

1) підготовка разом із SIGMA методики проведення оцінки стану справ у системі державного управління

методику розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

III квартал 2018 р.


2) проведення оцінки стану справ у системі державного управління відповідно до Принципів державного управління, розроблених SIGMA (далі - Принципи державного управління)

аналітичний звіт (результати оцінки) внесено на розгляд Координаційної ради з питань реформування державного управління (далі - Координаційна рада)

-”-

IV квартал 2018 р.


3) підготовка, узгодження та схвалення пропозицій щодо внесення змін до Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки (далі - Стратегія) та плану заходів з її реалізації відповідно до рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті

пропозиції щодо внесення змін до Стратегії схвалено Координаційною радою

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

-”-


4) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Стратегії та плану заходів з її реалізації

зміни до Стратегії та плану заходів з її реалізації прийнято Кабінетом Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2019 р.

2.

Координація реалізації Стратегії

забезпечення регулярного проведення засідань Координаційної ради

засідання проводяться регулярно

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

постійно

3.

Посилення спроможності щодо реформування державного управління

1) розроблення методики та інформаційних технологій щодо проведення моніторингу стану реалізації Стратегії, порядку звітування та оцінки реалізації Стратегії

методику та технології розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) впровадження в роботу державних органів, залучених до реалізації Стратегії, методики та інформаційних технологій, необхідних для реалізації, проведення моніторингу та звітування про стан реалізації Стратегії

методика та технології використовуються

-”-

-”-


3) забезпечення підготовки щорічних звітів про стан реалізації Стратегії та оцінку ресурсів (використаних та запланованих)

звіти про стан реалізації Стратегії готуються та розглядаються Координаційною радою

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

щороку починаючи з I кварталу 2018 р.

4.

Утворення структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідального за реформування державного управління, який має достатню спроможність

1) розроблення та затвердження вимог до професійної компетенції працівників структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідального за реформування державного управління

професійні вимоги затверджено

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС

IV квартал 2017 р.


2) проведення конкурсу на зайняття посад відповідно до вимог до професійної компетенції до кандидатів на посади державної служби у структурному підрозділі Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідальному за реформування державного управління

працівників призначено на посади

-”-

IV квартал 2017 р. - I квартал 2018 р.

5.

Підтримка фінансової стабільності реалізації Стратегії

1) підготовка розрахунків річних планових витрат з реалізації Стратегії

річні планові витрати з реалізації Стратегії враховано в Державному бюджеті України на відповідний рік

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

щороку в III кварталі


2) проведення аналізу прийнятого Державного бюджету України на наявність коштів, запланованих для реалізації Стратегії

інформація про наявність та розподіл коштів на реалізацію Стратегії у Державному бюджеті України на відповідний рік розглянуто Координаційною радою

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

щороку в I кварталі

6.

Комунікаційний супровід реформи державного управління

1) розроблення плану комунікаційного супроводу реформи

план схвалено Координаційною радою

Міністр Кабінету Міністрів України
МІП
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


2) виконання плану комунікаційного супроводу реформи

комунікаційна кампанія проводиться

-”-

постійно


3) проведення періодичного моніторингу ефективності комунікаційного супроводу реформи

звіт розглянуто Координаційною радою

-”-

починаючи з 2018 року - щокварталу

7.

Посилення стратегічної спроможності Кабінету Міністрів України

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади

законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) супроводження у Верховній Раді України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади

закон прийнято

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-II квартали 2018 р.

8.

Удосконалення системи стратегічного планування, проведення його моніторингу та оцінки

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо узгодження політики, стратегічного планування та погодження проектів актів Кабінету Міністрів України

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) проведення навчання для працівників центральних органів виконавчої влади щодо нових процедур роботи Кабінету Міністрів України

навчання проведено

-”-

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.

9.

