Документ z1644-14, действует, текущая редакция — Редакция от 03.10.2017, основание - z1123-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2014 № 2164/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1644/26421

Про затвердження Положення про комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2841/5 від 08.09.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 762/5 від 18.03.2016
№ 2841/5 від 08.09.2017}

Відповідно до пункту 6 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, та з метою захисту соціальних гарантій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2841/5 від 08.09.2017}

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України

Голова
Державної пенітенціарної служби України

А.В. Дерев’янко

П. Розенко


В.М. Палагнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
24.12.2014  № 2164/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1644/26421

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2841/5 від 08.09.2017}

{У тексті Положення та додатку до нього слова "Державної пенітенціарної служби України", абревіатуру "ДПтС" замінено словами "Міністерство юстиції України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2841/5 від 08.09.2017}

I. Загальні положення

1. Комісія Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – комісія) створюється відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами) (далі – Порядок).

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

II. Основні завдання та права комісії

1. Комісія призначена для прийняття рішень про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення при виконанні ним своїх функціональних обов’язків, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції (далі – персонал).

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

2. Комісія має право:

розглядати подані керівниками міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи), довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, форма якої встановлена додатком 1 до Порядку та документи, зазначені в абзаці другому пункту 4 Порядку (далі – документи);

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016, № 2841/5 від 08.09.2017}

заслуховувати пояснення персоналу, стосовно якого подані документи, свідків та представників державних органів;

повертати до органів і установ для подальшого доопрацювання документи у разі відсутності підстав для надання статусу учасника бойових дій;

розглядати звернення персоналу у разі неподання керівниками органів і установ документів до комісії;

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

направляти документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання, на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», утвореної Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія);

{Абзац шостий пункту 2 розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016, № 2841/5 від 08.09.2017}

приймати рішення про надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій персоналу.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

3. Комісія у місячний строк з дня надходження документів із органів і установ приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій, або повернення їх до органів і установ для подальшого доопрацювання у разі відсутності підстав для надання статусу учасника бойових дій, або направлення документів зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання, на розгляд міжвідомчої комісії.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

4. У разі повернення комісією неякісно та неповно оформлених документів керівник органу чи установи у місячний строк доопрацьовує документи та повторно надсилає їх на розгляд комісії.

5. Комісія у місячний строк інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

{Розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

6. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання персоналу цього статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням Міністра юстиції України.

{Розділ II доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2841/5 від 08.09.2017}

7. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій у разі:

відсутності документів, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення;

надання недостовірних даних про особу;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення;

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції.

{Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

8. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

{Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

III. Склад комісії, повноваження голови та секретаря комісії

1. Комісія складається з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії.

2. До складу комісії входять посадові та службові особи Міністерства юстиції України, представники громадських організацій, у тому числі громадської ради при Міністерстві юстиції України (за їх згодою).

3. Персональний склад комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України.

4. Голова комісії:

очолює комісію, здійснює загальне керівництво комісією та забезпечує організацію її роботи;

представляє Міністерство юстиції України на засіданнях міжвідомчої комісії або визначає представника Міністерства юстиції України для участі у її засіданнях;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію комісії з органами виконавчої влади;

підписує протоколи та рішення, що приймаються комісією;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності комісії.

5. Секретар комісії:

організовує підготовку та надсилання членам комісії повідомлень про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного;

веде та оформляє протокол засідання комісії;

готує та направляє до міжвідомчої комісії документи;

інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

ІV. Організація роботи комісії

1. Формою роботи комісії є її засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

2. Засідання комісії веде її голова.

3. У разі відсутності голови комісії на її засіданнях роботу комісії очолює заступник голови комісії.

У разі відсутності голови комісії та його заступника роботу комісії на її засіданнях очолює член комісії, якого головою обирає склад комісії.

4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комісії.

5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

6. Рішення комісії Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, форма якого наведена в додатку до цього Положення, підписується головою і секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою Міністерства юстиції України.

{Пункт 6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}

Директор
Департаменту взаємодії
з органами владиН.А. Козловська


Додаток
до Положення про комісію Міністерства
юстиції України з питань
розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій персоналу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу IV)

РІШЕННЯ
комісії Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

{Положення доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства юстиції № 762/5 від 18.03.2016}вверх