Про заходи щодо виконання зобов'язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Мероприятия от 03.11.2004816-р
Документ 816-2004-р, действует, текущая редакция — Принятие от 03.11.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 листопада 2004 р. N 816-р
Київ
Про заходи щодо виконання зобов'язань
України за Міжнародною конвенцією
по охороні нових сортів рослин

Затвердити заходи щодо виконання зобов'язань України за
Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин
( 995_071, 995_856 ) (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2004 р. N 816-р
ЗАХОДИ
щодо виконання зобов'язань України за Міжнародною
конвенцією по охороні нових сортів рослин
( 995_071, 995_856 )
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Строк | Відповідальні за |виконання| виконання ------------------------------------------------------------------ Удосконалення нормативно-правового забезпечення
1. Сприяти прискоренню до Мінагрополітики розгляду Верховною Радою прийняття Мінекономіки
України проекту Закону України Закону
"Про внесення змін до деяких
законів України" (щодо охорони
прав на сорти рослин)
2. Внести Кабінетові Міністрів України:
1) проект Концепції листопад Мінагрополітики
Державної програми 2004 р. Держсортслужба
формування національних Мінекономіки
рослинних сортових ресурсів Мінфін
на 2005-2010 роки Мін'юст
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
2) узгоджені пропозиції грудень Мінагрополітики
щодо утворення Міжвідомчої 2004 р. Держсортслужба
ради з інтелектуальної МОН
власності на сорти рослин Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Держмитслужба
Українська академія
аграрних наук
3) проекти Законів України:
Про цивільний обіг сортів квітень Мінагрополітики
рослин 2005 р. Держсортслужба
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
Про внесення змін до Закону червень Мінагрополітики
України "Про охорону прав 2005 р. Держсортслужба
на сорти рослин" МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
4) проекти постанов
Кабінету Міністрів України
про внесення змін:
до постанови Кабінету листопад Мінагрополітики Міністрів України від 2004 р. Держсортслужба 19 серпня 2002 р. N 1182 МОН у частині покладення на Мінекономіки Держсортслужбу функцій з Мінфін організаційно-технічного Мін'юст та інших видів забезпечення діяльності представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин та його заступника
до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 стосовно:
- можливості визнання -"- Мінагрополітики
охороноздатності сортів Держсортслужба
родів і видів рослин, МОН
які на дату приєднання Мінекономіки
України до Міжнародної Мін'юст
конвенції "по охороні Держкомлісгосп
нових сортів рослин не Держжитлокомунгосп
охоронялися Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
- удосконалення Порядку грудень Мінагрополітики
сплати збору за дії, 2004 р. Держсортслужба
пов'язані з набуттям, МОН
здійсненням та захистом Мінекономіки
прав на сорти рослин Мінфін
Мін'юст
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
3. Передбачати під час щороку Мінагрополітики формування проекту державного Держсортслужба
бюджету видатки, пов'язані з Мінекономіки
участю представника України у Мінфін
Раді Міжнародного союзу по
охороні нових сортів рослин та
його заступника, помічників і
радників у заходах Союзу
4. Забезпечити розроблення грудень Держспоживстандарт та прийняття державного 2005 р. Мінагрополітики
стандарту "Сорт рослин. Держсортслужба
Загальні вимоги" Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна
академія наук
Українська академія
аграрних наук
Організаційні питання
5. Розробити та забезпечити січень Мінагрополітики видання науково-практичних 2005 р. Держсортслужба
коментарів до Закону України МОН
"Про охорону прав на сорти
рослин" ( 3116-12 ) з
урахуванням положень
Міжнародної конвенції по
охороні нових сортів рослин
( 995_071, 995_856 )
6. Систематизувати починаючи Держсортслужба документи Міжнародного союзу з березня МОН
по охороні нових сортів рослин 2005 р. Мінекономіки
та Європейського Союзу у сфері МЗС
інтелектуальної власності на Мін'юст
сорти рослин Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
7. Сформувати, видавати та починаючи Мінагрополітики постійно доповнювати з травня Держсортслужба
довідково-інформаційний 2005 р. Мінекономіки
каталог "Світові рослинні МЗС
сортові ресурси" Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
8. Забезпечити видання починаючи Держсортслужба спеціалізованого журналу з грудня МОН
"Сортовивчення та охорона прав 2004 р. Держкомлісгосп
на сорти рослин" Держжитлокомунгосп
ВАК
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
9. Посилити державний листопад Мінагрополітики контроль у сфері охорони прав 2004 р. Держсортслужба
на сорти рослин. Збільшити
чисельність працівників
державної системи охорони прав
на сорти рослин шляхом
оптимізації чисельності
агрономів-насіннєводів
10. Забезпечити у процесі грудень Мінагрополітики формування пріоритетних 2004 р. Держсортслужба
напрямів розвитку науки і МОН
техніки фінансування Мінекономіки
досліджень з надання та Мінфін
охорони прав на сорти рослин Національна академія
як об'єктів інтелектуальної наук
власності, передусім згідно з Українська академія
пропозиціями науково-технічної аграрних наук
ради Держсортслужби щодо
фінансування науково-дослідних
та дослідно-конструкторських
робіт, пов'язаних з виконанням
зобов'язань України за
Міжнародною конвенцією по
охороні нових сортів рослин
( 995_071, 995_856 )
11. Організувати в починаючи Мінагрополітики Національному аграрному з вересня Держсортслужба
університеті підготовку 2005 р. МОН
фахівців із спеціалізації Мінпраці
"Сортовивчення та охорона прав Національний аграрний
на сорти рослин" за університет
освітньо-кваліфікаційними
рівнями бакалавра (напрям
"Агрономія") та магістра
(спеціальність "Селекція і
генетика сільськогосподарських
культур")
12. Ввести до штатного січень Мінагрополітики розпису Держсортслужби 2005 р. Держсортслужба
відповідні посади для Мінекономіки
забезпечення діяльності Мінфін
представника України у Раді Головдержслужба
Міжнародного союзу по охороні
нових сортів рослин
13. Утворити в Українському -"- Мінагрополітики інституті експертизи сортів Держсортслужба
рослин структурний підрозділ з
вирішення наукових питань щодо
виконання зобов'язань України
за Міжнародною конвенцією по
охороні нових сортів рослин
( 995_071, 995_856 )
14. Передбачити в плані 2005 - Держкомстат державних статистичних 2006 роки Мінагрополітики
спостережень на 2006 рік збір Держсортслужба
звітних даних, що стосуються
сортових посівів, визначивши з
цією метою необхідний обсяг
асигнувань; провести
підготовчу роботу до
запровадження відповідної
адміністративної звітності
15. Створити єдину червень Мінагрополітики інформаційну комп'ютерну 2005 р. Держсортслужба
систему "Сорт" МОН
Мінфін
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
16. Створити починаючи Мінагрополітики ідентифікаційні з еталонними з 2005 Держсортслужба
ознаками та рефренсні колекції року Національна академія
для проведення державної наук
експертизи сортів рослин Українська академія
аграрних науквверх