Розроблення системи стратегічного планування, моніторингу та оцінки

1) розроблення методики підготовки документів стратегічного планування, моніторингу їх виконання і оцінки впливу на основі аналізу стану справ у сфері відповідальності міністерств; розроблення зразків типових документів

методику та зразки типових документів розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) проведення навчання державних службовців міністерств з питань застосування єдиної методики підготовки документів стратегічного планування, моніторингу їх виконання та оцінки впливу

навчання проведено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.

10.

Удосконалення методології формування державної політики, включаючи оцінку якості нормотворчої роботи

1) проведення аналізу існуючої практики розроблення програмних і стратегічних документів державної політики і підготовка пропозицій щодо створення системи програмних документів на основі кращого міжнародного досвіду

відповідні пропозиції підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) розроблення методики підготовки та зразків програмних і стратегічних документів державної політики та визначення їх особливостей і призначення в процесі формування, реалізації і моніторингу державної політики

методику та зразки типових документів розроблено

-”-

IV квартал 2017 р. - I квартал 2018 р.


3) проведення навчання державних службовців міністерств з питань застосування методики підготовки програмних і стратегічних документів державної політики

навчання проведено

-”-

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.

11.

Впровадження електронної системи управління документами

1) проведення аналізу стану впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади, включаючи нормативно-правове забезпечення

аналітичний звіт підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) підготовка та затвердження плану реалізації проекту впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади

план затверджено

-”-

-”-


3) розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання електронної системи документообігу

нормативно-правові акти розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
інші центральні органи виконавчої влади

-”-


4) впровадження системи автоматизованого міжвідомчого електронного документообігу в центральних органах виконавчої влади

всі центральні органи виконавчої влади підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

Міністр Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2018 р.


5) впровадження системи автоматизованого міжвідомчого електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади

всі місцеві органи виконавчої влади підключені до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

-”-

IV квартал 2020 р.


6) проведення оцінки ефективності впровадження електронної системи автоматизованого міжвідомчого електронного документообігу

оцінку ефективності проведено

-”-

I квартал 2020 р.

12.

Прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України “Про державну службу”

1) розроблення та погодження із SIGMA методики оцінки успішності реалізації Закону України “Про державну службу”

методику погоджено

НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


2) проведення SIGMA оцінки успішності реалізації Закону України “Про державну службу”

звіт за результатами оцінки підготовлено

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.

13.

Формування висококваліфікованої, компетентної групи державних службовців, які обіймають посади державної служби, несуть відповідальність за проведення ключових національних реформ і мають право на спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці (далі - фахівці з питань реформ)

1) визначення спеціальних професійних вимог та рівня компетентності для фахівців з питань реформ

нормативно-правові акти прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) проведення конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ відповідно до Закону України “Про державну службу”

фахівців з питань реформ призначено

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

постійно починаючи з IV кварталу 2017 р.


3) розроблення плану професійного розвитку фахівців з питань реформ

план затверджено

-”-

I квартал 2018 р.

14.

Проведення реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів

1) розроблення пропозицій щодо оплати праці державних службовців, яка ґрунтується на класифікації робіт/посад та відповідає Принципам державного управління; обчислення витрат на реформування системи оплати праці державних службовців

пропозиції щодо оплати праці державних службовців розроблено

Мінсоцполітики
Мінфін
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) подання на розгляд Координаційної ради пропозицій щодо оплати праці державних службовців

пропозиції щодо оплати праці державних службовців схвалено

Мінсоцполітики
Мінфін
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


3) прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців

нормативно-правові акти прийнято

-”-

II квартал 2018 р.

15.

Визначення оптимальної чисельності державних службовців з урахуванням функцій та організаційної структури органів державного управління, оптимізація чисельності працівників органів державного управління

1) розроблення та затвердження методики проведення прозорого оперативного моніторингу чисельності працівників органу державного управління та витрат на оплату їх праці

методику затверджено

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) визначення фактичної чисельності працівників органів державного управління відповідно до затвердженої методики та публікація звіту на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади

аналітичний звіт опубліковано

-”-

-”-


3) розроблення та затвердження плану оптимізації чисельності працівників органів державного управління, враховуючи цільові показники чисельності на 2018-2020 роки

план затверджено

-”-

II квартал 2018 р.


4) впровадження в роботу органів державного управління сучасних інструментів оперативного моніторингу чисельності працівників органів державного управління та витрат на оплату їх праці

інформаційну базу даних працівників органів державного управління (з інформацією про оплату праці) створено

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

III квартал 2018 р.


5) виконання плану оптимізації чисельності працівників державних органів управління, враховуючи цільові показники чисельності на 2018-2020 роки

чисельність працівників у державних органах скорочено

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2020 р.

16.

Утворення служб управління персоналом у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади

1) прийняття оновлених нормативно-правових актів щодо визначення ролі, функції та структури підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої влади

нормативно-правові акти прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) визначення професійних вимог та рівня компетентності для державних службовців служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади

-”-

-”-

-”-


3) проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у службах управління персоналом центральних органів виконавчої влади

працівників призначено

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-II квартали 2018 р.


4) розроблення програми та проведення навчання працівників служб управління персоналом з питань впровадження законодавства у сфері державної служби та впровадження єдиних стандартів і методик управління персоналом в центральних органах виконавчої влади

програма розроблена та навчання проводяться

-”-

постійно починаючи з II кварталу 2018 р.


5) утворення та забезпечення діяльності Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС, до складу якої входитимуть керівники підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої влади

Раду управління людськими ресурсами державної служби утворено

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2017 р.

17.

Утворення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

1) вибір технічного рішення та проведення тендера на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення і функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

договір про впровадження інформаційної системи укладено

НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

-”-


2) введення в експлуатацію в НАДС інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі з поступовим введенням відповідних модулів

функціонування системи в НАДС забезпечено

НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


3) підключення міністерств до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

функціонування системи в міністерствах забезпечено

НАДС
Мінрегіон
інші міністерства
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України

II квартал 2018 р.


4) підключення центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

функціонування системи в центральних органах виконавчої влади забезпечено

НАДС
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2019 р.

18.

Реформування системи професійного навчання державних службовців

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) підготовка та затвердження методики розроблення типової індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

методику розроблення індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, типову форму індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця затверджено

-”-

-”-


3) розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

єдині стандарти підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування розроблено

-”-

-”-

19.

Підвищення рівня інституційної спроможності НАДС для забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про державну службу” та реформування державної служби

1) визначення професійних вимог, рівня компетентності та спеціальних вимог для державних службовців в оновленій організаційній структурі НАДС

вимоги затверджено

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) визначення у структурі НАДС посад фахівців з питань реформ

посади фахівців з питань реформ визначено

-”-

-”-


3) проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців НАДС, включаючи посади фахівців з питань реформ

працівників на посади призначено

-”-

IV квартал 2017 р. - I квартал 2018 р.


4) проведення навчання працівників НАДС щодо сучасних інструментів управління персоналом на державній службі

навчання проведено

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

I-II квартали 2018 р.

20.

Визначення місії, сфери відповідальності, функцій і завдань міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України. Усунення дублювання повноважень і функцій

1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення вимог до формування структури апарату міністерства та затвердження типових положень про його структурні підрозділи, утворені для виконання завдань із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін’юст
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) розроблення (актуалізація) методичних рекомендацій щодо проведення функціонального обстеження, визначення місії та сфери відповідальності центральних органів виконавчої влади

методичні рекомендації розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


3) проведення функціонального обстеження міністерств

звіти за результатами проведеного функціонального обстеження підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
міністерства
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.


4) приведення положень про міністерства та структури апарату міністерств у відповідність з результатами функціонального обстеження

положення про міністерства та структуру їх апарату затверджено

-”-

III-IV квартали 2018 р.


5) проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади (крім міністерств)

звіти за результатами проведеного функціонального обстеження підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-IV квартали 2019 р.


6) приведення положень про центральні органи виконавчої влади (крім міністерств) та структури їх апарату у відповідність з результатами функціонального обстеження

положення та структуру апарату центральних органів виконавчої влади затверджено

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-II квартали 2020 р.


7) проведення аналізу основних робочих процесів у центральних органах виконавчої влади (підготовка, узгодження і прийняття рішень, організація роботи із зверненнями громадян та суб’єктів господарювання, організація роботи і контроль за виконанням доручень тощо)

аналітичний звіт та пропозиції за результатами основних робочих процесів підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2018 р.


8) розроблення рекомендацій за результатами аналізу робочих процесів

відповідні рекомендації розроблено

-”-

I квартал 2019 р.

21.

Установлення чіткого порядку спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів

1) проведення аналізу системи центральних органів виконавчої влади та сфер їх відповідальності

аналітичний звіт підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
Мін’юст
Мінфін

IV квартал 2019 р.


2) розроблення пропозицій щодо створення ефективної системи центральних органів виконавчої влади з чітким порядком спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів

пропозиції щодо нової системи центральних органів виконавчої влади розроблено

-”-

I квартал 2020 р.


3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо оновлення системи центральних органів виконавчої влади

нормативно-правові акти прийнято

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
Мін’юст
Мінфін

I-II квартали 2020 р.

22.

Систематизація правил загальної адміністративної процедури з гарантіями відповідно до Принципів державного управління

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про адміністративну процедуру

законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України

Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

III квартал 2018 р.


2) супроводження законопроекту про адміністративну процедуру у Верховній Раді України

закон прийнято

Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2018 р. - I квартал 2019 р.


3) проведення інформаційних заходів та навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації закону про адміністративну процедуру

навчання та інформаційні заходи проведено

Мін’юст
НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

II-IV квартали 2019 р.


4) розроблення законопроектів щодо внесення змін до законів України, що регулюють адміністративні процедури з метою приведення їх у відповідність із законом про адміністративну процедуру, узгодження із заінтересованими сторонами зазначених законопроектів

законопроекти схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

II квартал 2020 р.


5) супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо внесення змін до законів України, що регулюють адміністративні процедури, з метою приведення їх у відповідність із законом про адміністративну процедуру

закони прийнято

міністерства

III квартал 2020 р.


6) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо приведення дозвільного законодавства, законодавства щодо системи ліцензування у відповідність із законом про адміністративну процедуру

законопроекти схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

-”-


7) супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо приведення дозвільного законодавства, законодавства щодо системи ліцензування у відповідність із законом про адміністративну процедуру

закони прийнято

-”-

-”-


8) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію дозвільного законодавства та законодавства щодо системи ліцензування відповідно до закону про адміністративну процедуру

нормативно-правові акти прийнято

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2020 р.

23.

Забезпечення доступності адміністративних послуг

1) розроблення та впровадження системи оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу стану задоволення потреб користувачів таких послуг

систему оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу задоволення користувачів послуг впроваджено

Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2017 р.


2) проведення оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльності

аналітичний звіт та пропозиції за результатами оцінки підготовлено

-”-

щороку в IV кварталі


3) приведення діяльності центрів надання адміністративних послуг у відповідність із законодавчо встановленими вимогами з урахуванням пропозицій за результатами оцінки їх діяльності

звіт про здійснення заходу підготовлено

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


4) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання через центри надання адміністративних послуг адміністративних послуг з видачі документів:

законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України
реєстрації земельної ділянки;


Держгеокадастр

I квартал 2018 р.


реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія


МВС

-”-


5) супроводження у Верховній Раді України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання через центри надання адміністративних послуг адміністративних послуг з видачі документів:

закон прийнято
реєстрації актів цивільного стану;


Мін’юст

IV квартал 2017 р.


реєстрації земельної ділянки;


Держгеокадастр

II квартал 2018 р.


реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія


МВС

-”-


6) забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до державних реєстрів

80 відсотків центрів надання адміністративних послуг підключено до реєстрів

МВС
ДМС
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2017 р.


7) перегляд вимог щодо забезпечення безбар’єрного середовища у центрах надання адміністративних послуг

80 відсотків центрів надання адміністративних послуг відповідають вимогам

Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


8) проведення тренінгів (семінарів, засідань за круглим столом) з питань надання базових адміністративних послуг

навчання та інформаційні заходи проведено

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку починаючи з IV кварталу 2017 р.


9) популяризація центрів надання адміністративних послуг

інформаційна кампанія проводиться

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації (за згодою)

постійно

24.

Зменшення надмірного адміністративного навантаження

1) визначення за участю громадськості 15 найбільш популярних адміністративних послуг з метою оптимізації процедур їх надання

перелік з 15 послуг визначено

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін’юст
громадські організації (за згодою)

IV квартал 2017 р.


2) утворення робочої групи з питань оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг (далі - робоча група)

робочу групу утворено

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


3) визначення та опис етапів впровадження 15 найбільш популярних адміністративних послуг (за принципами “єдине вікно для кожної події”, “обмін даними в бек-офісі”, “форми не заповнюються”) і прогнозування зниження адміністративного навантаження

аналітичний звіт підготовлено

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)

I квартал 2018 р.


4) підготовка плану оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг та пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства, зокрема щодо зменшення адміністративного навантаження на користувачів послугами

план оптимізації та пропозиції підготовлено

Мінекономрозвитку
робоча група (за згодою)
центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)

II квартал 2018 р.


5) виконання плану оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг (перший етап, у тому числі навчання державних службовців)

спрощення процедур та економію коштів забезпечено

Мінекономрозвитку
робоча група (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

III квартал 2019 р.


6) виконання плану оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг (другий етап, у тому числі навчання державних службовців)

-”-

-”-

III квартал 2020 р.

25.

Запровадження автоматизованого обміну даними між електронними інформаційними ресурсами органів виконавчої влади (електронна взаємодія)

1) створення, впровадження та підтримка функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів введено в промислову експлуатацію

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2020 р.


2) створення комплексної системи захисту інформації системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

комплексну систему захисту інформації системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів створено

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-


3) поетапне підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади

всі центральні органи виконавчої влади інтегровано до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

26.

Забезпечення надання адміністративних послуг в електронному вигляді з урахуванням стадій розвитку електронних адміністративних послуг, визначених методикою Індексу розвитку електронного урядування ООН (EGDI UN)

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення механізму електронної ідентифікації громадян для отримання адміністративних послуг в електронній формі

нормативно-правовий акт прийнято

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) забезпечення функціонування єдиної платформи надання адміністративних послуг на базі Єдиного державного порталу адміністративних послуг, включаючи електронну ідентифікацію (БанкID, ID-картка, Mobile ID), платіжний шлюз, особистий кабінет користувача, моніторинг задоволення якістю надання адміністративних послуг в електронному вигляді

доступність єдиної платформи, що надає інформацію про послуги, механізм ідентифікації, засоби здійснення платежів та аналітичну інформацію про отримані послуги забезпечено

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Національний банк (за згодою)

IV квартал 2018 р.


3) впровадження електронних послуг

не менш як 30 відсотків суб’єктів звернення отримують послуги в електронному вигляді

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2020 р.

27.

Забезпечення розвитку відкритих даних

1) створення, впровадження та підтримка функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

Єдиний державний веб-портал відкритих даних введено в промислову експлуатацію

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


2) оприлюднення пріоритетних наборів даних у формі відкритих даних на національному та регіональному рівні

на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено не менш як 20000 наборів даних

-”-

-”-


3) проведення моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

звіт про проведення моніторингу підготовлено

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку в IV кварталі
вверх